Mix 2023. 01. 13.

Mindszenty-emlékkiállítás nyílt a Selye János Gimnáziumban

2023. január 11-én ünnepélyes keretek között megnyitották a Mindszenty-emlékkiállítást a Selye János Gimnáziumban. A vándortárlat tavaly ősszel Magyarországról került Szepsibe, onnan pedig a komáromi gimnázium első emeleti folyosójára. Megtekinthető munkanapokon 8 és 15 óra között, január 31-ig.

Mindszenty József életéről még azok is tudnak, akik nem foglalkoznak történelmi és vallási kérdésekkel. Annyit bizonyára, hogy bebörtönözték, sokat szenvedett, élete végét pedig emigrációban töltötte. Bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímása volt, és kétségtelen, hogy különleges szereplője az újkori magyar egyháztörténetnek.

Az egyházi méltóság 1892-ben született, Pehm József néven. A kerek évfordulóhoz közeledve a Mindszenty Alapítvány már 2020-ban elkészítette azt az emlékiállítást, mely vándortárlatként Magyarországról először Szepsibe a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontba, onnan pedig a Selye János Gimnáziumba került.

Ünnepélyes keretek között január 11-én Andruskó Imre igazgató úr köszöntője után, Nagy Brigitta, az Alapítvány irodavezetője nyitotta meg, majd Kiss Róbert kanonok Úr, végül Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Az ünnepi hangulatot intézményünk második évfolyamos tanulói emelték: Nagy Kinga egy Reményik-verssel, Radi Barbara, Bukor Emőke Zsuzsanna, Fehér Eszter, Keserű Orsolya, Naňo Nimród és Varga Máté Larion pedig Nagy László Adjon az Isten… kezdetű versének megzenésített változatával kedveskedett.

Az Életkapuk címet viselő kiállítás támogatói voltak: a budapesti Mindszenty Alapítvány, Forró Krisztián, a Szövetség elnöke és két komáromi vállalkozó, Méhes Vilmos és Győry Gábor. Utóbbi pár perc erejéig Mindszenty bíboros egyetlen szenvedélyébe, a szivarozás világa kalauzolta el a jelenlévőket.

A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték: Fazekas László emeritus püspök, Tóth István Konstantin bencés atya, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, Barkó Gábor Ágoston Bencés atya, a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere, Karaffa Attila Dunaszerdahely alpolgármestere, Bauer Ildikó és Orosz Örs, Nyitra megyei képviselők, Stubendek László, a Csemadok komáromi városi elnöke, a régió polgármesterei, vállalkozói és közéleti szereplői. Köszönjük a Mária Rádió szerkesztőségének és világi elnökének, Szabó Zsolt segítségét is.

Hét szó, hét színes tabló – mint hét gyertyaszál és egy vetélkedő, hogy a kiállítás ne csak megnézhető, hanem megfejthető is legyen. És hogy melyek az Életkapu állomásai? Az otthon, a templom, a börtön és az örök haza, ezek voltak az ő életében a legfontosabb kapuk.

Ez a kiállítás sok emberi helyzetet, döntést, lehetőséget, választást és szenvedést idéz, és ez a leginkább felemelő benne. Hiszen nemcsak a bíboros életében, de egyszerű mindennapjaink során ugyanezekkel találkozunk. Úgy gondolom, hogy diákjaim szereplése, valahol szimbolikus értelmű, értékű is volt egyben. Legyen hát példa a kiállításon feltáruló gazdag életút a mai fiatal generációnak, adjon színes élményt, és találkozási alkalmat a 20. század példamutató hűségű magyarjával!

Ismerjenek-ismerjetek meg egy hiteles és elgondolkodtató életpéldát! A vándorkiállítás a Selye János Gimnázium épületében munkanapokon 8 és 15 óra között szabadon megtekinthető január 31-ig. Ajánljuk az alap- és középiskolás diákoknak is rendhagyó hittanóra keretén belül. Időpont a posta@sjg.sk emailcímen egyeztethető a Selye János Gimnázium titkárságán.

Farkas Adrianna, magyartanár