Mix Dél-komárom 2018. 12. 10.

„Szeressünk, legyünk szerethetőek”

Dr. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Szent Imre Iskola névadója előtt tisztelgő ünnepségre érkezett. A megyés püspököt Bros Gergely katolikus plébános fogadta szívélyesen a dél-komáromi Jézus Szíve római katolikus nagytemplomban, majd a főpásztor a Komáromi Újság kérdéseire is válaszolt.

Gyakori, hogy meglátogatja a kisebb településeket?

 – Mindenhová, ahová hívnak, igyekszem eljutni. Úgy gondolom, ez a püspöki szolgálat fontos mozzanata. Komáromba rendszeresen járok. Megkülönböztetett figyelemmel vagyok ott, ahol egyházi iskola működik. Igyekszem minél többet az intézmény életében jelen lenni. Szent Imre névnapja rendkívüli alkalmat kínál arra, hogy az iskola névadóját a gyerekekkel együtt ünnepeljük. Szent Imre élettörténete bölcsességet nyújt. Szenvedélyesen kereste Isten akaratát. Egy éjszakai imádságának fő kérdése az volt: „mi az Istenem, amivel leginkább szolgálhatnálak Téged?” Ezt a gondolatot – véleményem szerint – mindannyiunknak meg kell keresnünk magunkban. Az a szeretet, ami őt szolgálatában vezette, az különleges. Szent Imre daliás, harcra kész államférfi volt emberi érzésekkel, vágyakkal, kísértésekkel és bűnökkel. Épp olyan, mint mi valamennyien. Életpéldája azt mutatja, hogy mi is, ha ezeket a küzdelmeket megvívjuk magunkkal, akár a nyomdokaiba is léphetünk.

Az élet legnagyobb bölcsessége: rátalálni az Isten által mutatott útra, mondta a megyés püspök, aki prédikációjában a gyerekek figyelmét egy fontos üzenetre irányította: „Szeressünk és legyünk szerethetőek!”

A bűnbánó gyermek a bűnbánással már közelebb kerül a bölcsességhez. A püspök arról beszélt, hogy minden ember szeretné, ha szeretnék, ezért kell követni a magasságos példát, vagy akár a példaképet, Szent Imrét, aki bátor volt gyermekként, mégis mindig úgy cselekedett, hogy szerethető legyen.

Hogyan tekint az oktatásra, a Szent Imre Iskolában folyó munkára?

– A dél-komáromi Szent Imre fontos intézménye az egyházközségnek. Az ember test és lélek. A testnek és a léleknek is meg kell adni a táplálékot. Az egyházi iskolák képviselik ezt a kettősséget. Minden gyermek más és más neveltetéssel, más történettel, másfajta közegből érkezik, de az egyházi iskola nevelése, az közös. Ha mind a tanár, mind a gyermek ezt a lelki irányt veszi alapul, akkor a pedagógiai siker garantált. Ha számíthat a tanár arra, hogy nemcsak ő törekszik az irgalmasságra, a feltétel nélküli elfogadó szeretetre, és megvan benne a jobbá válás készsége, akkor ennél többet nem is kívánhatunk. A világ manapság ugyanis nem erre tanítja gyermekeinket.

Valamennyiünk számára kihívás, hogy ezekben a napokban az örök életre, saját földi életünk utáni sorsunkra is gondoljunk. Ez összeszedettséget, az imádságos életben való elmélyülést igényel. Krisztus születésére már úgy kell felkészülnünk, hogy a Megváltó bennünk is megszülessen!

A főpásztor látogatásának másnapján, a Szent Imre Iskola vezetése diáknapot szervezett. A sokrétű program alkalmat teremtett a misén közvetített gondolatokban való elmélyülésre is.

(Forrás: Komáromi Újság)