Város Dél-komárom 2018. 02. 06.

Történelmi év elé nézünk

Dél-Komárom Város Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az idei költségvetést. A részletekről dr. Molnár Attila Dél-Komárom polgármesterét kérdeztük.

– Kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy városunk már január végén rendelkezik elfogadott büdzsével, hiszen a költségvetés léte elengedhetetlenül fontos az önkormányzati és az intézményi működés szempontjából, csakúgy, mint a pályázatokon való részvétel nézőpontjából is. Továbbá fontos, hogy civil szervezeteink is tisztában legyenek azzal, hogy az adott évben mekkora a rendelkezésre álló keret.

A költségvetési koncepciót már tavaly év végén megszavazta a testület, a végső sarokszámok tekintetében ezt a munkaanyagot idén széleskörű társadalmi egyeztetéssel alakítottuk tovább. Közvetlen kollégáimon túl egyeztettem mások mellett a civil szervezetek-, az intézmények, illetve az önkormányzati cégek vezetőivel, az idősügyi tanáccsal, a DiViSszel (Diákönkormányzatok Városi Szövetségének), a szakszervezetekkel, továbbá mindenek előtt figyelembe vettem a tavalyi lakossági bejárásokon a komáromiaktól érkező kéréseket, észrevételeket.

A bevételi és kiadási főösszeg egyaránt 13 milliárd forint. Az összeg a tavalyinak kétszerese, mely elsősorban abból adódik, hogy a költségvetésben szerepeltetni kell a megnyert, és az elbírálás alatt álló pályázatokat is. Imponálóan magas összegről van szó tehát, ezzel párhuzamosan a felelősségünk is ezzel arányos.

– Polgármester úr, kérem, vizsgáljuk meg tételesen, a bevételi és a kiadási oldalt!

A bevételi oldalon 2,5 milliárd forint helyi adóval számolunk, melynek tetemes hányada az iparűzési adóból folyik be. Ez az összeg olyan nagyságú városok bevételét is lekőrözi, mint Salgótarján, vagy épp Szekszárd. Az önkormányzati ingatlanértékesítésből 4 milliárdra számítunk, ennek nagy része jelenleg szerződéssel lefedett, kisebb részére pedig szándéknyilatkozattal rendelkezünk, és elsősorban az ipari parki területekre vonatkozik. Az állam által folyósított feladatalapú támogatás 720 millió forint, ami 70 millióval haladja meg a tavalyit, köszönet ezért a kormányzatnak.

A kiadási oldalon személyi juttatásokra, bérre, mintegy 2 milliárd forintot fordítunk, közel 4 milliárdban állnak meg a dologi kiadások, az önkormányzat, illetve az intézmények fenntartási költségei. Ami örömteli, hogy felújításokra 1 milliárd, beruházásokra, 4 milliárd jut az idén. A tartalékalapba a tavalyinál magasabb összeg, 440 millió forint került.

-Az elmúlt időszakban seregnyi pályázaton szerepeltünk sikerrel, ezek is részét képezik, az idei költségvetésnek…

Czunyiné dr. Bertalan Juditnak térségünk országgyűlési képviselőjének hathatós segítségével pozitív elbírálást szereztünk a múzeum átköltöztetését célzó Brigetio Öröksége Látogatóközpont kialakítására. A volt kombinát épületében kap majd helyet nemcsak az intézmény, de az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja is.  Szintén sikeres volt a bölcsőde teljes rekonstrukcióját célzó beadványunk, valamint a volt Raksped területén létesítendő szolgáltatóház megépülését támogató pályázatunk is. Ez utóbbi helyre költözik majd a családsegítő szolgálat, valamint családbarát játszótér is épül a területen.

Néhány hónapon belül a Jókai liget is megújul a környező utcákkal együtt, valamint a volt salakos pályán megépül az észak-komáromi Öregvár oktatási célú játszótéri makettja is. A gimnázium ugyancsak teljes rekonstrukción esik át.

