Város Dél-komárom 2018. 04. 27.

Átadták az idei elismeréseket

Április 26-án Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 27. Komáromi Napok. A dél-komáromi városháza dísztermében rendezett ülésen került sor az idei Díszpolgári címek, valamint a Pro Urbe és a Polgármesteri díjak átadására is. Az ülésen dr. Molnár Attila dél-, és Stubendek László észak-komáromi polgármesterek köszöntötték a megjelenteket.

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Sárai János önkormányzati képviselő részére. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Szalai GabriellaCsókáné dr. Varga MáriaBeigelbeck AttilaFazekas László és Horsa István. Az idei esztendőben Polgármesteri díjban részesült Legát István, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, valamint a Street Generations Extrém Sport Csapat.

Komárom Város Díszpolgára

Sárai János önkormányzati képviselő

1939. május 2-án született Szőnyben parasztcsaládban, melyre mindig büszke volt. Pályafutását a MOL-ban kezdte, ahol 42 évet dolgozott. 1989-ben megalakult a Kisgazda Párt, amelynek a vezetője lett.

1990-ben a körzetében megnyerte az önkormányzati képviselő-választást, ekkor indult el közszereplői pályafutása, 7 cikluson keresztül képviselte a körzetében lakók érdekeit. 1994-1998 között a Szőnyi Részönkormányzat vezetője volt, majd ezt követően még 4 évig volt Komárom város társadalmi megbízatású alpolgármestere. Több cikluson keresztül mind az ügyrendi, mind pedig a műszaki, pénzügyi bizottság tagja is volt. Mindig szívén viselte a szőnyi emberek sorsát, közszereplői tevékenységét teljes odaadással végezte.

Munkássága alatt valósult meg a városrész vezetékes ívóvízellátása, a szennyvízcsatorna kiépítése, az utak szilárd burkolattal való borítása. Közreműködésével adták ki Kállai Ödön helytörténeti munkáját, javaslatára indult el a szőnyi Hősök terén az emlékmű építése. De ott volt, amikor a Szőnyi horgásztónál felépítették a horgásztanyát, a tó körüli közvilágítást, a térfigyelő kamerarendszert, a játszóteret, valamint a Kállai parkot. Szorgalmazta a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítását, így a városrész civil szervezetei megfelelő körülmények között dolgozhatnak. Komárom Város Képviselő-testületének egyetlen olyan képviselője, akit 1990-2014 között egyéni választókerületben minden alkalommal képviselővé választottak a választópolgárok.

Komárom Városért emlékérem

Szalai Gabriella, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat vezetője


Munkáját a fogyatékos és az élet árnyékos oldalán élő emberekért végzi nagy igyekezettel, empátiával, szeretettel és szakmai tudással. Tevékenysége nem nélkülözi az alázatot és a másik ember iránt tanúsított tiszteletet.A máltaiak önkéntes munkájából a nehéz élethelyzetben élők érdekében szervezett alkalmakon (adománygyűjtés, adományosztás, krízishelyzetek, táboroztatás, városi rendezvények) munkaidőn túl is mindig példamutatóan kiveszi részét. Akikkel kapcsolatba kerül, hamar megszeretik másokra figyelni tudó, kedves egyénisége miatt.

Egyéni életútja és magánélete is tiszteletet parancsoló. Példamutató az az igyekezet és kitartás mellyel – a rengeteg megoldandó családi gond, probléma ellenére – folyamatosan képzi magát, hogy szakmai munkáját, hivatását kifogástalanul végezhesse. Gabriella hivatásának gyakorlásában a hite és a családja segíti, mely erőt, békét és szeretetet biztosít számára.

Munkálkodására, a mindennapjaira a következő idézet a legjellemezőbb:

„Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak,

hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre,
hanem arra, hogy nagyon egyszerű,
hétköznapi munkát végezzünk

rendkívüli szeretettel…”

Csókáné dr. Varga Mária gyermekorvos

1986-ban Debrecenben szerzett orvosi diplomát. Házasságkötése révén került Komáromba. Először a Tatai Városi Kórház Gyermekosztályán kezdte meg munkásságát, majd 1988. május 1-től, éppen 30 éve került a Komáromi Városi Kórház – jelenleg Selye János Kórház – gyermekosztályára. Gyermekgyógyászatból, majd gyermek – tüdőgyógyászatból szerzett szakvizsgát. Ezt követően kezdődhetett meg városunkban is a gyermek-tüdőgyógyászati szakrendelés, ahol immár 20 éve végzi magas színvonalúan, lelkiismeretesen az allergiás és asztmás gyermekek kivizsgálását és gondozását. 2008-tól megbízott osztályvezetőként irányította a kórház gyermekosztályát.

