Város 2021. 03. 05.

Megmarad a speciális iskola önálló jogalanyisága

Az elmúlt napokban több fórumon is megjelent a komáromi speciális iskolák átszervezésének a kérdése. Az intézmény fenntartója, a Nyitrai járási hivatal egy racionalizálási folyamatot készített elő, melynek része volt a működés átszervezése. Ezzel elsősorban a jelenlegi helyzetre igyekeztek reagálni, másrészt a jövőbeli célokat felvázolni.

Az átszervezés kapcsán Komárom város kezdeményezésére február 26-án, pénteken találkozott JUDr. Eva Hajdamárová nyitrai elöljáró és Keszegh Béla polgármester, továbbá a járási hivatal oktatási szakembere PaedDr. Ingrid Hrnčárová. A tárgyalást követő egyeztetésre a magyar és a szlovák speciális iskola igazgatói is meg voltak hívva, hogy kifejtsék álláspontjukat. Az elöljáró asszony és a város polgármestere is egyeztetett az ügy kapcsán Filip Mónika államtitkár asszonnyal is, aki szintén fontosnak tartja az ügy megfelelő rendezését.

A tárgyalást követően a két fél az alábbi közös álláspontot fogalmazta meg: A jelenlegi helyzetben érthető a racionalizálási szándék, hiszen a speciális oktatásnak is reagálni kell a változó körülményekre. A gazdaságos működés mellett azonban kiemelten fontos a hátrányos helyzetben lévő gyerekek oktatása, azon belül az anyanyelvi oktatás elérhetősége. A speciális iskolák esetében különösen fontos, hogy a nagyobb kihívásokkal küzdő gyerekeknek a nyelvi nehézség ne okozzon további akadályt a fejlődésben és az integrációban.

Mindenki számára elfogadható a kórházi részleg leépítése, mivel a kórházi kezelések jellege és időtartama megváltozott, így ennek fenntartása nem indokolt. Ugyancsak egyetértés van a bátorkeszi részleg önállósulásának kérdésében.

A magyar nyelvű speciális iskola önállóságának elvesztése az önkormányzat számára nem elfogadható, még ha kínál is bizonyos lehetőségeket az óvodai szintű magyar képzés terén a jövőben. Az érintettekkel való konzultáció alapján olyan döntés született, hogy mindkét iskola számára a külön működés biztosítja a legjobb feltételeket. Az önkormányzat pár éve több mint 140 ezer eurót fordított a speciális iskola magyar részének a fejlesztésére, hogy a megfelelőek legyenek a körülmények. A jövőben is teljes mértékben támogatja a speciális oktatást.

Mivel az oktatás is jelentős reformok előtt áll, beleértve a speciális iskolákat, a felek abban állapodtak meg, hogy emiatt sem volna szerencsés most a jelentős változtatás. Továbbra is megmarad a magyar speciális iskola külön jogalanyisága. Mindkét fél a jövőben is az aktív és szakmai egyeztetésben érdekelt, hogy a nehéz sorsú gyerekek a lehető legjobb oktatást kapják. Komárom önkormányzata nagyra értékeli JUDr. Eva Hajdamárová elöljáró asszony nyitott és szakmai hozzáállását, és azt, hogy a kérdésben személyesen tájékozódott Komáromban. Ugyancsak köszönet illeti Filip Mónika államtitkár asszonyt, aki szintén aktív részese volt a szakmai egyeztetésnek a jó megoldás érdekében.

(Komárom Város Facebook oldal)