Mix 2019. 04. 11.

Idén már a XVIII. VOX HUMANA került megrendezésre

A Komáromi Városi Művelődési Központ (VMK) karöltve a GAUDIUM polgári társulással 2019. április 5-én rendezte meg a komáromi énekkarok hagyományos tavaszi hangversenyét, a VOX HUMANA fesztivált. A fesztivál megrendezésének ötlete még 2002-ben merült fel, Kodály Zoltán születésének 120. évfordulója alkalmából.

Főhajtásként a zeneszerző emléke előtt akkor került sor először megrendezésére, a helyi magyar alapiskolák felső tagozatos kórusainak nyilvános ünnepi hangversenyére. A rendezvény kedvező fogadtatása arra ösztönözte a szervezőket, hogy hagyományt teremtve – ún. hármas vetésforgó (alsó tagozatos, felső tagozatos, felnőttek kórusai) szerint évente megrendezzék a VOX HUMANA fesztivált. Az idén a felnőttek kórusain volt a sor, nekik adatott meg a találkozás – az egymást lélekben erősítés lehetősége, öröme. A szervezők nagy örömére a meghívott együttesek mindegyike elfogadta a felkérést, és fellépőként részt tudott venni az idei rendezvényen.

A XVIII. VOX HUMANA a CSEMADOK megalakulásának 70., Bárdos Lajos zeneszerző (a volt neves Kodály tanítvány) születésének 120., és a Felvidék kiváló zeneszerzőjének, Szíjjártó Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából került megrendezésre.

Varga Annának, a VMK igazgatónőjének üdvözlő szavai után az egyesített női karok vonultak a színre, hogy Mgr. Orsovics Yvette PhD. tanszékvezető, karnagy vezényletével – a zeneszerző emléke előtt tisztelegve elénekeljék a Bárdos L.–Lukin L. szerzőpáros Édesanyámhoz c. szerzeményét. A mű elhangzása előtt Nagy Ferenc, a GAUDIUM versmondó szólistája mondta el Cselényi László Históriás ének c., „üzenetekkel” teli költeményét.

Az egyesített kórus fellépését követően a hangverseny a CANTUS IUVENTUS, a Selye János egyetem női karának szereplésével folytatódott. Az egyetemi kórus, működését tekintve Komárom legifjabb énekkara, ennek ellenére megalakulása óta sikeresen képviseli mind az egyetemet, mind a várost. Az énekkar már megalakulásának évében a XVI., majd a XVII. Kodály Napokon, a Szlovákiai Magyar Felnőttek Kórusainak Országos Seregszemléjén (egyben minősítő versenyén) az aranysávban helyezkedett el és különdíjban is részesült. A kórus most is nívós, változatos műsorral – Várnai F., Kodály Z., Bartók B., Kocsár M., L. Perosi, Mary Lynn Lightfoot szerzők műveiből válogattak – állt ki, alapító karnagya Orsovics Yvette vezényletével, Csehi Ágota zongoraművész, az egyetem docense közreműködésével.

Az egyetemisták szereplését követően ismét iskolai együttesek álltak fel a dobogóra: a Selye János Gimnázium énekkara és hangszeres kamaraegyüttese együtt a VOX HUMANA fesztivált szervező, GAUDIUM-mal, a Jókai Mór Alapiskola és VMK együttesével, amelyet a nevezett iskola gyermekkarának azon egykori lelkes tagjai alapítottak 17 évvel ezelőtt, akik felnőttként is gaudiummal, azaz örömmel énekelnek és muzsikálnak; innen a nevük is: GAUDIUM. Két felvidéki magyar szerző, Németh István László és Dobi Géza egy-egy művét szólaltatták meg, valamint a Somorjai J.–Kalmusz P. szerzőpárostól énekeltek egy alkotást, közös karnagyuk Stirber Lajos, a Magyar Kultúra Lovagja vezényletével.

A következő fellépő a Duna jobb partján elterülő városrészt reprezentáló – többségben pedagógusokból verbuválódott – alapító karnagy H. Kemenes Vera vezetésével működő VOX FEMINA női kar volt. Mint halhattuk: „a negyven év alatt megszámlálhatatlanul sok fellépés fűződik nevünkhöz. Mindig igyekeztünk Bartók és Kodály örökségét megőrizni és továbbvinni” – közöltették magukról. Most is így volt: Kocsár M. Pralite Deo… műve mellett három Bartók szerzeményt – Leánynéző, Bolyongás, Cipósütés – énekeltek a tőlük megszokott magas színvonalon. Zongorán Szabados Kitti működött közre.

A VMK KANTANTÍNA női kamarakórusának műsorával – amelyben részben régi szerzők: A . Banchieri, egy anonym, J. Gomar, J. Mysliveček művei, részben kortárs szerzők: J. Říha, M. Novák, Z. Mikula szerzemények csendültek fel – folytatódott a hangverseny. A 22 éves énekkart alapító karnagya, Katarína Čupková vezényelte, a zongorakíséretet Fekete Éva, a helyi MAI pedagógusa látta el.

Az utolsóként fellépő együttes a Kodály Napok többszörös győztese, Európa jónéhány országában, mi több, az Amerikai Egyesült Államokban is sikeres hangversenyeket adó kórus, a CSEMADOK Komáromi Városi Szervezete és a Vmk CONCORDIA vegyeskara volt. Ezen az estén is hírnevéhez méltó műsort énekelt, alapító karnagya Stubendek István vezényletével.

Majd a CONCORDIA mellé felállt a GAUDIUM is, hogy fejet hajtva Szíjjártó Jenő emléke előtt, Stubendek István vezényletével közösen énekeljék el a hangverseny zárószámát, Szíjjártó Jenő Esti hangulat Zsérén c. kompozícióját.

Mielőtt a zárószám felcsendült volna, a rendezvény szervezői virágcsokorral kedveskedve megköszönték Szíjjártó Jenő lányának Szíjjártó Ilonának, hogy kedves férjével együtt jelenlétükkel megtisztelték a hangversenyt, emelve annak rangját.

A közönség vastapsaiból ítélve úgy érezzük, kimondhatjuk: a XVIII. VOX HUMANA is jól sikerült, színvonalas és hangulatos rendezvény volt.

Azonban örömünkbe ismét vegyült üröm: a protokoll-sor ez alkalommal is teljesen üres maradt! De, a közönség soraiban is több volt a nem elfoglalt szék, mint máskor. Ez várható is volt, hiszen a Jókai Színház bemutatót tartott és amellett ezen az estén még vagy három más rendezvényt is szerveztek. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy, a város vezetése (Városi Hivatal?) által megbízott koordinátor és egy, az által összeállított rendezvénynaptár közreadása sokat segíthetne a rendteremtésben; megszívlelésre ajánlom.

 

(Stirber Lajos, Pro Urbe Komárom-díjas, fotók: Krűger Viktor)