Mix Dél-komárom 2019. 04. 15.

A Felvidékről kitelepítettekre emlékeztek Komáromban

A hétvégén Dél-Komáromban emlékeztek meg a felvidéki kitelepítettekről. Az országos találkozóra ezúttal is a Monostori erődben került sor, szombat (április 12.) délelőtt.

Az Országgyűlés 2012-ben Komárom polgármestere, Molnár Attila kezdeményezésére nyilvánította a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává április 12-ét, mivel 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság kitelepítése. A határozatban rögzítették: az Országgyűlés szükségesnek tartja a méltó megemlékezést a benesi dekrétumok miatt a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített magyarságról.

A megemlékezésen Harrach Péter (KDNP), Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz) és Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere is felszólalt.

Keszegh Béla annak a véleményének adott hangot: a szlovák és a magyar kormány korábbinál jobb viszonya alkalmas lehet arra, hogy „értelmesen álljunk rendezetlen dolgainkhoz”.

A magyarországi KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter elmondta, a Benes-dekrétumok nélkülözték a nemzetközi jogi és az emberi alapokat, hazafiságra hivatkoztak, de ez a hazafiság sovinizmus volt, mert nem tisztelte más népek jogait. A Felvidékről kitelepítettek emléknapján a legnagyobb hangsúlyt azonban Európára helyezte. Szerinte a kontinensen jelenleg küzdelem folyik, két világ küzd egymással: a közösségekre épülő hagyományos értékek, az európai keresztény identitás és az a világ, amelyet e helyett ránk akarnak erőltetni, és amely „Európa lelkének megcsúfolása”.

Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében azt mondta: egész generációk maradhatnak ki a „nemzet lelkének építéséből”, ha azok, akik a történelem sötétebb esztendeiben is éltek, nem tudják hitelesen megfogalmazni a valóságot.

Komárom az elmúlt évtizedben a kitelepítések emlékvárosának szerepét töltötte be. A helyi Kecskés László Társaság felvállalta a felvidéki kitelepítettek ügyét, könyveket és kiadványokat is megjelentettek a témával kapcsolatban. Kecskés László helytörténész volt a Klapka György Múzeum megalapítója, őt Révkomáromból telepítették Komáromba.

Az 1945-ös Benes-dekrétumok a magyar és német lakosságon torolták meg Csehszlovákia széthullását, a nem szláv népességet megfosztották állampolgárságától, vagyonától és állásától. Csaknem 170 ezer magyar hagyta el emiatt az állam területét.

(mti nyomán)