Kultúra 2015. 03. 27.

Szlovákiai hallgatókra és oktatókra is épít két magyar felsőoktatási intézmény

Sajtórendezvényen mutatkozott be a szlovákiai magyar közösség előtt két nagy hagyományú oktatási intézmény, a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola. Az eseményen ismertették azt a három felsőoktatási intézmény összefogásával megvalósuló, mintegy 864,18 millió forintnyi Európai Uniós támogatású projektet, amely a fenntartható mezőgazdálkodáshoz (hulladékgazdálkodáshoz, szennyvízkezeléshez, megújuló energiaforrásokhoz) kötődő, sokrétű képzési rendszereket kínálna a határon túl élők számára is.

A nyitás jegyében zajló eseményen felszínre került, hogy mindkét felsőoktatási intézmény egyaránt olyan intézményi képességekkel és kapacitásokkal rendelkezik, amely nemzetközi színtéren is vonzó lehet a tovább tanulni vágyók számára, ráadásul az intézmények széleskörű kapcsolatrendszerrel bírnak külföldi társintézetek körében is.

Prof. Dr. Schmidt Rezső, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja elmondta: „Intézményünk több szakos, az élelmiszergazdaságot alaposan átfogó képzési rendszert működtet és fontos szerepet szán a gyakorlati ismeretek átadásának a laboratóriumokban és üzemi körülmények között. Karunk speciális nyelvi képzéseket biztosít, valamint lehetővé teszi külföldi részképzésben és gyakorlatokon való részvételt, például tanulmányutak keretében. Segítjük a párhuzamos képzési lehetőségeket: a szakok között átjárhatóságot biztosítunk, hallgatóink pedig a kutatásba is bekapcsolódhatnak. Tudományos kutató tevékenységünk igen szerteágazó: komoly eredményeket mutathatnak fel például növénytermesztési, fajtafenntartási, állattenyésztési, biotechnikai, valamint az ökonómiai kutatásaink” – fejtette ki.

Prof. Dr. Simon László, a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézetének egyetemi tanára, a projekt főiskolai szakmai koordinátora elmondta: „Képzési rendszerünk rendkívül sokrétű, lefedi napjaink átalakuló technológiai és munkaerőpiaci követelményeit. Intézetünk hat alapszak, két felsőoktatási szakképzési, illetve két mesterképzési szak mellett összesen tíz szakirányú továbbképzési szakot kínál: sokak között agrár- és vidékfejlesztési, élelmiszeripari, környezet- és vízgazdálkodási, valamint minőségirányítási területeken. Az Intézetben, a műszaki és agrár tudományágakban szerteágazó kutatás folyik: ezek hosszú sorában termesztéstechnológiai, bioenergetikai, hulladékgazdálkodási és növénynemesítési projektek mellett mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások is zajlanak.”

Nagyszabású projekt közös együttműködéssel

A gödöllői Szent István Egyetem vezetésével, három felsőoktatási intézmény részvételével létrejött konzorcium nemzetközi jelentőségű projektet kezdeményezett. Az „Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében” című program 2013.04.14-én indult és 2015.04.14-én zárul.

A projekt fenntartható mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzési rendszereket kíván kiépíteni és közvetett célcsoportja minden olyan hallgató, aki környezetmérnöki, hulladékgazdálkodási, vagy megújuló energia területen felsőoktatási képzésben vesz részt.
A projekt eredményeként többek között zöld tananyagok készülnek és a hatékony, interaktív tudáscsere is lehetővé válik – a gazdasági szereplőkkel együttműködésben. Ezen felül kialakítás alatt áll egy, a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energiarendszerek nemzetközi szintű oktatásában hathatós segítséget nyújtó, angol nyelvű e-learning felület is.

Prof. Dr. Simon László hozzátette: „Kiemelt célunk volt a nemzetközi kapcsolatok kialakítása: így nem csak külföldi hallgatók, hanem az oktatók számára is lehetővé tennénk a részvételt ezekben a képzésekben. Törekedünk a külföldön már régóta alkalmazott ún. „jó gyakorlatok” („best practice”) elsajátítására és adaptálására a magyar oktatási rendszerben. A tudáscserét tanulmányutakkal is elősegítettük az oktatók, intézményi képviselők, és döntéshozók részvételével. A projekt során külön hangsúly helyeződött az oktatók továbbképzésére, emellett a felsőoktatási intézményi karrierirodák szervezetfejlesztését, integrációját tűztük ki célul, amelynek keretében a konzorciumi tagok között összehangolt felsőoktatási munkaerőpiaci modellt vezetnek be.”

-Indigo Communications Kft.-

Szólj hozzá!