Város Dél-komárom 2021. 09. 30.

Közel 200 millió forintos támogatásban részesítették a fiatalokat Dél-Komáromban

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00011 „Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban” című projekt alapvető célja volt a településen élő 18-35 éves fiatalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. Ezenkívül ez a projekt arra is lehetőséget teremtett, hogy a máshonnan ide települni szándékozóknak vonzóvá váljon Dél-Komárom, és ezzel akár szakembereket, a hiányszakmákban dolgozókat tudjanak a városba vonzani.

A projekt fő célja a fiatalok számára biztosítani kívánt önkormányzati bérlakások felújítása és átalakítása volt. A pályázat keretében 22 lakás felújítására került sor 84.328.169,- Ft pályázati támogatásból, melyhez az önkormányzat további 100.000.000,- Ft önerőt biztosított. A felújított lakásokat a pályázati kiírásnak megfelelően berendezték, bútorokat (konyhabútor, étkezőasztal, székek, íróasztal, ágy, szekrény), műszaki cikkeket (főző és sütőberendezés, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, mosógép) vásároltak.

A lakásokban biztosították az internet elérést és laptopokat is beszereztek. A pályázat másik fő tevékenysége keretében Komáromban 67 fő részesült havi 70.000,- Ft-os helyi munkavállalást ösztönző támogatásban 53.900.000,- Ft összegben.

Soft tevékenységként sor került egy komplex munkaerő-piaci kereslet-kínálati felmérésre, meghatározásra kerültek az ifjúsági cselekvési prioritások és ennek megfelelően az egyes programelemek, melyek célja a helyi ifjúság aktivitásának, munkaerő-piaci pozíciójának erősítése volt.

A projekt megvalósítása során a fiatalok részt vettek közösségfejlesztő képzésen, rendezvényeken, programokon, valamint szakmai tanulmányúton is.

A 60 hónapos fenntartási időszakban vállalják, hogy a projekt keretein belül kialakított valamennyi ingatlant a célcsoportba tartozó fiatalok számára biztosítják. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzen Komáromban.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

(Komáromi Városi Televízió, kép: bumm.sk)