Kultúra 2017. 04. 27.

Átadták az idei elismeréseket

Április 26-án Észak- és Dél-Komárom Képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 26. Komáromi Napok. A Tiszti Pavilon dísztermében rendezett ülésen került sor az idei Díszpolgári kitüntető címek, valamint a Pro Urbe (Komárom Városért Emlékérem) és a Polgármesteri Díjak átadására.

Az ünnepi ülésen dr. Molnár Attila Dél-, és Stubendek László Észak-Komárom polgármesterének köszöntő szavai után Komárom város jegyzője, dr. Ströcker Renáta ismertette a Díszpolgári kitüntető címre, valamint a Pro Urbe-díjakra és a Polgármesteri Díjra vonatkozó határozatokat.

Észak-Komárom 

Komárom díszpolgárává avatták Nemes Andrásnét, a felvidéki kitelepítettek és deportáltak ügyét felkaroló dél-komáromi Kecskés László Társaság kuratóriumi elnökét.

Pro Urbe-díjat vett át Vlček Erik olimpikon kajakozó és Fazekas László református püspök.

Polgármesteri-díjban részesült Bandor Éva színművésznő, Holczhei Árpád pedagógus, a Marianum Egyházi Iskolaközpont Nagyok Kórusa és Orsovics Yvette, a Komáromi Animátorok csoport, a Kassai Lovasíjász Egyesület Sereghy törzse, Paszternák Tamás és Paszternák András, akik több mint húsz éve szervezik városunk zsidó közösségének vallási és kulturális életét, a Helios fotóklub, Ryšavý Boldizsár vállalkozó, Kubala Ivan, vállalkozó, valamint Daniela Kapitáňová írónő.

Dél-Komárom: 

Komárom Város Díszpolgára címet adományozott Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Máté László református esperes részére.

Komárom Városért Emlékérmet vehetett át Barassó Péter, Ifj. Galambos Tamás, Horváth Gyula, Oláh Kálmán, valamint Pőcze László.

Polgármesteri Díjban  részesült az idei esztendőben  dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény Béláné Gáspárovics Erzsébet, a Tolma-Baranta Egyesület és Kiss Attila.

Fotógaléria – Észak-Komárom

Nemes Andrásné Hörömpöli Zsuzsanna, a város díszpolgára. A dél-komáromi Kecskés László Társaság elnöke, aki évek óta méltóképpen ápolja a felvidéki kitelepítettek és deportáltak emlékét, kezdeményezésére minden évben megrendezik a Felvidéki kitelepítettek emléknapját.

Pro Urbe díjat kapott Vlček Erik tízszeres világbajnok kajakozó lesz, aki az olimpiákon két ezüstöt és egy bronzérmet is szerzett. Másikuk pedig Fazekas László református püspök, akit hatékony közösségépítő tevékenysége miatt jelöltek az elismerésre.

POLGÁRMESTERI DÍJBAN részesültek:

A Marianum Egyházi Iskolaközpont “Schola Mariana Nagyok Kórusa“. A díjat Orsovics Yvette kórusvezető és Magyarics Arianna vette át. Az énekkar jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el, jelenleg több, mint ötven taggal működik.

A Kassai Lovasíjász Iskola – Sereghy Törzs. A díjat Sereghy Zoltán, a törzs vezetője vette át. A díjat színvonalas lovasíjász események, versenyek szervezéséért, gyermekek oktatásáért, valamint hazai és magyarországi szereplésért ítélték nekik oda.

Helios Fotóklub. A díjat Nagy Tivadar vette át

Szlovákia egyik legrégebbi fotóklubja, jelenleg 24 klubtaggal. Komáromban évente négy kiállítást rendeznek.A Klub tagjai minden évben sikeresen szerepelnek különböző fotópályázatokon, úgy Szlovákiában mint külföldön, ezzel is öregbítve a Helios Fotóklub és városunk hírnevét.

Holczhei Árpád, a Selye János Gimnázium biológia tanára. Igényes és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően számos diák folytatta tanulmányait természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben. A gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője. Szakkonverzációs tankönyvet írt, részt vett a Biológia 1.-6. rész tankönyvsorozat fordításában.