A kórház átszervezését követően a 24 órás gyermekellátást vezeti. Gyermekek iránti szeretete a munkája során folyamatosan megmutatkozik, a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt mindig kedves, türelmes. Alapos kivizsgálásait minden esetben részletes magyarázat követi. Természetes kisugárzásának köszönhetően mindig nyugodt, kellemes légkört teremt a rendelőben.

A református gyülekezet nőszövetségének tagja, és nemcsak helyben, hanem országosan is képviseli a szervezetet.

Beigelbeck Attila, a Komáromi Városi Sportegyesület elnöke

1958. január 24-én született Szőnyben. Már gyermekkorában is szerette a futballt, pályafutását az almásfüzitői csapatban kezdte. 17 évesen a Tatabányai KOMÉP SC-ben folytatta a labdarúgást, ahol a csapat éveken keresztül az NB II-ben szerepelt. Katonai szolgálata ideje alatt sem adta fel szenvedélyét, és a Szabó Lajos Honvéd Sportegyesület NB II csapatában focizott. Leszerelés után az NB II-ben szereplő DOROG csapatához igazolt. 1987-ben labdarúgóedzői képesítés megszerzése után több csapat vezetőedzője lett.

2008-ban a Komárom Városi Sportegyesület elnökévé választották, amely 5 szakosztállyal és közel 250 igazolt sportolóval működik. A vezetése alatt működő Komárom Városi Sportegyesület évről évre bővülő létszámmal tevékenykedik. Nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére, ma már 9 szakosztállyal és közel 1000 igazolt sportolóval rendelkezik az egyesület. Rendkívül fontosnak tartja, hogy mind a személyi mind a tárgyi feltételek biztosítva legyenek a szakosztályok számára. Ezért folyamatosan nyújt be pályázatokat, és keresi a sportot szerető támogatókat.

Fazekas László református püspök

Tiszacsernyőn született 1961. június 12-én. A prágai Coménius Teológiai Fakultás hallgatója volt 1980-1986 között, ahol diplomát is szerzett.

Első szolgálati helye Észak-Komárom, ahol segédlelkész, ezt követően Léván helyettes lelkész volt. 1991-ben a Komáromi Egyházközség lelkipásztorává választották, ahol azóta is lelkészként szolgál hitvestársával.

1996-tól 2002-ig a Komáromi Egyházmegye Tanácsának tagja és az egyházmegye missziói előadója volt. 2003-2008 között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese volt, majd 2009-től az egyház püspöke és egyben a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökhelyettese.

Kezdettől fogva fontos volt számára a fiatalokkal való foglalkozás, a nyitottság a többi felekezet irányába, és a hit megélése a mindennapokban. Akár egyházi, akár társadalmi téren mindig hangsúlyos számára a közösség építése. Fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, amiről hittanórákon, bibliaórákon, igehirdetések alkalmával is gyakran beszél, ezáltal a református egyház üzenete és példamutató tevékenysége a templomok falain is túljutott. Véleménye szerint nem lehetünk bezárkózott keresztények. Ezért van benne az az igyekezet, hogy a közösségi alkalmakon részt vesz, és másokat is erre biztat, vagy ilyen alkalmakat szervez. Ebből a meggondolásból is fakadt a Timóteus idősek otthonának indítása, vagy az óvoda és bölcsőde építése a Magyar Kormány által elindított óvodaprogram keretében.

A Duna két partján elterülő városrészeket mindig is egy városnak tekintette, és szívesen kapcsolódik be azokba a rendezvényekbe, amelyek ezt erősítik. Kiemelten segíti a felvidéki kitelepítettek ügyének felkarolását, a kitelepítettekről és a város kettészakadásáról történő méltó megemlékezést.

Horsa István népzenész

1975-ben született Komáromban. 6 évesen kezdett el klasszikus zenét tanulni, majd 7 éven keresztül az Óbudai Népzeneiskolába járt.

Horsa István zenei hitvallása, hogy az évszázadok alatt kikristályosodott népzenénk tökéletes, így azt soha nem akarta feldolgozni. Célja mindig az volt, hogy úgy tanulja meg a zenét, ahogy az mindig is működött, a hallás és megfigyelés utáni átörökléssel.

2010-ben megalapította Komáromban az Ördöngös Népzenetanodát, ahol az ősi módszerrel tanítja a muzsikálást, az erdélyi magyar zenélési stílust alapul véve. A zenetanodában, amely a határon való fekvése miatt híd szerepét is betölti a Felvidék magyarságával, jelenleg 50 fő tanul autentikus népzenét kortól és zenei előképzettségtől függetlenül. Nyaranta zenei táborokban tanít Erdélyben és a Felvidéken. Komáromban, a város támogatásával hangszersimogató programot dolgozott ki óvodások számára, amelyben a kisgyerekek megismerkedhetnek, a legérdekesebb magyar népi hangszerekkel és az előadás során ki is próbálhatják azokat.

