Város Dél-komárom 2020. 07. 09.

Fegyelmezettség, összefogás – interjú dr. Molnár Attilával

(Dél-)Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 23-án tartotta legutóbbi rendes ülését, melyen számos fontos napirendi pont került megvitatásra. Így szó volt többek között a járványhelyzet kezelésének tapasztalatairól, pénzügyi jellegű döntésekről, a folyó fejlesztésekről és beruházásokról,valamint a Városmarketing Kft. megalakításáról. Dr. Molnár Attila dél-komáromi polgármestert kérdeztük.

Világszerte sok nehézséget okozott a COVID-19 járvány, ez alól Komárom sem kivétel…

Városunkban már a járvány hazai megjelenésének szinte az első óráiban szigorú intézkedéseket hoztunk. A február 24-én megalakult helyi operatív bizottság folyamatosan nyomon követte az országos operatív törzs ajánlásait. Az idős, beteg embereket ellátó intézményekben, és a Selye János Kórházban azonnali látogatási tilalom lépett érvénybe, az önkormányzat a tulajdonában lévő valamennyi közösségi épületében betiltotta a beltéri rendezvények megtartását, ez vonatkozott a beltéri sportlétesítményekre is. Míg az országos intézkedések előtt arra kértük a helyi vendéglátóipari egységek tulajdonosait, hogy szüneteltessék a nagyobb tömegeket vonzó rendezvényeiket. Az egészségügyben zárt kapus betegellátást vezettünk be. Korlátoztuk az ügyfélfogadást a polgármesteri hivatalban és a TÁM-PONT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál is. Bezárta kapuit a Komáromi Klapka György Múzeum, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Jókai mozi is. Nem volt látogatható a Városi Sportcsarnok és a molaji tornaterem sem. Nem fogadott látogatókat, ügyfeleket a Tourinform iroda. A Brigetio Gyógyfürdő és a Monostori erőd szintén szüneteltette működését. Ezzel párhuzamosan bezárt a bölcsőde, valamennyi városi óvoda és iskola is.

Az önkormányzat munkahelyvédelmi akciótervet készített, amely összhangban állt a kormányzat által bejelentett országos programmal. A polgármester, az alpolgármester és a városi cégvezetők bérét 50 %-kal, az önkormányzati képviselők tiszteletdíját szintén 50 %-kal csökkentettük. A bizottsági és a felügyelőbizottsági díjazások szüneteltek. A sport- és kulturális célú támogatási szerződések felfüggesztésre kerültek, csakúgy, mint az önkormányzati megbízási szerződések zöme. A közszférában dolgozók, valamint a városi cégek alkalmazottainak álláshelyeit munkaidő csökkentéssel védtük meg! Áttekintettük pályázatainkat, azokat, amelyek megvalósítását különös akadályba ütközőnek véltük, felfüggesztettük.

A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódik, hogy Hajnal Dóra önkormányzati képviselő vezetésével önkéntes segítőhálózatot szerveztünk a komáromi szépkorúak ellátására, valamint koronavírus védelmi alap számlát hoztunk létre. Itt köszönöm meg valamennyi támogatónknak, külön az SK Innovationnak az 50.000 dolláros anyagi hozzájárulást, amellyel Komáromot, az itt élőket, az egészségügyben dolgozókat támogatták. Külön köszönöm dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester úrnak, háziorvosnak, valamint Czunyiné dr. Bertalan Juditnak térségünk országgyűlési képviselőjének a járványhelyzet idején tanúsított segítségét! Ugyanitt szeretném megköszönni az egészségügyi dolgozók, az önkéntesek és valamennyi a védekezésben szolgálatot teljesítők áldozatos munkáját, valamint a komáromiak fegyelmezettségét! Együtt sikerült visszaszorítanunk a vírus terjedését! Külön hangsúlyoznám a helyi civilek példaértékű segítségnyújtását, különös tekintettel a Kemence Egyesületre, ez is alátámasztja a Hétfa Kutatóintézet és Elemzőközpont nemrég készült felmérését, mely szerint városunk az erős civil társadalom dimenzióban az országos rangsor első helyén áll.

Megjegyzem továbbá, hogy az egészségügyi dolgozóknak juttatott bruttó 500.000 forint kormányzati támogatáson túl a komáromi – önkormányzati fenntartású – idősek otthona valamennyi dolgozójának egyszeri, nettó 100.000 forintos juttatást biztosítottunk. Ezzel is igyekeztünk megköszönni a járvány ideje alatt tanúsított magas szakmai színvonalú, példaértékű szolgálatot, amelyet nem- csak az intézményben láttak el, hanem komoly szerepet vállaltak a komáromi rászoruló idősek napi ellátásában is.

Ma már világosan látszik, hogy a koronavírus járvány óriási károkat okozott a világgazdaságban, mire számíthatunk a komáromi költségvetés kapcsán?

Ha egy hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, sokkal borúsabb képet festenék le. Az ipari parki, valamint a város gazdasági életét meghatározó cégek vezetőivel folytatott megbeszélések alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a vártnál valamelyest mérsékeltebb lesz náluk a visszaesés.

