Kultúra 2024. 03. 11.

Gyermekek a gyermekeknek Révkomáromban

„Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kézébe adja azt a kis kulcsot, amellyel, ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.”(Kodály Zoltán)

Az időjárás is kedvezett: február 29-ét írt a naptár, szép napsütéses reggelre ébredtünk. A Komáromi Regionális Művelődési Központ – a fenti cím alatt – az Egressy Béni Városi Művelődési Központ színháztermében ezen a napon rendezte meg a gyermekkarok regionális seregszemléjét – minősítő versenyét.

Köszöntőt Viera Vlčková, a KRNK igazgatónője mondott, s csakúgy ő mutatta be a verseny háromtagú – Darina Andučič Tóthová, a Pozsonyi Konzervatórium tanára; Ľuboš Bernáth zeneszerző, a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskola docense; Kazán József tanár-karnagy, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának alelnöke – bíráló bizottságát.

Ezt követően átadata a szót a műsorvezetőnek. A műsorvezető feladatát Stirber Bianka, a helyi Selye János Gimnázium végzős diákja látta el, szlovák és magyar nyelven: felkészülten, magabiztosan. Mint közölte: a Gyermekek a gyermekeknek nevű rendezvény, az Éneklő Ifjúság, a gyermek és ifjúsági énekkarok országos seregszemléje 52. évfolyamának regionális fordulója. Kiírója és fő pénzügyi partnere a Nemzeti Népművelési Központ. A regionális forduló fő szervezője – karöltve a helyi Egressy Béni Művelődési Központtal, Komárom Város támogatásával – a Komáromi Regionális Népművelési Központ. Azt is megtudhattuk, hogy ezen a délelőttön hat kórus szerepel, összesen 208 gyermek énekhangja csendül fel. A műsorvezető hívására a seregszemle első fellépőjeként a helyi Hajós Utcai Óvoda Slniečko (Napocska) énekkara érkezett a színpadra, amely 1996 januárja óta énekel. Rendszeres résztvevői a Gyermekek a gyermeknek seregszemléknek, valamint a Komáromi Evangélikus Egyházközösség által szervezett jótékonysági hangversenyeknek. Karnagyuk Oľga Egressyová, zongorán kísért Ženata Polozsányiová.

Az óvodásokat a színen a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Kicsinyek Kórusa követte, amely az intézmény megalakulása (1994) óta működik. Megalapítói Orsovics Yvette és Szász Szilvia, az iskola pedagógusai voltak. Vezetésükkel az énekkar a különböző versenyeken kitűnő eredményeket ért el. Fő céljuk – mit énekelt repertoárjuk most is igazolt – a kórusművek által megismertetni és megszerettetni az értékes magyar énekkari kultúrát, de más nemzetek kóruskultúráját is. Az énekkar jelenlegi karnagya Orsovics Yvette, korrepetitora Fekete Éva, a komáromi MAI pedagógusa. A színpadra hívott harmadik fellépő, a komáromi Jókai Mór Alapiskola és az Egressy Béni Vmk Kicsinyek Kórusa volt. Az énekkart 52 évvel ezelőtt Kaszás Jánosné Morvay Margit alapította, később Zsákovics Zsuzsa, majd Juhász Mónika vezette. Jelenleg – az énekkar egykori tagja, ma az iskola pedagógusa – Pfeiferlik Annamária a karnagya; állandó zongorakísérője Pásztor Éva, szintén az iskola pedagógusa. Az énekkar megalakulása óta eredményesen működik: 2016-ban a Csengő Énekszó elnevezésű – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválján aranysáv a zsűri dicséretével minősítést kapott; 2009-ben, az Éneklő Ifjúság elnevezésű, a gyermekkarok össz-szlovákiai seregszemléjén ezüstsávos minősítést ért el az ítészek külön dicséretével.

A verseny következő résztvevője a Marianum Egyházi Iskola Központ Schola Mariana Nagyok Gyermekkara volt. Az énekkar 1994-ben alakult – az intézmény alapítója – Stubendek István karnagy vezetésével. Az énekkar megalakulása óta mind az iskolai, mind a városi rendezvényeken, valamint a szentmiséken is énekel. Tudását rendszeresen megméretteti – kitűnő eredményekkel – mind a Csengő Énekszó, mind a Mládež spieva (Éneklő Ifjúság) országos versenyeken. Legkiemelkedőbb eredményei: a 10. Nemzetközi Adventi és Karácsonyi Zenei Fesztiválon, 2015-ben Pozsonyban kategóriájának győztese; 2016-ban Karácsonyi Zenei Fesztivál Krakkóban ezüstsávos minősítés; 2017-ben megjelent saját hanghordozójuk – CD lemezük. Aktív tevékenységükért és kiváló eredményeikért 2013-ban az énekkar A Nyitrai Önkormányzattól – a megye képviseléséért, az énekkari kultúra őrzéséért Emléklevelet kapott. 2017-ben városunk hírnevének öregbítéséért Komárom Város Polgármesteri Díjában részesült. A kórus rangos zenei rendezvényeknek – Ghymes együttes fellépései, Szabó Imre neves orgonaművészünk koncertjei – volt meghívott sikeres közreműködője. 2012 óta az énekkart Orsovics Yvette vezeti; zongorakísérője Fekete Éva tanárnő, Fuvolán Bathó Lilla, az iskola diákja közreműködött.

