Mix 2017. 11. 24.

Nyílt napok a komáromi Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2017. november 21-22-én (kedden és szerdán) nyílt napokat rendezett az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében.

A nagyjából másfél órás program első részében bemutatták a végzős diákoknak, szüleiknek és a pedagógusoknak az intézmény múltját és jelenét, tájékoztatták őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kí­vüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi tovább­tanulás lehető­ségeiről. A máso­dik részben a diákok óralátogatásokon vettek részt, a szülők és pedagógu­sok kötetlen be­szélgetés során választ kaptak konkrét kérdéseikre.

A Nyitra megyei önkormányzat a 2018/19-es tanévben is négy, 30-as létszámú első nagygimnáziumi osztály indítását engedélyezte, emellett egy nyolcosztályos évfolyamot is szeretne a gimnázium, 24 diákkal. Az idei tanévben 22 osztály 565 tanulója látogatja az iskolát, 12 járásból, 5 megyéből érkezve. A Selye János Gimnázium kiváló eredményekkel dicsekedhet, a megye abszolút élmezőnyébe tartozik: a tavalyi tanévben a tanulmányi versenyeken az 1. helyen, a 96 középiskolából a sporteredmények alapján pedig a 2. helyen végzett. Emellett a magyar középiskolák között az első helyen van!

A két nap alatt vendégeket Andruskó Imre igazgató, dr. Édes Erzsébet és Fonód Tibor igazgatóhelyettesek, Fehér Erzsébet titkárnő, a diákönkormányzat részéről Duba Réka, Koncser Viktória és Tóth Erika, a Kaktusz című diákújság főszerkesztője köszöntötte.

A Selye János Gimnáziumot 50 alapiskolából 159 kilencedikes diák és 96 kísérő látogatta meg e két nap alatt.

A tavalyi iskolaévtől egy korszerű, minden igényt kielégítő sportpálya várja a diákokat. A beruházásnak köszönhetően 1600 négyzetméternyi műfüves terület került kialakításra, körülötte rugalmas tartán futópályával. Kézilabda, kosárlabda és foci mellett a földbe süllyeszthető hálótartó oszlopoknak köszönhetően tenisz- és röplabdapályát is ki lehet alakítani. Az elkövetkező években a Nyitra Megyei Önkormányzat döntése alapján 1,8 millió euró értékben az iskola épülete is felújításra, korszerűsítésre kerül.

(PaedDr. Králik Zsuzsanna)