Város 2015. 10. 07.

Jövő héten: Városmisszió

Egy ideje a komáromiak felfigyelhettek egy feltűnő, piros plakátra a Szent András templom fehér falán, melyen a következő felirat olvasható: Városmisszió. Vajon miről lehet szó?

Október 11-től 18-ig – vasárnaptól vasárnapig – a katolikus egyház színes programokkal vár hívőt és nem hívőt, kicsit és nagyot, családost és egyedülállót. Az esemény Ferenc pápa apostoli áldásával, magyar és szlovák verbita szerzetesek közreműködésével zajlik a város több helyszínén.

A Városmisszió célja a keresztény hit terjesztése. Ezért nem csupán a templomban, nem csupán galériákban és könyvtárakban folynak majd a rendezvények, hanem az utcán is. A belváros különböző pontjain sátrakat állítanak fel, ahová bárki benézhet, kérdezhet, lelki tanácsot kérhet problémái megoldására. Az utcai evangelizáció időpontjai: hétfő, szerda és péntek 9.00 és 12.00 óra között, kedden és csütörtökön 13.00 és 16.00 óra között.

12002180_1801896623370251_20030569780649039_n

Minden napra jut egy-egy érdekes kulturális esemény: vasárnap kiállítás megnyitó lesz a Limes Galériában (Angelico atya: Isten Mosolya), este pedig Szabó Imre orgonaművész koncertjét hallgathatjuk meg a Szent-András templomban. Hétfőn Kudlik Júlia és Szvorák Katalin tart közös, zenés előadást a Duna Menti Múzeumban, kedden Boráros Imre Kossuth-díjas színművész előadását láthatjuk a Szent Rozália-templomban. Szerdán Švajda Gábor hosszútávfutóval beszélgethetünk a katolikus plébánián, csütörtökön író-olvasó találkozót tartanak Jakubecz Márta íróval a könyvtárban. Pénteken “fáklyás keresztutat” tartanak a családokért a Szent András templomtól a Szent Rozália templomig. Szombat este a Crux együttes – amelynek egyik tagja, Marosi Péter írta a Városmisszió himnuszát – a Tiszti pavilon amfiteátrumában ad koncertet. Vasárnap érdekes programnak ígérkezik a Pálfalusi roma zenekar Istent dicsőítő koncertje a Limes Galériában.

Ezek mellett előadások hallgathatnak az érdeklődők a férfi- és női szerepekről, a család fontosságáról, a házasság szentségéről, az anyaság megéléséről. Misét tartanak a betegségben szenvedőknek és családtagjaiknak.

A Crux együttes egyik dala: 

Ami a családos programokat illeti: szombaton a cserkészek akadályversenyt rendeznek, 13.30 órától pedig a Marianum Egyházi Iskolaközpont óvodai udvarán kezdődő családi napra várják a családok apraját és nagyját.

A programok szlovák és magyar nyelven zajlanak. A misszió alatt a szentmisék előtt egy órával és a szentmisék alatt is gyónási lehetőség lesz!

A teljes program a következő:

Vasárnap – október 11. – Nedeľa – 11. Októbra

16.00 Angelico atya ,, Isten Mosolya,, c. kiállitásának megnyitója. Közreműködik Sárközi Mária Stella Márika – Limes Galéria

17.00 Szlovák – magyar nyelvű szentmise; a templomkulcsok átadása a szerzeteseknek. Téma: A szerető és kereső Isten. Fellép a Concordia Vegyeskar – Szent András-templom
– Svätá omša v slov. – maď. reči; odovzdanie kľúčov kostola misionárom. Téma: Boh ma miľuje, a hľadá ma – Kostol sv. Ondreja

18.30 Szabó Imre orgonaművész koncertje – Szent András-templom

Hétfő – október 12. – Pondelok – 12. októbra

9.00 – 13.30 Szentírás-olvasás – Máté evangéliuma – Szinnyei József Könyvtár, Nádor utca

