Mix 2021. 09. 06.

Szolgálati emlékérmet kapott a Selye János Gimnázium négy tanára

A Szlovákiai Magyar Iskolák XXI. Országos tanévnyitó ünnepségén, Zsigárdon a református templomban a Selye János Gimnázium négy tanára is az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Szolgálati Emlékéremben részesült, amelyet dr. Lőrinczi Zoltán, nemzetközi ügyekért felelős államtitkár és Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke adott át Kásler Miklós miniszter úr megbízásából.

,,Vezesd őket, utat ne tévessz,
s magadhoz mindig hű maradj!
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy! (Nagy László)

Csémy Marianna tanárnő gimnáziumunk falai közt érettségizett 1978-ban,majd a Komensky Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett tanári oklevelet szlovák nyelv-polgári nevelés szakpárosításban. Ezt követően a helyi Mezőgazdasági Szakközépiskola tanára lett, majd az 1996/97-es tanévtől a pedagógiai-nevelői pályáját intézményünk falai közt folytatta. A magas színvonalú oktatás mellett a tehetséggondozás, a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása- tanárok és diákok közt- a kezdetektől fontos volt számára. A Poznaj slovenskú reč szlovák nyelvi verseny kerületi és országos fordulóinak megmérettetésein diákjai több alkalommal dobogós helyezést értek el, emellett több éve a verseny kerületi fordulójának a szervezési feladatait is ő látja el.

A tanárnő kezdeményezésére indult 1996-ban útjára a Dobré Slovo – Jó Szó nevű verseny, mely a magyar nyelvű alapiskolák felső, és a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatos diákjait kapcsolja be szlovák nyelvű szavalóversenybe. A verseny alapgondolata abból indult ki, hogy a magyar tannyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása kulcsszerepet tölt be. A szlovák nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül. A verseny elsődleges célja, hogy fejlessze a diákok szókincsét, kommunikációs készségét, valamint szereplési lehetőséget adjon a szerepelni vágyó diákoknak. A 2001/2002-es tanévtől a rendezvény nemzetközivé vált, hiszen a tanárnő olyan nemzetiségi iskolákat szólított meg az anyaországból, ahol oktatják a szlovák nyelvet. Természetesen ennek megvalósítása újabb szervezési feladatokat rótt rá, hiszen az elmúlt 2 évtizedben többek közt Budapestről, Békéscsabáról, Nyíregyházáról, Dabasról, Szarvasról érkeztek résztvevők. Főszervezőként hiszi és vallja, hogy ily módon tudott-tud megvalósulni a verseny elsődleges célja: a kapcsolatteremtés a szlovákiai magyar és magyarországi diákok ill. a pedagógusok közt. Tanári, valamint szervezői munkája mellett osztályfőnökként is helytállt. Több alkalommal vezette diákjait a zöld asztalhoz, ahol bizonyította, hogy a szaktudás átadása mellett, osztályfőnökként lélekben is támogatni tudja diákjait.

A tanári hivatástudat szinte öröklődött az Ő esetében. Szülei példát mutattak ebben, és ez olyan kegyelem, amit a tanári pályán eltöltött évei alatt kamatoztatni tudott. Édesanyaként is a következetességet, kitartást, elkötelezettséget tartotta-tartja a legfontosabb értékeknek.

Az elismeréshez szívből gratulálok, jó egészséget, megelégedéssel eltöltött éveket, örömteli pillanatok sorát kívánom!

RNDr. Habán László tanár úr 1982-ben szerezte meg diplomáját a pozsonyi Komenský Egyetem Természettudományi Karán biológia-kémia szakos tanárként. Először a komáromi mezőgazdasági szakközépiskolában tanított, majd 1991-ben átlépett a mi gimnáziumunkba.

Személyében egy kiváló pedagógust nyert az iskola, aki kezdetektől nyugalmat és vidámságot árasztott maga körül. A diákok is azonnal megkedvelték, rögtön népszerűvé vált körükben. Saját elmondása szerint, maga is úgy érezte, hogy megtalálta azt a közeget a mi iskolánkban, amire tudat alatt vágyott.

Szakmai szempontból Laci talán az egyik legnehezebb feladatot vállalta magára, mindkét tantárgyát folyamatosan tanította, ill. tanítja minden évfolyamban, ami egy magas színvonalú iskolában nem kis feladat. A biológia és a kémia is komoly felkészültséget kíván a tanártól óráról órára, hisz leendő orvosokat, gyógyszerészeket, vegyészmérnököket kell útjukra engednie megfelelő szakmai ismeretekkel. Természetesen a tehetséges diákokat emellett versenyekre is fel kell készíteni, ez állandó elvárás a mi iskolánkban, aminek kollégánk maradéktalanul eleget tett.