Bandor Éva, színművész. Bandor Éva a komáromi és az egyetemes magyar kortárs színjátszás kimagasló tehetségű művésze, aki szakmai tudásával, hűségével és alázatával gazdagítja városunk kulturális-művészeti életét. Mind a színpadon, mind a filmvásznon kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Paszternák Tamás és Dr. Paszternák András, a zsidó hitélet szervezői. Nagyrészt az ő munkájuknak köszönhető, hogy közösségünk a hagyományok őrzésévei, kétnyelvű nyitott programjaival gazdagíthatja városunk kulturális életét.

Komáromi Animátorok. Önkéntesek közel 25 fős csoportja, akik Don Bosco nevelési tanácsait követve munkájukat családias alkotó légkörben, nagy lelkesedéssel, jó példát mutatva végzik. A várossal és más civil szervezetekkel együttműködve rendszeresen szerveznek rendezvényeket, gyermektáborokat, sportakciókat.

Daniela Kapitáňová, írónő. Színházi rendező, később az RTVS munkatársa. Nyugdíjba vonulása után idejét az írásnak szenteli. Legismertebb története – a Könyv a temetőről – egy komáromi történet, amelynek főhőse egy valós személyen keresztül mutatja be a kommunista- és a rendszerváltás utáni időket, a magyarok és szlovákok együttélését. A könyvet eddig 15 nyelvre fordították le, nemrégiben magyarul is megjelent, nagy sikert aratva.

Ryšavý Boldizsár, vállalkozó.  Vállalkozóként számos civil és más társadalmi tevékenységet támogat, az elmúlt évben elsősorban a Tatra Mozi tatarozása és újraindítása okán vált ismertté. Sokrétű tevékenységével hozzájárul városunk mindennapjainak gazdagításához.

Kubala Ivan, vállalkozó. A díjat későbbi időpontban veszi át. Vállalkozói tevékenységével és ezzel új munkahelyek teremtésével hosszú ideje segíti városunkat.

Dél-Komárom

Komárom Város Díszpolgára Máté László református esperes. Tevékenysége nyomán azonban nemcsak református egyházközösség fizikai keretei újultak meg, hanem a református gyülekezet közössége is, hiszen elkötelezettségének hála az egyházközség lélekszáma az utóbbi esztendőkben jelentősen emelkedett. A rászorulók is számíthatnak segítségére, legyen szó lelki vagy fizikai segítségnyújtásról.

 

Pro Urbe Díj – Barassó Péter. Ő volt Koppánymonostor első falugondnoka. Fontos feladatának tekintette a városrész tisztaságának megőrzését ugyanúgy, mint azt, hogy a természet csodálatos értékeit megőrizzük, vigyázzunk azokra. Emellett nagy figyelmet fordított arra is, hogy minél szélesebb körben megismertesse az itt élőkkel a természet értékeit, látnivalóit, s felhívja figyelmüket azok fokozott védelmére. Nevéhez kötődik a Posta rét rendbetétele, az első tanösvény kialakítása, a Rukken-tó partján.

 

Ifj. Galambos Tamás, a Bozsik József Általános Iskola tanára. Tevékeny szerepet vállalt abban, hogy iskolája sport iránti elkötelezettségét erősítse, és hogy felvegye az intézmény az olimpiai bajnok, Bozsik József nevét. Kezdeményezésére, és aktív közreműködésével elindították a Bozsik Kupát, melyre 20 éve várják az országból a futball – és kézilabda csapatokat. 1997-ben kezdte népszerűsíteni diákjai és barátai körében a szinte még ismeretlen új sportágat, a floorballt. Galambos Tamás az elnöki, sportvezetői feladatai mellett a klub korosztályos csapatainál edzői munkát is folytat. Tanítványaival 22 országos bajnoki címet tudhatnak magukénak.

Horváth Gyula. A képviselői, a Közművelődési és Sport Bizottság elnöki, majd a sport-tanácsnoki tisztséget felhasználva fáradhatatlanul és nagy ambícióval dolgozott és dolgozik azért, hogy a sport jelentőségére felhívja a figyelmet és, hogy a városban zajló sportélet minél magasabb színvonalú legyen. Fontos feladatának tekinti a tömeg –és diáksport támogatását. A megyei labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként minden fórumot felhasznál a sport, a mozgás népszerűsítésére.