Az Esély Otthon pályázatunknak köszönhetően 20 bérlakás felújítását tervezzük megvalósítani, amelyekben elsősorban fiatal családok tudnak majd orrhonra lelni. Elektromos töltőállomásokat építünk, és akkor még nem említettem, hogy nemsokára geotermikus energiával fűtjük a gyógyfürdő és a sportcsarnok létesítményeit, a fürdő pedig új kutat kap. Szőnyben megépül a járda a Szőny Délitől egészen a Szabadság úti keresztig a déli oldalon.

Mindezen beruházások, még egyszer hangsúlyozom, pályázati forrásból valósulnak meg.

-Melyek azok a projektek, amelyek önerőből készülhetnek el az idén?

A felújítások között elsőként a köztemető ravatalozójával kezdünk, de hamarosan indul a Beöthy Zsolt utca rendelő mögötti részének rendbetétele, a Báthory utcai garázssor vízelvezetésének és aszfaltozásának kivitelezése, sőt, az utca járdát is kap. Ugyancsak felújítjuk a Szabó Lőrinc utcát, a Klapka úti járdát a körforgalomtól az Árpád utcáig, a Babits, a Jedlik és a Madách utcákat, az Asztalos Béla utcai tömbbelsőt, csakúgy, mint a Csokonai tömbbelsőket is. Rendbe tesszük a régi Csillag lakótelep belső részét, a Feszty előtt parkolókat alakítunk ki, a MOL városrészben felújítjuk a parkot és a játszóteret. Idén megtörténik majd a Mártírok úti árkádsor felújítása is. Szőnyben a művelődési ház nagytermét építjük át, továbbá valamennyi óvodánk udvarát megszépítjük, új játszóeszközöket szerzünk be, de ugyanígy megújul majd a szőnyi és a koppánymonostori bölcsődék udvara is.

A saját erős beruházások között a Bartók Béla utcát említeném, továbbá a Laktanya közi és a Kalmár közi parkolók kialakítását. Ide tartozik, hogy a Mocsai úti buszmegálló új peront kap, de felújításra kerül az Aranyember utca vége, a Páva köz, és a József Attila utcai tömbbelsők. Régi kérés, hogy oldjuk meg a Blaha Lujza utcai vízelevezetést, erre idén sor kerül. Szőnyben az Iskola utca és a Kossuth Lajos utca kap járdát.

Közvilágítást bővítünk a Térffy Gyula, a Báthory és a Domb utcákban, a Dózsa művelődéi ház új előtetőt kap, a Rüdiger tó mellett pedig futókör létesül.

A testület jóváhagyta a Távhő Kft. és a Városgazda Kft. támogatási kérelmét is. Az előbbi a MOL városrészen korszerűsítené a melegvíz-hálózatot, az utóbbi pedig egy többfunkciós, városüzemeltetési munkákra használatos un. unimog járművet szerezne be.

Külön összeget fordítunk idén a Brigetio Gyógyfürdő fedett uszodájának tetőszerkezeti felújítására is.

Látható, hogy a fenti fejlesztések megvalósítása fizikailag sem egyszerű feladat, így könnyen előfordulhat, hogy néhány tétel megvalósítása átcsúszik majd a 2019-es esztendőre, fontos azonban tudni azt is, hogy a képviselő-testület tájékoztató jelleggel, de már jóváhagyta a 2019-es beruházásokra, és fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat is, melyek a város honlapján is elérhetőek.

Mindezek mellett az önkormányzat idén is átvállalja a 70 éven felüliek szemétszállítási díját, a diákok és a kismamák városi tömegközlekedési költségeit, finanszírozzuk a már ismert védőoltásokat, folyósítjuk a kelengyepénzt, új elemként pedig támogatjuk az első házasságukat kötő komáromi párokat egyszeri 100.000 forintos összeggel.

Az önkormányzat idén is biztosítja a Selye János Kórházban működő hétvégi sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozását. Az országos kezdeményezések közül továbbra is részt veszünk az iskolatej programban és a felsőfokú oktatási intézménybe járókat támogató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati programban.

Mindezekből jól látszik, hogy városunk, Komárom történelmi időket él, hiszen ennyi forrás, ilyen rövid távon még soha a történelem folyamán nem érkezett hozzánk. Méltán lehetünk büszkék mi komáromiak arra , hogy Európa egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosában élünk.

(Forrás: komarom.hu)