Mix 2018. 11. 30.

Több ezer éves kultúráról adtak elő a komáromi egyetemen neves teológusok

Bevezetés az ugariti kultúrába címmel rendezett nemzetközi konferenciát a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karával, az Institut für Reformatorische Theologie intézet és a Calvin J. Teológiai Akadémival együttműködésben.

Megnyitójával Somogyi Alfréd dékánhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket és jelezte, hogy ha 1928-ban egy eke nem szántja ki az emlékeket, úgy nem tudnánk a 3000 évvel ezelőtt letűnt ugariti kultúráról szólni a konferencián, mely a legfrisebb kutatási eredményeket tárja elénk. Nyitóelőadásában Kőszeghy Miklós összegezte azokat a nyelvészeti, vallástörténeti és teológiai ismereteket, amelyek az ugariti szövegek és az ószövetségi előfordulások által eddig ismeretesek.

Molnár János a sémi nyelvről tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy az arab az egyik legrégibb sémi nyelv. Egeresi László Sándor előadásában az ókori Ugarit és Izrael áldozati gyakorlatban előforduló szóhasználatát hasonlította össze. Csabai Ágnes Anat istennő tiszteletéről és az ókori népek hozzá való viszonyulásáról tartott előadást, ahol kitért a nemek együttéléséről való korabeli elgondolásokra is. Karasszon István kiemelte, hogy leginkább a történelem értelmezésében, ezen belül is a hagyományok kezelésében van jelentős különbség az ugariti és az Izraeli vallásban. A konferencia a KEGA projekt keretein belül került megrendezésre.