Mix 2018. 10. 12.

Nyílt napokkal várja az alapiskolások végzőseit a Selye János Gimnázium

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2018. november 20-21-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében.

A kb. másfél órás program első részében bemu­tatásra kerül a gimnázium múltja és jelene a végzős diákoknak, szüleiknek és a pedagógusoknak. Tájékoztatást hallhatnak a gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kí­vüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi tovább­tanulás lehető­ségeiről.

A máso­dik részben a diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők és pedagógu­sok kötetlen be­szélgetés során választ kaphatnak konkrét kérdéseikre.

(Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója nyomán)