Kultúra 2022. 06. 28.

A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola ismét felvételt hirdet!

Gyermeke szeret rajzolni, táncolni, érdekli a zene, a színjátszás, a művészetek? Ha igen, akkor jelentkezzenek a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskolába az Európa udvar 18-as szám alatt.

A Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola 2013-ban nyitotta meg kapuit.

Művészeti iskolánk Szlovákia Oktatásügyi Minisztériuma által besorolt intézmény.

Miért érdemes minket választani és nálunk tanulni?

Magas színvonalú művészeti oktatást kínálunk, individuális hozzáállással tanítunk minden növendéket, magasan szakképzett és szakmailag elismert oktatókkal.

A képzőművészet tanszakon a tanév során a következő technikákkal ismerkednek meg tanulóink:

Rajz, festészet, grafika, szobrászat, textil, üvegfestészet, papír, kerámia, raku, porcelán, fazekaskorongozás, tűzzománc, fusing-üvegrogyasztás, ólomüveg-tiffany, népművészeti technikák, enkausztika, land art- tájművészet, művészettörténet.

A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén, segíti az önismeret, az önértékelés kialakulását, fejleszti a koncentrálóképességet, az önszabályozást is. Az alkotó tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés, illetve ismeretfeldolgozás erőteljesen fejleszti az önálló tanulási képességeket. Célunk, hogy elősegítsük a gyermekek művészettel való kapcsolatát és fejlesszük kreativitásukat.

Diákjaink hazai és nemzetközi versenyeken, különféle hazai és külföldi kiállításokon, képzőművészeti táborokban, képzőművészeti szimpóziumokon vesznek részt, neves művészek műtermébe látogatnak el.

A zene tanszakon a következő hangszereket kínáljuk:

Zongora, klasszikus és elektromos gitár, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, harsona, hegedű, brácsa, nagybőgő, cselló, dob, marimba, cimbalom, xilofon, népi hangszerek, citera, ének, zeneelmélet.

Az alsóbb évfolyamokban a gyerekeket játékosan ismertetjük meg a ritmus- és dallamjátszó hangszerekkel. A sok mozgással, énekkel, dallam- és ritmusfelismeréssel, játékkal tarkított foglalkozás megkönnyíti a zenetanulást.

Az iskoláskorú gyerekeknek egyéni hangszeres órákon túlmenően számos lehetőséget kínálunk a közös muzsikálásra, mely sok örömet és élményt tartogat számukra. A fő tantárgyat – a hangszeroktatást – olyan tantárgyak egészítik ki, mint a zeneteória, a kamarazene, a zenekari játék, a négykezes játék, a kottaolvasás, a zongorakíséret és a kóruséneklés.

Tudásukat bemutathatják iskolai koncerteken, hazai és nemzetközi versenyeken, nyári zenei táborokban vesznek részt itthon és külföldön egyaránt.

A tánc tanszakon

az óvodáskorú gyerekeknek a tánc eszköz, amely megkönnyíti a gyerekek útját a zenéhez, érzékennyé teszi őket a zenei kifejezőeszközök megértésére. Lehetővé teszi a zenei élmények mozgással való kifejezését. Egyúttal támogatja a zenei mozgáskészség fejlődését is.   Iskoláskorú gyerekeknek színpadi és karakter táncok, show tánc, diszkó, zumba, hastánc, hip-hop, tánckiegészítő gimnasztika, jazzbalett, klasszikus tánc, balett és balett alapok, társastánc, néptánc, modern tánc oktatását kínáljuk.

Színpadi fellépéseken, táncbemutatókon, hazai és külföldi versenyeken mérettetik meg tudásukat. Nyári napközis tánctáborban vehetnek részt.

Színjátszás tanszakon:

A tanév során játékos, kreatív foglalkozások keretében az alábbi tematikákat sajátíthatják el a diákok: játékos, kreatív foglalkozások, színpadi mozgás, maszkjáték, beszédtechnika, szituációs gyakorlatok, tánc, színpadi előadások.

Diákjaink hazai és nemzetközi versenyeken, fellépéseken, színjátszó táborokban vesznek részt és különböző színházi előadásra látogatnak el.

Művészeti iskolánk együttműködik hazai és külföldi iskolákkal, intézményekkel, galériákkal. Diákjainkat tehetségvizsgákra készítjük fel továbbtanulás céljából, közép- és felsőoktatási intézményekbe.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt művészeti iskolánk épületébe, lehetőséget kínálunk betekinteni az egyes tanítási órákra június végéig, megnézhetik tantermeinket és megismerkedhetnek magasan képzett szakoktatóinkkal.

Címünk, elérhetőségek:

Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola

Európa-udvar 18., Komárom

0944 235 432, 035 777 15 25

szusart@gmail.com

www.szusart.sk

Facebook: Szuš Czafrangó Sylvia

Instagram: szusczafrangosylvia

SZUŠ Sylvie Czafrangóovej Czafrangó Sylvia MMAI