Mix 2021. 09. 07.

Tanévnyitó a Selye János Gimnáziumban

„Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.” (Szent-Györgyi Albert)

Hagyományos keretek között kezdődhetett el a Selye János Gimnázium 2021/2022-es tanéve. Míg az elmúlt iskolai évben mindannyian felelősségérzetből, segítőkészségből vizsgáztunk az egészségünk megőrzése érdekében, szeptember 2-án elindulhatott a tudás átadása és megszerzése, a közös élmények sora, immár az intézmény falai között.  

Mindez elhangzott a Selye János Egyetem rektorának, Dr. Juhász Györgynek a köszöntőjéből, valamint a Szülői Munkaközösség leköszönő elnöknőjének, Tárnok Magdaléna mérnöknőnek a szavaiból is. Andruskó Imre, az intézmény igazgatója évnyitó beszédében üdvözölte az intézmény falait először átlépő primós, valmint az újonnan érkező első évfolyamos diákokat, a felsőbb évfolyamok tanulóit és az osztályfőnököket. Sor került azon díjak, kitüntetések, elismerő oklevelek átadására is, amelyek valamilyen okból kifolyólag nem kerültek gazdáikhoz tanévzáráskor: többek közt a Felvidéki Matematikaverseny eredményes versenyzői vehették át okleveleiket.

Gimnáziumunk igazgatója nagyon fontosnak tartja, hogy a szülők és a diákok is bízzanak az iskolavezetésben, valamint a tantestületben. A 2020/21-es tanévben 515 diákunk volt, s 82-en érettségiztek, 36-an közülük egy tantárgyból vállalták a tantermi érettségit, idén pedig 120 tanulónk készül a nagy megmérettetésre. A negyedikesek helyére szeptemberben 100 nagyelsős és a kisgimnáziumunkba 13 prímós lépett, így az új tanévet 31-gyel több diákkal kezdtük, ami a több iskolában is észlelt csökkenő tendencia idején felettébb örvendetes.

Négy torta is „elkelt”! Kettő a megszolgált érdemekért: a secundo N /idei tercio N/ osztály diákjai a tavalyi év legjobb tanulmányi átlagáért örülhettek az édes kényeztetésnek, a legkevesebb hiányzással rendelkező osztály pedig az 1.A /idei 2.A/ a másik tortát fogyaszthatta el. Boros Anna, a Szülői Munkaközösség alelnöknője meglepetéstortáját kis primósaink kapták, szintén az ő ajándáka volt a Szerencstorta is.

A közvetkező napokban elindult az órarend szerinti tanítás, hagyományosan, tantermi keretek között. Bízva abban, hogy a járványügyi helyzet nem görget elénk az elmúlt tanévhez hasonló akadályokat, pedagógustársaim nevében is ígérem, hogy folytatjuk a következetes munkát, a tudást, az ismereteket továbbadjuk, az emberi értékeket példaértékűnek tekintjük és ezt közvetítjük.

Kedves Diákjaink! Ragadjátok meg hát a 21. század lehetőségeit, de csak azt keressétek, ami az emberhez méltó, szép és nemes! Sosem felejtsétek, hogy a családotok óvó, védő szerepe épp az elmúlt hónapokban mutatkozott meg, és ezt mindig becsüljétek, értékeljétek!

Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok! Az előttünk álló tanévhez erős hitet, szorgalmat, vidámságot, de mindenekelőtt jó egészséget kívánok!

(Dr. Farkas Adrianna, a Selye János Gimnázium pedagógusa, Fotók: RNDr. Holczhei Árpád)