Ezért is fontos, és mondom el minden alkalommal, hogy a Komáromban működő kis- és közepes vállalkozások, valamint a multinacionális vállalatok nélkül leállna az élet Komáromban. Ezek a társaságok rendkívül fontosak a város életében, hiszen az általuk befizetett iparűzési adó az, ami a leginkább meghatározza az önkormányzat gazdasági mozgásterét. Ebből tudjuk finanszírozni nem csupán az út-, utca-, járdafelújításokat, közvilágítási bővítéseket, civil szervezeteinket és sportegyesületeinket, de a komáromiak számára biztosított szerteágazó kedvezményrendszert is. Olyanokra gondolok, mint a most előkészítés alatt álló fiatalok első lakáshoz jutási támogatása, a 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítendő kelengyepénz biztosítása, melynek összegét duplájára kívánjuk emelni. De ide sorolható a szintén 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítendő támogatás az első házasok részére, a kismamák és a diákok helyi járatokon való utazási költségeinek átvállalása, a térítésmentesen biztosított bölcsődei és óvodai gyermekétkezés, a „Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni!” program, a hétvégi sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozása, a térítésmentesen igényelhető rotavírus elleni védőoltás, a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, a kedvezményes telekvásárlási lehetőség biztosítása a CSOK-támogatásban részesült családoknak, vagy épp a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel. A városban működő cégek adója nélkül mindez nem lenne!

Ami további bizakodásra ad okot, hogy a legutóbbi ülésen, fejlesztési céllal közel 300 millió forintért tudtunk értékesíteni önkormányzati területeket, ezek egy részét az ipari parkban, más részét pedig a Távhő Kft. központi telephelyén.

A fentiek figyelembevételével egyfajta óvatos optimizmussal tekinthetünk az elkövetkező hónapok elé. Hangsúlyozom azonban, hogy egy esetleges második hullám, vagy épp számos, előre ma még nem látható gazdasági hatás egyik pillanatról a másikra változtathatja meg pénzügyi lehetőségeinket. Ma ott tartunk, hogy várjuk a szeptemberi adófeltöltést. Ennek alapján módosítjuk majd az idei költségvetésünket, és döntünk konkrét pénzügyi kérdésekről, hogy városunk működése továbbra is kiegyensúlyozott, stabil és biztonságos lehessen!

A futó projektek befejezésre kerülnek?

Igen, mivel ezek olyannyira előrehaladott állapotban vannak, hogy drágább lenne felfüggeszteni a munkát és visszafizetni a támogatást, mint befejezni azokat. Nem beszélve arról, hogy számos torzóépület éktelenkedne Komáromban. Így a volt mezőgazdasági kombinát helyén épülő új múzeumot, a buszpályaudvar melletti szolgáltatóházat, a Jókai liget és a környező utcák felújítását célzó Zöld Város Projektet, a Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítését, a saját forrásból megvalósuló óvodai játszóterek, valamint az ipari parki un. inkubátor ház megépítését és a terület csapadékvízelvezető-rendszerének kiépítését be fogjuk fejezni. Ezek összességében 10 milliárd forint támogatásból és 3 milliárd forint önerőből valósulnak meg, ez utóbbi egy részét fejlesztési célú hitelből fedezi az önkormányzat.

Polgármester úr, a testületi ülésen elfogadták egy új városi cég, a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Kft. megalapítását is. Miért volt szükség erre az új társaságra?

A koronavírus járvány is megmutatta, hogy az idegenforgalom mennyire sebezhető terület. Aki most nem lép, az végleg lemarad. Ezért most kell lépnünk, hogy érdemben fel tudjunk készülni a jövő évi szezonra! Azt gondolom, hogy Komáromnak kiváló adottságai vannak a turizmus területén, ugyanakkor nagyok az adósságaink is e tekintetben. A városi kis- és közepes rendezvények szétdaraboltságának megszüntetése, egy jól megfogható közös arculat, márka kiépítése, új idegenforgalmi attrakciókbevonzása, Komárom felhelyezése az országos turisztikai térképre, mind-mind előttünk álló feladatok.

A Monostori erőd és a Brigetio Gyógyfürdő összesen éves szinten közel fél- millió vendéget fogad, átadás előtt van a Monostori híd, a Csillagerőd és az új múzeum is. Mindezek arra köteleznek minket, hogy végre érdemben foglalkozzunk Komárom mint brand felépítésével, hogy ne csak mi tudjuk, hogy jó komárominak lenni, de évről évre egyre több turista is érezze ezt, és látogasson el hozzánk! A cég működési költségeinek jó részét jelen költségvetési sorok egyébként tartalmazzák, csak össze kell fésülni azokat.

Polgármester úr végezetül mit üzenne a komáromiaknak a nyár további részére?

Még egyszer köszönöm a járvány idején mutatott összefogást, fegyelmezettséget! Komárom ismét példát mutatott! Legyünk azonban továbbra is óvatosak! Tartsuk be a higiéniai kézmosás szabályait, viseljük felelősséggel az egészségügyi maszkot a zárt terekben, üzletekben, tömegközlekedési eszközökön és tartsuk be a kötelező szociális távolságot! Ezzel együtt pihenjünk, élvezzük a nyarat, még akkor is, ha az idei egy kicsit más lesz, mint amit eddig megszoktunk! Bízzunk az egészségügyi, járványügyi szakemberek munkájában, szakértelmében, hogy egy sikeres vakcinaelőállítás és oltóprogram mielőbbi beindítása után ismét felszabadultan tudjunk majd örülni egymás társaságának, és szeretett városunknak, Komáromnak. Addig is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

(Forrás: komarom.hu)