Blog 2015. 09. 16.

Blog: Bőkezű támogatás a komáromi kulturális élet részére

A város kulturális életére vonatkozóan gyakran elhangzik – ami számomra nagyon bosszantó, mert egyáltalán nem igaz –: „Ebben a városban nincs semmi!” Ezt csak olyan ember mondhatja, aki annyi fáradságot sem vesz, hogy érdeklődjön a városban történtekről, aki lusta – mondván: Én most öltözködjek? – otthonról ki sem dugja az orrát, meg nem nézne egy plakátot, bele sem néz a helyi újságokba, aki megelégszik az ún. papucskultúrával, mert nincs igénye a valódi kultúrára, s a közösségre.
Jómagam viszont, mint a kulturális rendezvények szervezőinek egyike, örömmel tapasztalom, városunkban mind a kultúra művelőinek, mind pedig a befogadóinak tábora növekszik.

Mi több, több éve rendszeres (kulturális) tevékenységet fejtenek ki a különféle civil szerveződések – polgári társulások. Köztudott, mindegyikük pályázatokból tudja fenntartani magát, illetve jó barátok, magánvállalkozók – olyanok, akik maguk is igénylik a kultúrát – támogatásával képes működni, megszervezni rendezvényeit, biztosítani azok anyagi fedezetét. A tisztelt olvasó már bizonyára megfigyelte, az egyes rendezvények meghívóin, plakátjain – s ez így tisztességes – fel van tüntetve, hogy a rendezvény kinek – kiknek a támogatásával valósulhatott meg: minisztérium, város, vállalat, alapítvány, magánvállalkozó stb.

Bár elég hosszú időnek kellett eltelnie, de nagy örömünkre, egyre bővül azon tehetősebb emberek – lokálpatrióták – száma is, akik igénylik a valódi kultúrát, akik szimpatizálnak annak művelőivel, ismerik és elismerik azok tevékenységét; hajlandóak egy-egy nagyobb szabású kulturális rendezvény támogatására. Köztudott: a kultúrát minden időben a mecénások éltették.

Állítom, mert tapasztalom: nem sok olyan kisváros van az országban, ahol olyan gazdag kulturális élet zajlik, mint Komáromban: (gyermek és felnőtt) kórusaink, kamarazenekarunk – a 2009 óta Pro Urbe-díjas Komáromi Kamarazenekar – rendszeres hangversenyei, a civil szervezetek által rendezett különféle emlékestek, gimnáziumaink színházi előadásai; a Komáromi Napok, a Jókai Napok műsorai stb., hogy csak néhányat említsek a sok rendezvények közül.

Hogy ezt nemcsak én látom így, annak ékes bizonyítéka, hogy Harsányi Zoltán PhD, mérnök, Komárom szülöttje kezdeményezésére, városunk kulturális élete – több komáromi polgári társulás kezdeményezése-projektje részesült bőkezű támogatásban a Nadácia Jana Karca alapítványtól.

Az idén támogatást nyert polgári társulásokat, az alapítvány elnöksége Harsányi István (Harsányi Zoltán mérnök úr édesapja) és Stirber Lajos, Pro Urbe Komárom díjas pedagógus, karnagy – akiket Harsányi Zoltán mérnök úr kért fel – javaslatai alapján választotta ki. Támogatásban részesült a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület kezdeményezése – Egressy Béni (Klapka tábornok zenekarának direktora, a komáromi himnusz szerzője) szobrának elkészítése és felállítása; a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre hírlevelének – a Komáromi Öregdiák című újságnak rendszeres megjelentetése; a Komáromi GAUDIUM polgári társaság, egyben kórus és hangszeres kamaraegyüttes (2015. novemberében tartandó) rendezvénye – kiállítással egybekötött hangversenye.

Harsányi mérnök úr úgy nyilatkozott: a közérdeket szolgáló kezdeményezéseket, amelyek a helyi közösség számára fontosak, emelik a város kulturális életének színvonalát és öregbítik Komárom hírnevét a város határain túl is, a jövőben is támogatni fogja.

Mi – a javaslatot tevők – ezúton is köszönjük Harsányi Zoltán mérnök úrnak a belénk helyezett bizalmat, a polgári társulások pedig segítőkészségét, szeretett városunk, Komárom kulturális és társadalmi életének támogatását.

Stirber Lajos
ny. pedagógus

Szólj hozzá!