Az iskolarendszerben a másik nagyon fontos feladat a szakmaiságon kívül a pedagógiai oldal, amit elsősorban osztályfőnökként gyakorol a tanár leginkább. Laci egész pályafutása alatt felvállalta ezt a tisztséget, ami rengeteg munkával jár. Osztályaival mindig megtalálta a hangot, és nagy szeretettel és türelemmel terelgette útjukon diákjait. Mind a mai napig örömmel látogatják immár felnőtt emberként volt osztályfőnöküket a régi tanítványai.

Ami az iskola lazább oldalát illeti, Laci rendszeresen bekapcsolódik a különböző rendezvények szervezésébe. Nevéhez fűződik a nagy sikerű Tisza-tábor, amit minden nyáron megszervez a budapesti testvériskolánk, ahova immár 10 éve kíséri gyerekeinket a szünidő közepén, ezzel óriási élményt nyújtva a résztvevőknek. Az iskola tanári foci- és röplabdacsapatának is lelkes tagja, ami rengeteg további tevékenységet von maga után, hogy csak párat említsek: focitorna Budapesten és Komáromban, 24 órás röplabdatorna, testvériskolai látogatások, diáknapi focitorna, stb. Ezen kívül rendszeresen vállal felügyeletet a különböző diákbálokon, eseményeken. Rendszeresen részt vesz osztálykirándulásokon, sítúrákon, ami nem kis felelősséggel jár, mint azt minden aktív pedagógus tudja.

Habán László kollégánk minden szempontból tiszteletreméltó tagja a tanári karunknak, igazi csapatépítő ember, aki pozitív életszemléletével lelkesíti a másikat, ha az csüggedni látszik.

RNDr. Holczhei Árpád tanár úr egyetemi tanulmányai befejezése után a Selye János Gimnáziumban kezdte tanári pályáját, ahol 1982-től biológiát tanít. Számos tanítványa folytathatta egyetemi tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben az ő igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően.

A komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője: 1986-tól a biológiai olimpia A és B kategóriáiban készíti fel a tanulmányi versenyek résztvevőit. Az elmúlt 35 év alatt közel 100 eredményes tanulója volt a verseny kerületi fordulóiban, 29 alkalommal pedig országos döntősökként mérhették fel tudásukat diákjai. Három diákja lett tagja az országos válogatottnak, mely a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián képviselte az országot: 2000-ben érettségiző diákja, Kerekes Árpád Brüsszelben, 2010-ben érettségiző diákja Szabó Orsolya Dél-Koreában és 2016-ban érettségizett diákja Gergely Lajos Vietnamban képviselte Szlovákiát a nemzetközi diákolimpián.

Diákjaival bekapcsolódott a magyarországi Kitaibel Pál biológiaversenybe csakúgy, mint 1995-től a biológia levelezőszemináriumba is. Pedagógiai alkotótevékenysége is jelentős, különösen a tankönyvírás terén. 1999–2000-ben szakkonverzációs tankönyvet írt a magyar tannyelvű középiskolák számára, illetve 2000–2006 között részt vett a Biológia 1–6. rész tankönyvsorozat fordításában. 2013-ban a Biológia a gimnáziumok 2. és a nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztálya számára – tankönyv előkészítői munkájában vett részt.

A nyitrai kerületi biológiaolimpia szervezőbizottságának tagja az 1990-es évek elejétől, ebbéli feladatainak végzése során hatékonyan segíti – szakmai fordításaival, informatív tevékenységével – a magyar középiskolák diákjait.

Iskolánkban egy évtizede végzi a biológia–kémia–földrajz szakmai munkaközösség vezetői munkáját. Javaslataival, építő észrevételeivel jelentősen hozzájárul a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka színvonalának növeléséhez osztályfőnöki feladatai végzése során is.

Horváth Katalin tanárnő életútja Érsekújvárban kezdődött, majd Komáromban az alapiskolában és a gimnáziumban folytatódott. Egyetemi tanulmányait a Pedagógiai Karon Nyitrán végezte, és itt szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet 1982. június 9-én. Az egyetemi évei alatt bekapcsolódott a főiskolások tudományos kutatói versenyébe, ahol fizikai kutatásával országos 2. helyet szerzett és így résztvevője lett Szegeden a nemzetközi döntőnek.

Miután befejezte egyetemi tanulmányait, visszatért szeretett iskolájába, az akkori komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziumba, és itt 39 éve töretlen lelkesedéssel oktatja, neveli a rábízott diákokat. Bár a fizika iránti szeretete megmaradt, de végül a matematika foglalta el Katika szívét, és rabolta el szabadidejét.

