Kultúra 2015. 04. 09.

A 2014-es év legjobb pedagógusai

A 2015. április 8-án tartott ünnepi fogadáson, a város polgármestere, Stubendek László átadta, a 2014-es év legjobb pedagógusa díjakat. A kitüntetettek névsorát és méltatását itt olvashatják:

Mgr. Szilárd Erika
1990-től vezeti az Eötvös utcai AI Kicsinyek Kórusát, akikkel rendszeresen részt vesz az évenkénti járási minősítő versenyeken, valamint a háromévente megrendezésre kerülő országos minősítő versenyen, a Csengő Énekszón. A Kicsinyek Kórusával elnyerte a bronzsávos, többször az ezüstsávos, sőt az aranysávos minősítést is. Az alsó tagozat tanulóiból álló kórusát rendszeresen vezényli az iskolai rendezvényeken, a komáromi magyar alapiskolák karácsonyi koncertjén, valamint a komáromi Vox Humánán. Szilárd Erika pedagógiai munkáját igényesség, becsületesség jellemzi, amelyet igyekszik kialakítani kis tanítványaiban is. Nagy örömet jelent számára, ha egykori diákjai felkeresik, s az elért sikereket megosztják a tudás birodalmának kapuját megnyitó tanító nénivel. A szakma iránti elhivatottságát mutatja, hogy a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett nyári egyetemek rendszeres résztvevője. Már nyolcadik éve végzi a nulladik és az első évfolyam tanulóinak DIFER mérését, mely a sikeres iskolakezdést szolgálja, s nagymértékben befolyásolja a kisdiákok fejlődését. 2013/14-es tanévben iskolánk kolléganőnk munkája elismeréseként Eötvös –díjjal jutalmazta, mely azon kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárnak ítélhető meg, aki oktató-nevelő tevékenysége során életpályájával, elkötelezettségével letette névjegyét a pedagógusi élethivatás mellett. A díj odaítéléséről az iskola tanári kara titkos szavazással döntött.

Mgr. Blázsovits Judit
Blázsovits Judit több mint három évtizede áll a katedrán. 1989-től az Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjainak nemcsak történelemtudást ad át, hanem emberi tartást is: példát arra, hogyan kell emelt fővel nézni a világba, bármilyen történelmi szélben, átvágni egyenesen az akadályokon, ha az utak megcsavarodnak is. Blázsovits Judit oktatói – nevelői munkáját jellemzi a mérhetetlen türelem tanítványai iránt és a felelősségteljes hozzállás a tehetséggondozásban, amelyet tanúsítanak a különféle történelmi és helytörténeti témájú versenyeken elért kiváló eredményei: Nec arte, nec marte – helytörténeti vetélkedő Komáromról, Katedra – országos történelmi verseny, Tudok – a kutatást, kísérletezést kedvelő diákok mentorálása, Kincskeresők, országos mozgalom, amelyhez kötődik sokéves helytörténeti kutatómunkájának legszebb elismerése 2013-ban. Jutalomként meghívást kapott tanítványaival az EU parlamentjébe, Strasbourgba.

Sziráczki Emese
a komáromi Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett működő napközi otthon főnevelőnője, többéves odaadó munkájának köszönhetően méltán vívta ki a gyerekek, a szülők és a nevelőtestület tiszteletét, bizalmát. Kedves, egyszerű, segítőkész, kreatív személyiség. Kiegyensúlyozott érzelmi élete fontos alapja nevelőmunkájának. Találékonysága, alkalmazkodóképessége, pedagógiai rátermettsége segíti a nevelési feladatok helyes megoldásában. A gyermekekkel töltött időt élménnyé tudja tenni számukra, nagy hangsúlyt fektet a délutáni foglalkozások játékosságára, hangulatosságára. Minden gyerekre külön figyel, és mindegyikkel annak igényei szerint foglalkozik. Megértő, türelmes, ismeri a gyerekek gondolatait, érzelemvilágukat tiszteli és szereti a reá bízott gyermekeket, felelősséget érez irántuk. Kitartóan keresi a szülőkkel a jó kapcsolat megteremtésének lehetőségeit. Hatékonyan vezeti és irányítja a napközi otthon munkáját.Lelkes szervezője és résztvevője a szombati szabadidős foglalkozásoknak, természetiskolának, iskolai nyári táboroknak. Szeretjük, tiszteljük és köszönjük munkásságát.