A következő versenyző a helyi Jókai Mór Alapiskola és az Egressy Béni Vmk – Pálinkás Zsuzsa, az iskola nyugalmazott pedagógusa által alapított – 62 éve működő gyermekkara volt, az egyedüli olyan énekkar, amely a Csengő Énekszó összes eddigi 20 évfolyamának résztvevője volt. 1985-ben Stirber Lajos vezetésével – a szlovákiai magyar gyermekkarok egyedüli képviselőjeként – Zsolnán az Éneklő Ifjúság össz-szlovákiai versenyén aranysávos minősítést szerzett. A sikeres hagyomány folytatója – az énekkar egykori tagja, jelenleg az iskola pedagógusa – Juhász Mónika, jelenlegi karnagya, állandó zongorakísérője, Pásztor Éva tanárnő segítségével. A megmérettetés az Eötvös Utcai Alapiskola Nagyok Kórusának fellépésével zárult. Az iskola nyugalmazott pedagógusa, Siposs Jenő által alapított énekkar 54. éve működik folyamatosan. Az eltelt évek alatt ezernél több gyermek énekelt az énekkarban. Sikeresen léptek fel hazai és külföldi rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon. A kórus jelenlegi karnagya az iskola pedagógusa, Polák Lýdia. Mint vallja: legfőbb célja a gyermekekkel megszerettetni a zenét, a közös éneklést.

Rövid szünet után a bíráló bizottság nevében annak elnöke Ľuboš Bernáth értékelte a kórusok teljesítményét, mondott köszönetet a rendezvény szervezőinek s a gyermekeket felkészítő pedagógusoknak, dicsérte a gyermekeket felkészültségükért. Így érkezett el a várva-várt eredményhirdetés, miszerint:

  • az Eötvös Utcai Alapiskola Nagyok Kórusa ezüst-sávos lett;
  • az összes többi versenyző arany-sávos minősítést ért el: a Mariánum Egyházi Iskola Központ Nagyok Kórusa aranysávos lett a zsűri dicséretével, ezáltal jogosult a kerületi fordulóban képviselni a komáromi régiót;
  • a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa kiváló teljesítménye okán javasolva lett a kerületi fordulóban való részvételre.

Úgy vélem: a rangos zsűri minősítése a magas színvonalról mindent elárul. Jómagam – mint az ún. öreg motorosok egyike – a bíráló bizottság a karnagyokkal folytatott szakmai megbeszélésére is bekéredzkedtem. Örömmel hallgattam a zsűri tagjainak, a kiváló szakembereknek „testreszabott”, jó tanácsokkal teli, építőjellegű értékelését: az „ügyhöz” való hozzáállását! A zsűri dicsérettel szólt a főszervező, a Komáromi Regionális Népművészeti Központ dolgozóinak a kóruskultúra iránti elkötelezettségéről. Kijelenthetem: velük – Viera Vlčková igazgatónővel s csakúgy Pavol Litauszki szakelőadóval – évek óta öröm együttműködni. Számomra az is nagy öröm, hogy Révkomáromban ők évente megszervezik a Gyermekek a gyermekeknek megmérettetést, amelyre – a sok nehézség ellenére – az idén is sor került. Az örömeim közé azonban üröm is vegyült: az Eötvös Utcai Alapiskola Nagyok kórusa 12 főre, a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara 9 főre apadt létszáma.

Iskoláink vezetőinek és főleg a szülőknek hadd ajánljam megszívlelésre nagy tanítómesterünk Kodály Zoltán örök érvényű üzeneteit: „Leghálásabb tárgy a karének, mert legjobban fizet a ráfordított fáradságért”. A tudományos tárgyak iskolai eredménye nem igen mérhető komoly tudományos mértékkel. (…) Ellenben bármely iskola énekkara elérheti azt a színvonalat, amelyen alkalmassá válik az iskolán belüli nevelő szerepre.” Másutt: „Van-e jobb szemléltető eszköze a társadalmi szolidaritásnak, mint a kar? Sokan egyesülnek valaminek a megvalósítására, amit egyes ember, ha mégoly tehetséges, egymaga nem tud megvalósítani. Ahol mindenkinek munkája egyaránt fontos s ahol egyetlen ember hibája mindent elronthat.”

Mint a Jókai Mór Alapiskola nyugalmazott pedagógusa – az iskola gyermekkarának egykori leghűségesebb tagjai által alapított, 22 éve mindmáig működő harmadik kórusának, a GAUDIUM-nak karnagya – ezúton is tisztelettel kérem az iskolák vezetőit és a tisztelt szülőket, tegyék lehetővé, hogy az arra képes gyermekek minél nagyobb számban látogathassák a karéneket; részesülhessenek a kóruséneklés izgalmaiban, a közös éneklés szépségeiben és örömében. Ne feledjék Kodály Zoltán üzenetét: „Nem az erszény, a lélek üressége a nagyobb baj.”

Stirber Lajos,a révkomáromi JMAI ny. pedagógusa
Fotó: Jókai Mór Alapiskola FB