Kultúra 2017. 04. 24.

A szabadságharc utóélete – történész konferencia

Komárom Város Önkormányzata és a Komáromi Klapka György Múzeum tisztelettel meghívja Önt 2017. április 27-én 10 órára a Monostori erôd konferenciatermébe a 26. Komáromi Napok keretében szervezett

Kiegyezés után. A szabadságharc utóélete, életpályák
és emlékezet című 26. történész konferenciára

A konferenciát köszönti:
Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere

PROGRAM
Hajagos József: Emlékezet és emlékezés 1867 után
Zakar Péter: Az 1848-1849-es szabadságharc
az egyházi történetírásban
Hermann Róbert: Kossuth kápolnai imája – egy fi ktív szöveg karrierje
Kemény Krisztián: Emlékezet, legenda és mítosz az
1849. március 5-i szolnoki ütközet kapcsán

szünet
Kiss Vendel: Komárom a szabadságharcban,
ahogy Jókai látta
Bona Gábor: Komárom védôinek sorsa
a szabadságharc után
Kedves Gyula: A komáromi csatamezôrôl a fôrendi
házba – Máriássy János ezredes/altábornagy
Csikány Tamás: Gál Sándor emlékezete

Szólj hozzá!