Város 2023. 10. 24.

Elkészítik a Komáromi járás közös fejlesztési tervét

Október 18-án került sor a a Komáromi Járás Városai és Falvai Tárulásának 13. közgyűlésére, amelyen részletes tájékoztatást kaptak a települések az uniós pénzügyi források merítésével, határidejeivel és tennivalóval kapcsolatosan.

Szeptemberben ülésezett Nyitrán a Partneri tanács, ahol döntések születtek a pályázati lehetőségekről és a következő hónapok teendőiről a sikeres merítés érdekében. Jelen volt Juricová-Melušová Viera, aki a témát koordinálja Nyitra megye önkormányzatánál. Beszámolt az utolsó ülés részleteiről, további lehetőségekről és tennivalókról.

A jelen levők megegyeztek, hogy elkészítik a járás/régió közös fejlesztési tervét, a PHSR-ként emlegetett dokumentumot. A fejlesztések esetén az illetékes szervek elvárják a közös fejlesztési tervet, miként kapcsolódnak össze az egyes helyi fejlesztési elképzelések a régióban. Ebből a dokumentumból készül majd el a régió fejlesztési egységének (SPR – Strategicko-pl ánovacíregion) a kötelező fejlesztési terve, az IUS nevű dokumentum.

Közös megegyezés szerint a járás minden települése lehetőséget kap, hogy ebbe bekapcsolódjon. A 35 taggal működő Városok és Falvak Társulásának járási szervezete (ZMOOK) megegyezett abban, hogy a társulás költségvetésén belül hozzájárulnak a közös PHSR elkészítéséhez.

Forrás: Komárom Város