Mix 2018. 03. 29.

A Selye János Gimnázium két tanárát is díjazták a pedagógusnapon

Pedagógusnap alkalmából a komáromi Selye János Gimnázium két tanárát, RNDr. Holczhei Árpádot és Farkas Adriannát is díjazták. A következő rövid ismertetőkön keresztül betekintést nyerhetünk a két díjazott pedagógus történetébe és eredményeikbe. 

RNDr. Holczhei Árpád

Egyetemi tanulmányai befejezése után a Selye János Gimnáziumban kezdte tanári pályáját, ahol 1982-től biológiát tanít. Számos tanítványa folytathatta egyetemi tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben az ő igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően. A komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője: 1986-tól a biológiaolimpiák A és B- kategóriáiban készíti fel a tanulmányi versenyek résztvevőit. Az elmúlt 23 év alatt 75 eredményes tanulója volt. Közülük 20-an országos döntőben, 3-an pedig nemzetközi diákolimpián is megmérettettek. Diákjaival bekapcsolódott a magyarországi Kitaibel Pál biológiaversenybe csakúgy, mint 1995-től a biológia levelezőszemináriumba is. Pedagógiai alkotótevékenysége is jelentős, különösen a tankönyvírás terén. 1999–2000-ben Szakkonverzációs tankönyvet írt a magyar tannyelvű középiskolások számára, illetve 2000-2006 között részt vett a Biológia 1.-6. rész tankönyvsorozat fordításában. A nyitrai kerületi biológiaolimpia szervezőbizottságának tagja az 1990-es évek elejétől, ebbéli feladatainak végzése során hatékonyan segíti – szakmai fordításaival, informatív tevékenységével – magyar középiskolák diákjait. A gimnáziumban egy évtizede végzi a biológia–kémia–földrajz szakmai munkaközösség vezetői munkáját. Javaslataival, építő észrevételeivel jelentősen hozzájárul a gimnáziumban folyó oktató-nevelő munka színvonalának növeléséhez osztályfőnöki feladatai végzése során is.

Jelentősebb kitüntetései: 2011-ben a szlovák Iskolaügyi Minisztérium Szent Gorazd-díj, 2017-ben Polgármesteri díj, idén pedig a Nyitra Megyei Hivatal Pedagógusnap alkalmából elismerő oklevéllel és Komenský emlékéremmel jutalmazta.

 

Farkas Adrianna

1984-ben érettségizett gimnáziumunkban Bartakovics Adrianna néven, majd a Komenský Egyetem Bölcsésztudományi Karán szerzett oklevelet magyar nyelv és irodalom–szlovák nyelv és irodalom szakpárosításban, 1989-ben.

1994–1997 között a Kempelen Farkas Szakközépiskolában tanított Komáromban, a 2000/2001-es tanévtől pedig a Selye János Gimnázium közkedvelt pedagógusa. Az elmúlt években lelkiismeretes, segítőkész, odaadó tanárként és kollégaként ismertük meg, aki példás osztályfőnöki és szaktanári munkát végez. A mindennapi iskolai feladatok mellett a tehetséggondozás terén is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet. Következetes, igényes oktatói és nevelői munka jellemzi

Fáradhatatlanul, szabadidőt, energiát nem kímélve segíti évről-évre tehetséges diákjait a különböző tantárgyi versenyeken. Figyelemreméltó kerületi és országos szintű eredményekkel büszkélkedhetnek azok a tanulók, akiket ő készített fel a Baróti Szabó Dávid Szavalóversenyre, a Szép Magyar Beszéd versenyre, a győri Kazinczy Nyelvművelő Versenyre, az Implom József Helyesírási Versenyre és a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó versenyre.

Hivatása mellett számára legfontosabb a családja. Vallja: a család összetartó ereje a hit és a szeretet. Véleménye szerint a szülők példáján keresztül tanulják meg a gyerekek az önzetlen gondoskodást, a ragaszkodást, és azt, hogyan kell a család szeretetteljes egysége felett őrködni. Farkas Adriannának mindez sikerült,s a mai világban ez nem egyszerű feladat.

Idén a Nyitrai Kerületi Hivatal Iskolaügyi Főosztálya pedagógusnap alkalmából elismerő oklevélben részesítette.

 

A kitüntetéshez a Selye János Gimnázium munkatársai és szerkesztőségünk is szívből gratulál, kívánunk további szép sikereket és eredményeket a munkában és sok boldogságot és örömet családjuk körében.

-sjg-