17.00 Szentmise missziós prédikációval. Téma: A bűn, és az emnber üdvössége Jézus Krisztusban – Szent András-templom

17.00 Svätá omša s misijnou kázňou. Téma: Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi Kristovi – Kostol sv. Rozálie

18.30 Kajúca pobožnosť (s individuálnym požehnaním) – Kostol sv. Rozálie

18.30 A szeretet kommunikációja – zenés előadás: Kudlik Júlia és Szvorák Katalin – Duna Menti Múzeum

19.00 Nebesia ohlasujú – Prednáška Ondreja Mázsára – Kostol sv. Rozálie

Kedd – október 13. – Utorok – 13. októbra

9.00 – 13.00 Čítanie Svätého Písma – Evanjelium podľa Marka – Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Palatínova ulica

16.30 Előadás férfiak részére – A férfi és az apa küldetése a családban, a világban és az egyházban – Szent Rozália-templom

16:30 Prednáška pre mužov – Poslanie muža a otca v rodine a vo svete a v Cirkvi – Kostol sv. Ondreja

17.00 Szentmise missziós prédikációval. Téma: Megbocsátás, visszatérés a Mennyei Atya házába – Szent Rozália-templom

17.00 Svätá omša s misijnou kázňou. Téma: Odpustenie, návrat do domu milujúceho Otca – Kostol sv. Ondreja

18.00 Misijná videoprezentácia z Filipín – Kostol sv. Ondreja

18.00 Boráros Imre Kossuth-díjas színművész tanúságtétele – Szent Rozália-templom

18.30 Miro Priecel – svedectvo viery – Kostol sv. Ondreja

Szerda – október 14. – Streda – 14. októbra

8.30 – 14.00 Szentírás-olvasás – Lukács evangéliuma – Szinnyei József Könyvtár, Nádor utca

15.00 Angelico atya rajzos evangelizációja (interaktív foglalkozás) – Limes Galéria

17.00 Szentmise missziós prédikációval. Téma: Hit, mit jelent hinni, hogyan kell megélni a hitet – Szent András-templom
– a prédikáció után a keresztségi fogadalom megújítása

17.00 Svätá omša s misijnou kázňou. Téma: Viera, čo znamená veriť, ako prežívať vieru – Kostol sv. Rozálie
– po kázni obnova krstných sľubov

18.15 Švajda Gábor hosszútávfutó tanúságtétele – Római Katolikus Plébánia
19.00 Gabriel Švajda – svedectvo viery – Rímskokatolícka fara

19.00 – 21.00 „Nikodémová noc‟ – spoveď, modlitba, duchovný rozhovor v kostole – Kostol sv. Rozálie

19.00 – 21.00 „Nikodémus éjszakája” – gyónási lehetőség, ima, lelki beszélgetés a verbita atyákkal – Szent András-templom

Csütörtök – október 15. – Štvrtok – 15. októbra

9.00 – 13.00 Čítanie Svätého Písma – Evanjelium podľa Jána – Knižnica Józsefa Szinnyeiho, Palatínova ulica

16.30 Előadás nők részére – A nő és az anya küldetése a családban, a világban és az Egyházban – Szent Rozália-templom

16:30 – Prednáška pre ženy – Poslanie ženy a matky v rodine, vo svete a v Cirkvi – Kostol sv. Ondreja

17.00 Szentmise missziós prédikációval. Téma: Oltáriszentség – kenyér megáldása – Szent Rozália-templom

17.00 Svätá omša s misijou kázňou. Téma: Eucharistia – požehnanie chleba – Kostol sv. Ondreja

18.00 Jakubecz Márta író-olvasó találkozó – Könyvtár

18.00 Spev zboru – Kostol sv.Ondreja

Péntek – október 16. Piatok – 16. októbra

9.00 – 13.00 Szentírás-olvasás – Apostolok Cselekedetei – Szinnyei József Könyvtár, Nádor utca

