Város 2024. 05. 20.

Új kápolna a kórház területén – júliustól indul a Komáromi Katolikus Kórházlelkészség

Új kápolnát áldottak meg a múlt héten az észak-komáromi kórház területén. A szépségesen kialakított, szívet-lelket melengető helyiség (lásd képeinket) a főbejárat mellett jobbra található. A Komáromi Katolikus Kórházlelkészség júliustól indul.

MISÉK ÉS IMAALKAMAK
A Fatimai Szűz Mária kápolnában nyár elejétől tartanak majd rendszeresen miséket, illetve imaalkalmakat. A feladatra a missziós atyák közül Atanáz atya lesz ezzel megbízva, aki Lengyelországból származik. A katolikus lelkipásztor már beszél szlovákul, emellett pedig tanul magyarul, hogy mindkét nyelven el tudja végezni szolgálatát. A misék és az imaalkalmak megtartása mellett ő lesz a kórházlelkész – azaz az ő feladata lesz a rendszeres beteglátogatás.

EGY LENGYEL PAP, AKI MAGYARUL TANUL
Miért lengyel papot kértek fel erre a feladatra? Nem találtak szlovák-magyar nyelvterületen egyet, aki beszélné mindkettőt? Nehéz lesz az idős, magyar betegekkel kommunikálnia – tettük fel a kérdést Mons. Kiss Róbert kanonoknak, a komáromi katolikus plébániaközösség vezetőjének. „Nem találtunk” – hangzott csendesen, de határozottan válasz, amelyet mindjárt magyarázat is követ: „Sajnos, egyházunk paphiánnyal küzd. Különösen a magyar nyelvterület problémás, olyannyira, hogy a világ minden tájáról próbálunk ide csábítani lelkiatyákat. A lengyel atyák mellett vannak olasz, indiai és vietnámi papjaink is. Ebben a helyzetben nemhogy kérdés a lengyel pap, hanem kifejezetten hálásak vagyunk, hogy megtanul magyarul is, és mindkét nyelven elvégzi a szolgálatot.” Az új atya már 2019-től itt működik, Ekelen, Dunamocson és ez év márciusától városunkban végzi lelkipásztori szolgálatát.

REGGELTŐL ESTIG NYITVA, HOGY IMÁDKOZHASSUNK
A Fatimai Szűz Mária kápolnába természetesen a miséken és egyéb alkalmakon túl is be lehet majd térni, hiszen az a fő célja, hogy imákozhassunk betegeinkért egy-egy műtét előtt vagy közben, gyógyulásért, vagy csak azért, ami lelkünket nyomja. A kápolna előreláthatóan reggeltől estig lesz majd nyitva. A nyitvatartást értelemszerűen alakítják majd ki.

ÜVEGFALLAL ELVÁLASZTVA
Ha akkor térünk be a kápolnába, amikor épp nincs mise vagy más alkalom, akkor csak az előtérbe juthatunk be, amelyet egy üvegfallal választanak el a kápolna belső részétől. Az üvegfal szintén júliusig készül el. Erre azért van szükség, mert a kápolnában Oltáriszentség is lesz, amelyet sem értékénél, sem szentségénél fogva nem lehet felügyelet nélkül hagyni, ugyanakkor az állandó őrizetet nem tudja megoldani az egyház.

KÜLÖN ÖRÖM AZ OLTÁRISZENTSÉG JELENLÉTE
A katolikus egyház hitrendszerében különleges jelentőséggel bír az Eucharisztia jelenléte – hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. A katolikus betegek, különösen a haldoklók számára rendkívüli jelentőséggel bír, ha Oltáriszentséggel együtt kapják meg a szentkenetet. „Külön öröm a számunkra, hogy kórházlelkészünk számára mindez „kéznél lesz”. Szükség esetén nem kell elszaladni érte például a Szent András Bazilikába” – tette hozzá a kanonok úr.

GANZER KATALIN TANÍTÓNŐ-KÉPZŐMŰVÉSZ KÉPEI A FALAKON
A szép kis kápolna falait a komáromi tanító néni, Ganzer Katalin képei díszítik. A hívek egyébként is sokat tettek érte, hogy a létrejöjjön a komáromi kórház kápolnája.

MILYEN ANYAGI FORRÁSBÓL ÉPÜLT MEG A KÁPOLNA?
„Háromféle forrásból – felelt kérdésünkre Kiss Róbert. – Egyrészt Komárom és környékének katolikus vállalkozóinak hozzájárulásából. Másrészt a hívek adományaiból, amelyet évek óta gyűjtünk erre a célra. Harmadrészt pedig azoknak a szponzoroknak köszönhetően, akiket Komárom polgármestere, Keszegh Béla szólított meg. Nem az első eset, amikor sokat köszönhetünk a polgármester úr közbenájárásának – ilyen például a keresztút is, ami szintén a komáromi kórház területén található.”

KÉT ÉVE ÚJULT MEG A KERESZTÚT ÉS A LOURDES-I SZŰZ MÁRIA BARLANG
Majdnem pontosan két éve számoltunk be arról, hogy megújult a kórházi keresztút, és a mellette található Lourdes-i barlang. „A felújítást itt is elsősorban azoknak a szponzoroknak köszönhettük, akiket a polgárester szólított meg” – emelte ki a kanonok úr.

Az észak-komáromi kórházban tehát kint a szabadban, a kórház udvarán sétálgatva is kérhetjük a gyógyulást. Hamarosan pedig egy gyönyörű kápolnában is lehetőségünk lesz arra, hogy elcsendesedjünk, imádkozzunk.

Dráfi Anikó
Fotók: FB

Fotók:
1. A kápolna a bejárat mellett, jobbra található. Július elejétől indul a Komáromi Katolikus Kórházlelkészség
.

2. Csempemozaik a bejárat mellett. Fatimai Szűz Mária alakja látható rajta

3, 4,5: Új, gyönyörű vitrázs ablakok

További fotók a kápolna szenteléséről: