Oktatás 2022. 10. 24.

18. tagsági összejövetelüket tartották az „öregdiákok” a Selye János Gimnáziumban

2022. október 22-én tartotta 18. tagsági összejövetelét A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre a Selye János Gimnázium dísztermében.

Az öregdiák-egyesület hagyományához híven ugyan október harmadik szombatjára esett volna a taggyűlés, de szervezési okok miatt a vezetőség későbbi időpontról döntött. A rendezvény meghívója a Komáromi Öregdiák hírlevél szeptemberi számában megjelent, ennek ellenére a tagok alacsonyabb létszámmal vettek részt a gyűlésen, mint ahogy az várt volt. A gimnázium aulája csak félig telt meg, de a csaknem tíz éve polgári társulásként működő egyesület taggyűlése az alapszabály értelmében határozatképes volt.

A rendezvény háziasszonya, Farkasné dr. Bartakovics Adrianna tanárnő köszöntötte a jelenlevőket: Langschadl István mérnököt, az öregdiákok elnökét, Andruskó Imrét, az iskola igazgatóját, Keszegh Bélát, Komárom polgármesterét, Becse Norbertet, a Nyitra megyei önkormányzat képviselőjét, Simon Gábort és Koczur Annát, a budapesti Szent István Gimnázium, illetve Hojka Jánost a Tatai Gimnázium öregdiákjainak a képviseletében, valamint a megjelent tagságot. A gimnázium III.A osztályos diákja, Naňo Nimród az István, a király című rockoperából adott elő két közismert számot, fellépését a jelenlévők vastapssal jutalmazták.

Ezután az üdvözlő beszédek következtek. Elsőként Langschadl István elnök, majd Andruskó Imre igazgató lépett a mikrofon elé.

Az üdvözlő beszédek után került sor az egyes bizottságok összetételének megszavazására. A javasló bizottság tagjaivá választották: dr. Kalácska Józsefet, Farkas Attilát és Szitás Pétert; a számláló bizottság tagjai lettek: Kétyi Márta, dr. Nagy Péter és dr. Novák Tamás; jegyzőkönyvvezetőnek Kovács Klárát, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Fehér Erzsébetet és Kétyi Józsefet választották.

Szervezetünk éves tevékenységét Langschadl István ismertette. Beszámolójában helyet adott Keszegh Béla polgármester úrnak, akinek jóvoltából néhány perces hanganyagot hallgathattunk meg az 1956-os gimnáziumi eseményekről Gáspár Tibor néhai gimnáziumi tanár előadásában: a végzős diákok (gimnazisták és pedagógisták egyaránt) 1956 októberében a hatalom fenyegetése ellenére sem voltak hajlandóak elítélni a magyar forradalmat. Ezt követte a díszterem falán 2006-ban elhelyezett emléktábla megkoszorúzása, amelyet az 1957-ben érettségizett diákok állíttatták – hosszú évekig ez volt az egyedüli felvidéki tábla, amely az 1956-os forradalomnak állított emléket. Langschadl István megemlékezett a nemrég elhunyt Lovász Gabriella tanárnőről is, aki öregdiák-egyesületünk alapító tagja és hírlevelünk szerkesztője volt hosszú éveken át.

Ezután az ellenőrző bizottság beszámolóját Reško Márta olvasta fel.

Dr. Kalácska József, az öregdiákegyesület alelnöke a 2023-as év munkatervét ismertette a jelenlévőkkel.

A taggyűlés elmaradhatatlan programpontja a vita, melyben idén is többen szót kértek: Langschadl István elnök többek közt az ellenőrző bizottság-beli személyi változásokat jelentette be; Fehér Erzsébet szólt néhány szervezési tudnivalóról; Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója beszédében kitért a gimnáziumban zajlott felújításokra, rendezvényekre: november 4-én megemlékezést tartunk Oláhné Domonkos Ilona tanárnőről, valamint november 25-én emléktáblát avatunk Lovász Gabriella tanárnő emlékére a Legendás tanárok arcképcsarnokában. Stirber Lajos meghívta a jelenlévőket a Gaudium vegyes kar aznap esti hangversenyére; Farkas Attila tájékoztatott az 1848-as komáromi hősök emlékoszlopának a felújításáról és felszenteléséről a komáromi temetőben.

Végül dr. Kalácska József ismertette a határozati javaslatot, melyet a tagság egyhangúlag megszavazott.

Farkas Adrianna tanárnő záró szavait a Himnusz közös eléneklése követte.

A tagsági összejövetel a közös fénykép elkészítésével folytatódott, amelyet Stefankovics József (Fotojakó) készített az iskolaépület előtt, és a késő délutánba húzódott kellemes fogadással végződött a gimnázium „postaszárny”-beli osztályában, amelyet Kuzma György mérnök és vállalkozása biztosított minden résztvevő teljes megelégedésére. Mindkettőjüknek hálás köszönetünket fejezzük ki!

Részletes beszámolót a Komáromi Öregdiák decemberi számában olvashatnak, amely a gimnázium titkárságán kérhető.

Fehér Kürthy Erzsébet