A gimnázium egyik legfontosabb feladata, hogy a tanulókat felkészítse a továbbtanulásra. Horváth tanárnő ezt a feladatot nagy szakmai tudással, a különböző egyetemek igényeihez alkalmazkodva, odaadással végezte, végzi a mai napig. A matematika érettségi írásbelin diákjai minden alkalommal a megye legjobbjai közé tartoztak, magasan az országos átlag fölött teljesítve.

Matematikából a tehetséggondozás mindig is gimnáziumunk erőssége volt és ehhez nagy mértékben hozzájárult a tanárnő lelkes, fáradhatatlan munkája is, aminek ékes bizonyítéka diákjainak sikerei különböző matematikaversenyeken. A matematika olimpia kerületi fordulójában a legmagasabb kategóriában az évek során 16 tanulója volt eredményes megoldó, közülük 3 diák sikeresen szerepelt az országos fordulóban is.

A tanárnő oktató-nevelő munkája mindig is példaértékű volt, így bátran bíztuk rá a nyolcosztályos gimnázium alsó tagozatán is a matematikaoktatást. Diákjai 10 alkalommal jutottak ki a Zrínyi Ilona Matematikaverseny magyarországi országos döntőjére, ahol a 2015/2016-os és a 2016/2017-es évben 1. illetve 2. hellyel tértek haza. A kisgimnazisták Szlovákiában országos szinten a Pitagorasz matematikaversenyen mérhetik össze tudásukat, az országos fordulóba a járási fordulókból az ország 15 legjobb eredményt elérő diákját hívják. Horváth tanárnőnek 4 alkalommal jutott be diákja ebbe a rangos döntőbe és ott mindannyian eredményesen szerepeltek, sőt egyik diákja bronzérmet szerzett.

Horváth tanárnő nemcsak a tanításban jeleskedik, de nevelői munkája is példaértékű. Öt osztályt, köztük egy nyolcosztályost, kísért el a zöld asztalig. Mint osztályfőnökük, a szakmai tudás mellett emberségre, kitartásra nevelte a rábízott diákokat. Közel 150 tanulónk érezhette a tanárnő fokozott szeretetét, odafigyelését, és ha kellett, a nevelőszándékú szigorát.

De ugyanezt a törődést, odafigyelést, s ha kell, akkor szigort, tapasztalhatják a matematika szakos kollégák is, ugyanis a tanárnő évek óta vezeti a matematika tantárgybizottságot. Kollégáinak önzetlenül adja át tapasztalatait, a pályakezdő kollégákat szakmailag és módszertanilag is segíti.

Nemcsak a gimnáziumunk diákjait érte az a megtiszteltetés, hogy taníthatta őket a tanárnő. A Selye János Egyetemen is vállalt órákat, az óvodapedagógia levelező szakosait oktatta hétvégenként. A módszertani központ megbízásából foglalkozásokat tartott a Munka utcai alapiskolában a járás legtehetségesebb 9. osztályos tanulóinak, ahol a középiskolai versenyekre készítette fel a diákokat.

Nemcsak a jó pap tanul holtig, hanem a jó tanár is. A kolléganő részt vett több szakmai iskolázáson, melyek témakörei: a matematika, az osztályfőnöki kihívások, az digitális oktatás, a pénzügyi készségek voltak. A Rácz László Vándorgyűlés állandó résztvevője, ahol a szakmai fejlődésen kívül a matematikai tehetséggondozás legégetőbb problémáival, lehetőségeivel is foglalkoznak.

A 2000-es évek elején az országos módszertani központ felkérte a tanárnőt a próba írásbeli érettségi javítására, szakmai megbeszélésére, amibe lelkesen be is kapcsolódott. Ugyanilyen lelkesedéssel végezte a munkát a matematika olimpia járási bizottságában is.

A versenyekre nemcsak felkészíti a diákokat, hanem aktív részese a szervezésüknek is. Keszegh István tanár úr nyugdíjba vonulása után teljes erőbedobással vette át tőle a Zrínyi Ilona Matematikaverseny szervezését a nyugat-szlovákiai régióban. Társszervezője a Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek, valamint a Nagy Károly Diáktalálkozó lelkes szervezője és előadója.

Munkáját a Nyitrai Kerületi Tanügyi Hivatal 2007-ben a pedagógusnap alkalmából elismerő oklevéllel jutalmazta.

Horváth Katalin tanárnő oktató-nevelői pályafutása során diákjait nemcsak a matematika szépségeire, a logikus gondolkodásra tanította, hanem példaértékű emberségre is nevelte.

A Selye János Gimnázium igazgatósága, tanári kara és diáksága nevében gratulálok kollégáimnak, és munkájukhoz további sok sikert kívánok.

(Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója)