Mix 2017. 10. 30.

Szeretve tanítani – Jubilált a Szent Imre iskola és óvoda

Kettős jubileumot ült október 27-én a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Előbbi fennállásnak a 20, utóbbi a 15. évfordulóját ünnepelte.

A jeles alkalomból a győri megyéspüspök, Veres András celebrált szentmisét a Jézus Szíves nagytemplomban, majd felléptek az óvoda és az iskola gyermekei, illetve műsort adott a Varázstükör Színjátszó kör is. A társulat Szent Imre életét elevenítette fel. A jubileum kapcsán Romhányi Péter igazgatóval beszélgettünk.

Tekintsünk vissza két évtizedet. Hogyan lett akkor a Klapka György Általános Iskolából Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola?

Dokumentumok bizonyítják, hogy azon a területen, ahol ma az iskolánk és óvodánk működik, már az 1600-as években egyházi iskola állt, amely az 1887-ben a római egyházhoz került. Akként működött egészen az 1948-as államosításig. Az itt tanító utolsó szerzetesek és apácák 1950-ben hagyták el a várost. Az egyházi intézmények visszavétele 1992-ben kezdődött el. A korábbi plébános, Pados József atya Komáromba érkezésével, a folyamat felgyorsult. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában 1997. szeptember 1-jén kezdődött meg a tanítás, az óvoda 5 évvel később nyitotta meg a kapuit. 

Melyek a két intézmény életének eddigi legfontosabb állomásai?

A Szent Imre mindig a kisebb iskolák közé tartozott, de 2015 óta folyamatosan emelkedik a létszám. Két éve 132 tanulónk volt, tavaly 142, idén pedig 148 diákkal kezdtük meg a tanévet. Az óvodánkban jelenleg 44 kicsi van. A gyerekek többsége komáromi, de éreznek hozzánk a környező településekről, Mocsáról, Ácsról és Nagyigmándról is. Ami az épület külső-belső megújulását illeti, a teljesség igénye nélkül 2001-ben új konyhával és ebédlővel gazdagodtunk, megépült a közösségi házunk, a tornateremben felújítottuk az öltözőket, megvalósult a homlokzat szigetelése, a nyílászárók cseréje, a napelemek felhelyezése, a világítás korszerűsítése. 3-4 évvel ezelőtt belevágtunk egy nagy felújítás-sorozatba. Ez előbb a felső, majd az alsó szintet érintette. 

Miben tér el a Szent Imre a város többi intézményétől? 

Alapelvünk a szeretve tanítás, a szeretve nevelés. Azt tapasztaltuk, hogy az ide járó gyerekek sokkal elfogadóbbak, alkalmazkodóbbak. Kiváló és közvetlen viszony van a tantestület, a gyerekek és a pedagógusok, illetve a gyerekek közt. Az órákon azonban komolyan követelnek tanáraink. Ez meglátszik a tanulmányi eredményeken, hiszen számtalan versenyben az első helyen végeznek diákjaink. Illetve sokan nyernek felvételt nagyhírű egyházi gimnáziumokba. 

Van alapfeltétele annak, hogy valaki a Szent Imre óvodása, iskolása legyen?

Bárkit várunk 3 és 14 év között, aki elfogadja az értékrendünket. Nem követeljük meg, hogy valaki templomba járjon, de nálunk az istenhit az első helyen áll. Az órák például hálaadással, imával kezdődnek. Az sem feltétel, hogy az ide járó gyermek katolikus legyen. Nagyon jó a kapcsolatunk a történelmi egyházakkal, van református és evangélikus hittanunk is

Mi lenne az, amit a Szent Imrének kívánna a következő 20 esztendőre?

Elsősorban, hogy tovább növekedjen a létszám, és legalább 24-25 fős osztályaink legyenek minden évfolyamon. Másodszor, hogy minél kevesebben menjenek el hatosztályos gimnáziumba. Meggyőződésem, hogy a nálunk tanító pedagógusoktól a gyerekek megkapják azt a fokú képzést, amire szükségük van. Szeretném, ha az óvodában is három csoport indulhatna. Távlati tervek között pedig a kétnyelvű, magyar-angol, tanítás bevezetése szerepel. 

A jubileumi szentmisén Romhányi Péter az intézmény jelenlegi vezetője Peredi Ágotát köszöntötte, aki 19 éven keresztül, 2016-ig vezette az iskolát és óvodát. Odaadó és kitartó munkájának elismerésül pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának Pedagógus Szolgálati Emlékérmét adta át részére.

Köszöntőjében az iskola igazgatója így fogalmazott:

„Isten parancsa, az egyház elvárása világos útmutatás az itt dolgozó pedagógusok számára. Intézményünk pedagógusai a mai napig szeretettel, türelemmel és következetesen törekszenek az óvodások és az iskolások erkölcsi és szellemi kiművelésére. Mottónk, szeretve tanítani. 

Hálát kell adnunk a gyarapodásért, a gyermekek felkészültségéért, a hitben való gazdagodásért, a jövőbe vetett megalapozott reményért.

Hálát adunk az önzetlen segítőinkért, akik vallják, hogy: „Az élet hozzájárulás valamihez.”

További szentimrés hír, hogy október 28-án hagyományteremtő céllal rendezték meg az első KESU-t (keresztény sulisok) napját az intézményhez tartozó Szent Ignác Közösségi Házban. Az eseményen a katolikus iskola diákjain kívül a városi hitoktatásra járó gyermekek is részt vette.

A délelőtt folyamán tematikus programokon vett részt a több mint félszáz gyerek. A Szent István királyhoz kapcsolódó foglalkozásokon lehetett országalmát, koronát és kardot készíteni, kifestőzni, agyagozni. Műsort adott a Bábuci Bábszínház. A napot gitáros közös éneklés nyitotta és zárta. A gyerekek 14 órától szentmisén vettek részt a kistemplomban. A következő KESU november 25-én lesz, szintén a Szent Ignác Közösségi Házban.