Város Dél-komárom 2018. 01. 15.

Tisztelet a Don hőseinek

Katonadalokkal, csendes mécses gyújtással és koszorúzással emlékeztek január 13-án a Monostori erőd bejáratánál elhelyezett emléktáblánál arra a 100 ezer magyar honvédre, akik a második világháború legtragikusabb ütközetében vesztek oda a Don-kanyarnál.

A megemlékezés kezdetén a Duna népdalkör énekelt korabeli katonanótákat, majd Bágyi Ferencné, a Komáromi Erődök Barátainak Egyesületének elnöke mondott beszédet, melynek végén a résztvevők, köztük Czita János alpolgármester és Hamrák Zsófia önkormányzati képviselő elhelyezték az emlékezés koszorúit.

A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.