Régió 2018. 11. 07.

Harcolj a Felföldi Dalia Iskolával!

Csapatalakító Dalia képzés indul Révkomáromban! Az egynapos képzés témája a botoló és annak harci értelmezése!

Helyszín: Szayka Dojo, Eötvös utca, Wigwam épülete
Részvételi díj: 10 eu
Edzésvezető: Kopecsni Gábor

Mit is takar a Felföldi Dalia Iskola – Felföldi Dalia School?

A magyar eredendően harcos nép. A történelem során az ezer sebből vérző magyar nép mindig képes volt felállni. Amikor a legnagyobb nyomás nehezedett rá, akkor volt a legerősebb, megtörhetetlen. Ahogy a távol-keleti harcművészetek kialakulásában meghatározó tényező volt a fegyvertelen nép önvédelme, úgy a magyarság harci testkultúrájához is feltétlenül hozzátartozik a népi harci testkultúra, ami a pásztorok és parasztok körében élt elevenen.

Kopecsni Gábor egy évtizede kutatja néprajzi módszerekkel a népi harci testkultúrát. Munkája során pásztoroktól gyűjtve új ismeretekkel gyarapította tudását például a botbirkózásról, fokos vívásról, hajítófegyverekről, a karikás ostor gyakorlati és virtusos használatáról, ezen kívül felvázolta a magyar népi birkózások különböző formáit is. Alapvető forrása a küzdő jellegű népi játékokban és táncokban fennmaradt harckészségeket fejlesztő gyakorlatokban rejlik. Kutatásai kiterjednek a katonai harci testkultúra fortélyaira is. Kiemelten tanulmányozza a magyarság három jellegzetes fegyverét az íjat, a fokost és a szablyát.

A népi és katonai harci testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny-, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve alakult meg A Felföldi Dalia nevet viselő harcművészeti iskola. Nem egy korszak harcmodorát képviseli, hanem átfogó jelleggel évszázadok magyar harcművészeti tudásának jellemzőit egyesíti. Az iskola tananyaga hét fő tudásterületből vagyis „rovásból” áll. A Dalia, mint magyar nemzeti harcművészeti stílus a Felvidéken született, ahol már több csapat működik, és Magyarországon is folyamatosan nyílnak iskolák. Az „útnak eredő” harcművészet központja Gömörpéterfalán van, ahol csapatvezető képzések zajlanak. Az érdeklődők az ország számos pontján működő és most alakuló közösségekhez is kapcsolódhatnak.

A Felföldi Dalia Iskola célja, hogy a felgyűjtött néprajzi anyag ne csak dokumentáció legyen, hanem visszatérjen az életbe mindazok számára, akik a harcművészeten keresztül is megélik a magyarságukat – egy olyan harcművészeti iskolán keresztül, ahol a nemzettudat és az ősökhöz való kapcsolat ismét erőssé teheti a nemzetet!