Kultúra 2017. 05. 30.

Megvan az akkreditáció: már tényleg egyetem a Selye János Egyetem

A Selye János Egyetem sajtóhíre:

Örömmel tájékoztatjuk a szakmai és a széles közvéleményt, hogy a Szlovák Köztársaság Kormányának Akkreditációs Bizottsága (továbbiakban „SZK AB“) 2017. április 5-6-i tanácskozásán foglakozott az oktatási miniszterhez 2016. szeptember 5-én írt jelentésünkkel, amelyben arról tájékoztattuk, hogy egyetemünk teljesítette az egyetemi besoroláshoz szükséges KZU-3 kritériumot is, s így csatlakozhat az egyetemi besorolású felsőoktatási intézmények közé. Az SZK AB az ülésen hozott határozata értelmében javaslatot nyújtott be az oktatásügyi miniszternek az intézmény egyetemi besorolására.

Peter Plavčan szlovák oktatásügyi miniszter 2017. május 11-i keltezésű, intézményünk rektorához írt levelében megerősítette, hogy a felsőoktatási törvény 85 §-val összhangban a Selye János Egyetem egyetemi besorolású intézmény, így nemcsak nevében, hanem státuszában is egyetem!

A komplex akkreditációs eredményünk fontos mérföldkő az egyetem életében és hatalmas ugrás az egyetlen, teljes szervezettségű, jogalanyisággal rendelkező szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény számára, hiszen a 2008-as komplex akkreditációs megmérettetésben intézményünk nem tudta teljesíteni az egyetemi besorolás kritériumait. Az elért eredményekért köszönet illeti intézményünk vezetőit, oktatóit, alkalmazottait és valamennyi támogatóját.

A Selye János Egyetem a nem egész 13 éves fennállása során először teljesítette az egyetemi besoroláshoz szükséges akkreditációs kritériumokat, így bizonyítva, hogy intézményünknek valóban helye és létjogosultsága van a szlovákiai akadémiai közeg egyetemi besorolású intézményei sorában. Az elért eredmény nem csupán a Selye János Egyetem sikere, hanem az egész szlovákiai magyarságé!

Szólj hozzá!