Oláh Kálmán, az Alapy Gáspár Szakközépiskola tanára. Életében és munkájában az irodalom és a történelem iránti szeretet összefonódik. Az Országos Tudományos Diák Kör I. díjas dolgozata két részben jelent meg: a „ Kis-Dunától a Viharsarokig”, és a „ Miért kellett ezt fiam?” címmel. Társszerzője a 2016-ban megjelent helytörténeti tankönyvnek is. Versmondással is foglalkozik; tanítványaival részt vesz a város fontos rendezvényein, megemlékezésein. Rendszeresen jelentek meg írásai, versei.

Pőcze László Tamás, a Garabonciás Folklór Egyesület művészeti vezetője. A Jókai gimnázium tanára, a néptánc iránti elköteleződése még a 80’-as évek elején kezdődött. Tanulmányai során mindvégig hű maradt a néptánchoz, aktív szerepet vállalt a néptánc-mozgalomban. A komáromi néptánc oktatásban 2002-től vállal szerepet a Garabonciás Folklór Egyesület keretein belül, ahol tanít, koreográfiát készít és táncol is. Művészeti tevékenysége és elhivatottsága révén az egyesület művészeti vezetője, koreográfusa, a közelmúlttól pedig elnöke is. Elhivatottságát, tehetségét több elismerés is méltatja.

Polgármesteri Díj

Dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény Béláné Gáspárovics Erzsébet, a Kapocs Klub vezetői. A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének hét kulturális klubja működik, köztük a komáromi KAPOCS KLUB. A 25 éve alakult klub a Komárom és térségében élő mozgáskorlátozottak támogatására jött létre. A klubot dr. Kökény Béla és felesége, Erzsike vezeti, akik hetente várják tagjaikat és az érdeklődőket a Városháza épületében. Tevékenységüket példamutató odaadással, lelkesedéssel végzik, legyen szó ügyes-bajos problémák megoldásáról vagy összejövetelek szervezéséről. Munkájuk során ugyanúgy segítenek sorstársaiknak a különféle jogszabályok értelmezésében, mint például abban, hogy milyen kedvezményeket vehetnek igénybe.

 

Tolma-Baranta Egyesület. A komáromi Tolma Baranta Egyesület 2008-ban alakult. Első edzőjük és a csapat alakulásának támogatója Kopecsni Gábor, a dunaszerdahelyi Hadik András baranta csapat vezetője volt. Az egyesület hivatalos megalakulásának dátuma 2010., az alapító tagok: Tóth Gábor, Herczeg István és Bugár György.Az egyesület célja a barantával, vagyis a hagyományos magyar harcművészettel foglalkozó csapat létrehozása és fenntartása. További céljuk, hogy a sport és kulturális tevékenységükön keresztül a magyar nemzeti önazonosság megőrzését és továbbadását támogassák. E célok érdekében szorosan együttműködnek hasonló civil szervezetekkel.

 

Kiss Attila.  A régészet szenvedélye négy évtizede az olajipari tartályparkban talált rá, ahol régi pénzeket és egyéb használati tárgyakat talált. 30 éve működik együtt a helyi múzeummal, ott van minden vásártéri ásatáson, és minden olyan feltárásnál, ahol a régészeknek segíthet. Történelem iránti szenvedélye, érdeklődése, támogató tevékenysége nagy segítséget nyújt a múzeum munkájában. Rengeteg lelet került az ő segítségével a városi múzeumhoz, de a Nemzeti Múzeumhoz is. A legérdekesebb és legértékesebb, ami az ő közreműködésével került elő, Philippus Császár Törvénytáblája, mely azóta is a múzeum egyik büszkesége.Azonban nemcsak a történelem, hanem a sport is közel áll a szívéhez. 20 éve foglalkozik lövész-sporttal, különböző pisztolyos számokban méreti meg magát.

Fotók: Delta és Komárom Város Hivatalos Oldala

 

 

Szólj hozzá!