Kultúra 2021. 08. 25.

MeseBábos tábor hagyományőrzéssel

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a komáromi MArIANUm Egyházi Iskolaközpont együttműködésével indította útjára az első mesés, bábos napközis foglalkozásait RozprávkovoBábkový tábor – MeseBábos tábor címmel mindazon magyar ajkú 6-11 éves kisiskolás részére, akiket vonz a bábszínház, a mesevilág és szívesen alkot. A Kisebbségi Kulturális Alap által nyilvános forrásokból támogatott táborozás 2021. augusztus 9-től 13-ig valósult meg az iskolaközpont területén.

Ahogy a mesében a forgószél felkapva a királykisasszonyt felrepíti az égig érő fára, ott a sárkány várába, úgy tette ezt művészeti oktatóként Écsi Gyöngyi is, a számos díjjal kitüntetett neves bábos előadó, drámapedagógus, népművelő a résztvevő gyermekekkel. A különböző drámapedagógiai gyakorlatokon és zeneterápiás foglalkozásokon keresztül ösztönző módszerekkel segítette a csemetéket sikerélményhez juttatni, fejlesztette kíváncsiságukat, tanulási kedvüket, beszédmódjukat, az önkifejezési igényüket, támogatta az emberi kapcsolatépítésüket és kapcsolattartásukat, az idő-, tér- és ritmusérzéküket, viselkedés- és személyiségformáló erejével pedig az önismereten, az önkritikán és a tolerancián alapuló együttműködési képességüket. Játékos metódussal ismertette a bábkészítés csínyját-bínyját, a gyermekek számára addig ismeretlen hagyományos népi hangszerek megszólaltatásával varázslatos világot tárt elébük, különböző kézműves foglalkozások által pedig erősítette esztétikai érzéküket és gazdagította képzelőerejüket. Igazi szívbéli ajándékként élték meg a Teremtésmese című interaktív bábelőadását, melyben ötvöződött az ízes mesemondás, a bábjáték és a népdaléneklés.  Humoros formában elevenedett meg előttük a tanulságos, Ádám és Éváról szóló bibliai történet, mely magával ragadva őket, lelkesen bekapcsolódva minden egyes történésbe szőtték együtt a mese szálait.

Az öt napig tartó foglalkozások sokasága által a csemeték ezen felül megismerkedhettek a korongozással, az agyagozás alapjaival, fazekasmesterek segítségével saját elképzelésű tárgyakat is alkothattak. Komárom város történelmi falai közt barangolva Mesél a város címmel többek közt felfedezték Közép-Európa legnagyobb erődrendszerének Központi Erődjét, betekintést nyertek a Duna Menti Múzeum kiállítása révén a hivatásos bábszínházak egyedi bábfiguráival megjelenített mesékbe, a bábok némelyikét ki is próbálhatták, illetve sétavonattal körbeutazva különféle érdekességekre bukkantak.   

A tábor utolsó napján az örömteli gyermekarcok fáradhatatlanul, a maguk készítette bábok és zenei aláfestés segítségével, az Égig érő fa meséje című közös előadással mutatták be szűk közönség előtt az öt nap alatt elsajátított sok tudást. Zárszóként és megköszönve az aktív és eredményes részvételt minden táborlakó Emléklapban és tárgyi díjban részesült.

E nyári öt napos napközis tábor célul tűzte ki a bábozás hagyományának megóvását, fejlesztését, valamint a magyar kultúra és a magyar anyanyelv megőrzésére, illetve gazdagítására irányuló gyermeki képességek és művészi készségek támogatását és ösztönzését. A szakmai tudásháttér biztosította színvonalas tehetséggondozás, a kreativitás ösztönzése, a szép magyar beszéd használata és nem utolsó sorban a résztvevők mindennapi lelkesedése épp azok a szempontok, melyek felbecsülhetetlen értékkel bírva bizonyítják a megvalósulás sikerét, az effajta tábor szükségességét.   

Mindezeknek köszönhetően hagyományteremtő célzattal már készítjük, szervezzük annak jövő évi programját és munkatervét.

„Itt a vége fuss el véle, csapjon meg az ostor vége, Komáromnak közepébe, mesetábor tetejébe, Gyöngyi néni meséjébe…”

Aki pedig nem hiszi, járjon utána… JÖVŐRE…

KRMK