Város 2017. 06. 09.

Több mint egymillió euró fejlesztésekre

505 ezer euró többlettel zárta a tavalyi évet Komárom, ami lehetőséget biztosít további fejlesztések megvalósítására az idei évben. A saját költségvetésből megvalósuló fejlesztések összege így meghaladja az egymillió eurót.

A városi képviselők a májusi ülésen tárgyalták meg a város 2016-os éves gazdasági zárását. (Elérhető ezen a linken.) A város fél millió eurót meghaladó többlettel zárta a tavalyi évet. A főellenőr értékelése rámutatott, hogy három dolognak köszönhető ez a jó eredmény: 

  1. egyrészt az államtól 317 ezer euróval több pénz érkezett a részadókból a tervezettnél
  2. másrészt a helyi adók befizetése, illetve behajtása is jól haladt
  3. nagyobb volt a költségvetési fegyelem, mint az előző években.

Ezek mellett pozitívan értékelte a hitelállomány csökkenését, illetve a kintlévőségek összegének csökkenését.

„A város pozitív eredményében a javuló gazdasági környezet, és a hatékonyabb gazdálkodás is szerepet játszott. A lényeges az az irányváltás, hogy fokozatosan egyre nagyobb összeg jut fejlesztésekre a saját költségvetésünkön belül” – fogalmazott Stubendek László polgármester.

A képviselők nagy többsége azt az elképzelést támogatta, hogy ebből az összegből csupán az előírt minimum – 55 ezer euró – menne a tartalékalapba, 450 ezer euróból viszont a képviselők döntése alapján beruházások valósulhatnak meg.

„Az idei költségvetésben szerepelt közel 200 ezer euró tőkejellegű kiadásokra, továbbá már 400 ezer eurót jóváhagyott a testület a vízvezetékekkel kapcsolatos munkák elvégzésére, ami az útfelújítási munkákhoz kötődik. Ezzel az újabb 450 ezer eurós összeggel kiegészülve az idei évben több mint egymillió euró összegben valósulhatnak meg fejlesztések saját költségvetési forrásból” – fogalmazott Keszegh Béla alpolgármester.

Az egyes fejlesztésekről előreláthatólag a júniusi ülésen döntenek.

Városi Hivatal