Mix 2021. 02. 16.

Online nyílt nap a Selye János Gimnáziumban

„Tisztelt Szülők, kedves Diákok, Hölgyeim és Uraim!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1649-ben alapított Selye János Gimnázium tanárai és diákjai nevében e rendhagyó nyílt napunkon.

A Selye János Gimnázium Szlovákia, Felvidék legnagyobb magyar tannyelvű gimnáziuma. A nyolc- és négyéves tagozaton 514 diák tanul, akik 4 megye 10 járás 45 települését képviselik.

A Selye János Gimnázium évek óta a tanulmányi és sport-versenyek terén Nyitra megye egyik legjobb középiskolája.

Falai között magas szintű szellemi tudás lakozik, hisz nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, évente 50 szakkör működik az iskolában, kiemelve diákszínjátszó csoportunk, a Gimisz tevékenységét.

Egészséges magyar öntudatra, toleranciára és a másság tiszteletére nevelünk, és fontos számunkra gyökereink, múltunk ápolása is.

A Selye János Gimnáziumban már évek óta hagyomány, hogy ősszel a 4-éves tagozat, tavasszal pedig a 8-éves tagozat leendő diákjai részére nyílt napokat szervezünk. A koronavírus nálunk is átírta a forgatókönyveket, s mivel nem volt más megoldás, az internet segítségével a virtuális térben szeretnénk Önöknek bemutatni iskolánkat. A Selye János Gimnázium tanárai és mai és volt diákjai, tantárgyak szerint, rövid filmeket, prezentációkat készítettek, hogy Önök, kedves Szülők és Ti, kedves Diákok megismerhessétek a Selye János Gimnáziumot, az itt folyó oktató-nevelői munkát és a színes diákéletet.

„Egy iskola nem a falaiban, hanem nevelőiben és tanítványaiban hordozza erejét.” Kedves Diákok, vár Titeket a Selye János Gimnázium; gyertek, legyetek részesei e több száz éves történetnek, mert jó Selyésnek lenni!

http://nyiltnap.selyegimi.infora.hu/

Andruskó Imre,

a Selye János Gimnázium igazgatója