Város 2017. 12. 19.

Felújították a császári pár lakodalmi tábláját

A Nyitrai Kerületi Önkormányzattól szerzett pénzbeli támogatásnak köszönhetően, idén egy, az erődben elhelyezett emléktáblát sikerült a városnak felújíttatnia. Az újvár egykori laktanya épületében kialakított kápolna falán elhelyezett márványtábláról van szó, amelyre 2016 augusztusában véletlenül bukkantak rá a hivatal dolgozói.

A táblát az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után a várban állomásozó különböző hadseregek katonái több réteg vakolattal és festékkel takarták el, amely így teljesen észrevehetetlen maradt.  Miután a restaurátorok eltávolították a fedőrétegeket, egy latin szövegű, vörös mészkőből faragott táblára bukkantak, amelynek fordítása így szól: „Amikor az egész monarchia ünnepelte fenséges Ferenc József, császár és apostoli király és Erzsébet királyné boldog házasságkötésének évfordulóját, amelybe öt évötöde léptek, ünnepélyes misét celebráltak [ebben a] őeminenciája Simor János bíboros, esztergomi érsek áhítatos bőkezűségének jóvoltából felújított és feldíszített [kápolnában]. 1879., 8 nappal május kalendája előtt (= április 24.)

A szövegből tehát kivehető, hogy ily módon emlékeztek meg az uralkodópár ezüstlakodalmáról, vagyis házasságának 25. évfordulójáról. Ilyen emléktáblával ez idáig a környéken sehol máshol nem találtak, így különleges műemléki értékkel bír. A szövegből kiderül, hogy az alkalomra magát a kápolnát is felújították. Az esztergomi Prímási Levéltárban őrzött iratokból pedig megtudtunk, hogy ezt a felújítást Feigler (Gusztáv) építész vezette.

A NyKÖ pénzügyi dotációs programjából Komárom Város 1000 €-t nyert el, amelyet ugyanekkora összeggel kiegészítve sikerült a táblát és annak környékét teljesen megtisztítani, restaurálni és konzerválni. A restaurátori munkákat Csütörtöki András, szobrászművész felügyelte. A további munkálatokra a Kápolna homlokzatának felújítása során kerül majd sor.

(komarno.sk)