2014-ben Komárom Város Kultúrájáért díjban részesült a komáromi, illetve a felvidéki magyarság körében kifejtett értékteremtő munkája elismeréseként. 2016-ban Halmos Béla vándordíjban részesült, és így egy éven keresztül használhatta a néhány éve elhunyt zenész, pedagógus és kutató mesterhegedűjét. Még ebben az évben Komárom-Esztergom Megyei Jubileumi Príma díjban részesült.

Kutatómunkájának köszönhetően nemrégiben sikerült begyűjtenie Hideg Anna néni teljes énekes repertoárját. Horsa István a falusi bandák mintájára 2015-ben alapította meg saját együttesét a zenetanoda két ifjú muzsikusával, Vörös Mátéval és Joó Bencével, akik kontrán és bőgőn kísérik tanárukat.

Polgármesteri díj

Legát István

Komáromban sokan ismerik helytörténettel kapcsolatos gyűjtőszenvedélyét. Intenzíven részt vett a leletanyagok gyűjtésében, hiszen barátai ismerősei bizalommal fordulnak hozzá, mikor régi tárgyakat, relikviákat találnak, bízván szakértelmében mellyel el tudja dönteni egy mások számára értéktelen tárgy eszmei értékét. Szívesen tanulmányozza a régi dokumentumokat, melyek alapján egyértelműen bizonyítja azok történelmi fontosságát.

Ő maga személyesen harminc éve kutatja Komáromot és környékét, leletanyagai között vannak őskori, bronzkori, és középkori tárgyak, eszközök, melyek eszmei értéke felbecsülhetetlen. Szeretné, ha mások is megismerhetnék Komárom és környéke rejtett kincseit. Önzetlenségét bizonyítja, hogy az általa összegyűjtött leletanyag nagy részét a Klapka György Múzeumnak adományozta, hogy bárki megtekinthesse. De van olyan általa talált kincs, amelyet a Nemzeti Múzeumban őriznek. Nagylelkű adományával gazdagította a magyar agrárium maradandó értékeinek megőrzésére alapított Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményét is.

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Az egyesület 2007-ben alakult, azóta rendszeresen tart különféle hagyományőrző rendezvényeket, ahol találkozhatunk kiváló minőségű, korhű ruháikkal, eszközeikkel, fegyvereikkel. A helybéli lakosok és turisták egyaránt, korosztálytól függetlenül áhítattal figyelik előadásaikat. Bemutatóikon nem csak a ’48-as forradalom relikviáinak megtekintésére van lehetőség, hanem akár kézbevételére is, mely által a történelem egy darabját nyújtják át közönségüknek.

Igyekeznek történelemszeretetükkel átitatni nézőiket, és eközben a történelmi események mibenlétét közérthetővé és könnyen feldolgozhatóvá tenni. Ennek segítségével mélyen megragad látogatóikban, hogy miért harcoltak az akkori emberek, mit adott és mit hagyott ránk a forradalom, az akkori és a mai embereknek mit jelenteknek a haza, hazaszeretet, nemzet vagy a szabadság szavak. Több helytörténeti vonatkozású könyv kiadását tették lehetővé, s minden évben nagy látogatottságnak örvend az általuk megrendezett tüzértábor a Monostori erődben.

Ezen munkájuk mellett történelmi témájú kutatásokat is folytatnak, mellyel gazdagítják hazánk és településünk nemzeti értekeit.

Street Generations Extrém Sport Csapat

A komáromi sikercsapat, azoknak a tehetséges fiataloknak ad esélyt, akik nem az átlagos sportokat űzik. Így megmutathatják, hogy ők miben is jók, és nem kell a kirekesztettség érzésével szembesülniük. Az utcai sportokat fogják össze, egészen elképesztő és egyben egyedülálló módon, zenére megkoreografálva.

A műsorszámok elkészítése, a koreográfia összeállítása nem könnyű feladat, de kemény munkájuknak és kitartásuknak köszönhetően mára nemcsak a városunk egyik legsikeresebb csapatává nőtték ki magukat, hanem országos hírre is szert tettek, produkcióik elképesztő sikereket arattak.

Az Utcai misszió címet viselő turnéjuk rengeteg helyre eljutott, és megalakulásuk óta közel

60 ezren nézték őket élőben, de nyitottak meg sportgálákat, iskolai rendezvényeket, sporteseményeket, városi és községi napokat.
Egyediségük a mai napig példaértékű, számít a véleményük, ha extrém sportokról esik szó.
Az esemény során Észak-Komárom képviselő-testülete is átadta az idei Pro Urbe és a polgármesteri díjakat, amiről a tegnapi nap során részletesebben már beszámoltunk.