16.00 Sviatosť zmierenia vo farnosti – Kostol sv. Ondreja
Bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatása – Szent András-templom

17.00 Magyar-szlovák nyelvű szentmise missziós prédikációval. Téma: A szenvedés értelme – betegek kenetének kiszolgáltatása – Szent András-templom
– Svätá omša v slov. – maď. reči s misijnou kázňou. Téma: Zmysel utrpenia – vysluhovanie sv. pomazania chorým – Kostol sv. Ondreja

18.30 Keresztúti ájtatosság a családokért a városban (Szent András-templomtól a Szent Rozália-templomig)
18.30 Pobožnosť krížovej cesty v meste za rodiny (Od kostola sv. Ondreja ku kostolu sv. Rozálie)

20.00 Szentségimádás – Taizé – Szent Rozália-templom
20.00 Poklona pred Oltárnou Sviatosťou – Taizé – Kostol sv. Rozálie

Szombat – október 17. – Sobota – 17. októbra

9.30 Akadályverseny családoknak a városban. Indulás a Marianum-óvodától

13.00 – 16.45 „Fogság vagy fészek?” – családi délután – Marianum, Eötvös u. 10

15.30 Pantoníma v podaní animátorov KN – Kostol sv. Ondreja

16.00 Misijný ruženec – Kostol sv. Ondreja

17.00 Szentmise missziós prédikációval – Téma: A család lényege és küldetése a világban – a házassági ígéretek megújítása – Szent Rozália-templom

17.00 – Svätá omša s misijnou kázňou – Téma: Zmysel a poslanie rodiny – obnova manželských sľubov – Kostol sv. Ondreja

19.30 – Koncert – Crux együttes – Tiszti pavilon amfiteátruma

Vasárnap – október 18. – Nedeľa – 18. októbra

8.00 Szentmise – Szent Rozália-templom
9.00 Svätá omša –Požehnanie misijného kríža – Kostol sv. Ondreja
11.00 Szentmise – A missziós kereszt megáldása – Szent András-templom
15.00 Pálfalusi roma zenekar Istent dicsőítő koncertje – Limes Galéria
17.00 Szentmise – Szent Anna-kápolna
17.00 Svätá omša – Kostol sv. Ondreja

Hétfőtől péntekig a város központjában néhány helyen utcai evangelizáció lesz. Hétfőn, szerdán és pénteken 9 és 12 óra között, kedden és csütörtökön 13 és 6 óra között. Missziós sátrakban is várunk minden jóakaratú embert, hogy kérdéseikre, problémáikra választ kapjanak, s hogy több formában is közvetíthessük a hit meggyőző erejét! Ezalatt a Szent Anna­-kápolnában csendes szentségimádás lesz!
A misszió alatt a szentmisék előtt egy órával és a szentmisék alatt is gyónási lehetőség lesz!

Od pondelka do piatku na niekoľkých miestach v meste bude evanjelizácia. V pondelok, stredu a piatok doobeda od 9 do 12 hodiny, v utorok a štvrtok od 13 do 16 hodiny. Aj pri misijných stanoch očakávame ľudí dobrej vôle, s ich otázkami, problémami, a aby sme mohli rôznym spôsobom pre nich sprostredkovať presvedčivú silu viery! Počas tohto programu je v Kaplnke sv. Anny tichá poklona pred Eucharistiou.
Počas misií bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi hodinu pred sv. omšami a sviatosť pokánia sa vysluhuje aj počas svätých omší.

Elérhetőség – Kontakt:

Római Katolikus Plébánia
Nádor utca 11.
Pf. 44.
945 05 Komárno 5

Rímskokatolícky farský úrad
Palatínova 11
P.O.Box 44
945 05 Komárno 5

Tel.: +421 35 7730 036
Web: www.revkomaromiplebania.hu
E-mail: dekanat.komarno@abu.sk

Szólj hozzá!