Város 2012. 06. 19.

Befejeződött a Regnum Marianum Akadémia előadássorozata Komáromban

Komáromban június 16-án ért véget a Regnum Marianum Akadémia előadássorozatának második féléve a helyi plébánián, amelyet Felvidéken a Pázmaneum Polgári Társulás, a Komáromi Római Katolikus Plébánia, a Mária Légió indított el 2011-ben.

Az utolsó alkalommal az előadók ThDr. Karaffa János és Farkas Zsolt lelkiatyák voltak. Karaffa János előadásában a bibliai végítéletről és a világvége eljöveteléről beszélt a Katolikus Egyház tanításának fényében. Előadásában leszögezte, hogy csak az Isten hatalma, birodalma örök és minden más földi birodalom mulandó. Szólt az álprófétákról, a hamis kinyilatkoztatásokról és a Szentírásban található végítélet jövendöléseiről is. Az előadó hangsúlyozta, hogy nem szabad megalkudni a gonosszal, bármilyen földi jót is ígérjen. Példának a Makkabeus korszakot hozta fel, de a felvidéki magyar közösségnek szellemi, lelki fegyverrel kell harcolnia és rendeznie soraikat a közösséget megbontó elemekkel szemben. János atya előadásában szó volt az Antikrisztusról, a Sátán számáról, a végső időkről. Előadásának végén útmutatást adott Nostradamus, a jehovista tanok, a mormon- és a maja világvége várásról is.

Második előadóként Farkas Zsolt atya a történelemben és a mindennapjainkban felbukkanó szektákról tartott előadást. A hallgatóság megismerkedhetett az ősegyházban kialakult szektákkal, azok nézeteivel és eretnek tanaikkal, amelyek eltértek az Egyház tanításától. Ugyancsak szó esett a szekták romboló hatásáról, amelyekkel a hitükben labilis embereket szólítják meg és igyekeznek őketvalamilyen álomkép megfestésével a szekta tagjai közé csábítani.

Végezetül sor került az oklevelek átadására a hallgatóság azon tagjai számára, akik a kezdetektől fogva látogatták a Regnum Marianum Akadémia előadásait. Karaffa János mint a RMA rektora köszönetet mondott az előadóknak, a hallgatóságnak az aktív részvételért,és a komáromi esperes-plébánosnak, Elek Lászlónak, hogy helyszínt biztosított a keresztény felnőttképzés számára.

(ka)

Szólj hozzá!