Mix 2017. 11. 16.

Átadták az idei Salkaházi Sára-díjakat

November 12-e a szociális munka napja, ez alkalomból Komárom Város Képviselő-testülete minden esztendőben két olyan személyt tüntet ki, akik kiemelkedő szolgálatot tesznek a város szociális ellátása területén. Az idei díjak átadására a november 15-i testületi ülésen került sor.

2017-ben Salkaházi Sára Díjat kapott Hódosy Ildikó, a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény vezető-helyettese, és Kántás Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálatának személyi segítője.

Hódosy Ildikó szakvizsgázott szociálpedagógus, interprofesszionális közösségi fejlesztő, kapcsolatügyeleti mediátor. Diplomáit a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karán, valamint a győri Széchenyi István Egyetemen szerezte.

2001 nyarától dolgozik az intézményben, először mint gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó, majd családsegítő családgondozó. 2015 őszétől az Intézmény Családsegítő Szolgálat, majd Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egységének szakmai vezetője. 2017 nyarán intézményvezető-helyettesi megbízást kapott.

Kántás Ágnes 2007 szeptembere óta dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálatánál.

A gondozottak részére évek óta szervez ismerkedési alkalmakat, önkéntes feladatokat lát el a Szeretetszolgálat rendezvényein (pl. hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében szervezett rendhagyó nap, városi rendezvényeken). Munkáját szolgalommal, elkötelezettséggel, szívvel-lélekkel, szakmai felkészültséggel, a fogyatékkal élők iránt tisztelettel végzi. Szeretettel foglalkozik a rászorulókkal, folyamatosan nyújt segítséget részükre.