Goda Turcsányi Gabriella
A Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola magyar-történelem szakos pedagógusa. A történelem tantárgybizottság vezetője. Harmonikus személyiség. A tanítási órákra való felkészülése alapos, pontos. Munkájában felelősségteljes, motiváló, innovatív. Szakmailag folyamatosan képezi magát. Tanítványait új ismeretek megszerzésére, nyitottságra, őszinteségre ösztönzi. Kitűnő pedagógiai erényekkel rendelkezik. Szakmai elhivatottsága, rátermettsége, felkészültsége követendő példa. Kimagasló sikereket értek el tanítványai a különféle magyar nyelvi tanulmányi versenyeken. Gabriella több tanítványa is eljutott a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei fordulójába Budapestre. A Jókai és kora elnevezésű irodalmi versenyen több évben is megszerezte az általa felkészített csapat az 1. helyezést. A Bendegúz anyanyelvi versenyen dobogós helyet szereztek diákjai.

Mgr. Vörös Hajnalka
23 éve tanít, jelenleg a Jókai Mór Alapiskolán. Munkáját példamutató pontossággal, felelősségteljesen végzi. Diákjait nemcsak matematikára, technikára és informatikára tanítja, de becsületességre, kitartásra, lelkiismeretes magatartásra is. A tehetséggondozás terén elért eredményei is szakszerű munkájának köszönhetőek. Tanítványai sorozatosan előkelő helyen végeznek a megmérettetések során matematikából és technikából egyaránt. A hazai járási és regionális fordulókon iskolánkat képviselve diákjai mindig az élmezőnyben helyezkednek el a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, a Pytagoriádán, a Matematikai olimpián. Tanítványaival benevezett a lakszakállasi iskola által meghirdetett „Laki-Matek” elnevezésű versenybe is, ahol szintén dobogós helyezést értek el. A kezdetek óta sikeresen bekapcsolódik a technikai olimpia járási fordulóiba is. Ebben az évben tanítványa az első helyet megszerezve a kerületi fordulón is eredményesen szerepelt, a 4. helyen végzett.

Mgr. Sýkorová Kristína
A Határőr utcai szlovák tanítási nyelvű alapiskola első minősítővizsgával rendelkező, az alapképzés szakképzett pedagógusa. Az oktató-nevelő tevékenységben kitűnő eredményeket ér el immár 16 éve. A tanítást játékos formában valósítja meg, ahol nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra és a csapatmunkára. A tanulókhoz individuálisan közelít, a munkájában előnyben részesíti a projektoktatást. Már több éve sikeresen segíti az óvodások beilleszkedését az iskolai környezetbe, törődik felkészülésükkel a tanulásra, és vezeti be őket a betűk és számok világába. Irányítja az óvodákkal való sikeres együttműködést, az iskola nevelési tanácsadója, a Módszertani csoport vezetője, az Iskolatanács tagja. A 2014/2015-ös tanévben az első A osztály osztályfőnöke. Vezetésével sajátítják el az elsősök az iskolai élethez szükséges készségeket. Eredményesen készíti fel a tanulókat különféle irodalmi versenyekre, vers- és prózamondó versenyekre valamint rajzversenyekre. Pl.: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Odysea Mysle. Aktívan kapcsolódik be az iskolai és az iskolán kívüli tevékenységekbe. A tanulókkal türelmes, igazságos, barátságos, de ha a helyzet úgy kívánja, tud szigorú is lenni. Munkatársai között közkedvelt, segítőkész. A munkához és a problémák megoldásához való pozitív hozzáállása példamutató. A munkában lelkes és pontos.

Mgr. Nela Trávničková
Mgr. Nela Trávničková a Komensky AI alapképzésben tanító tanárnő. Személyisége a kreativitással fonódik össze, egyedi módon ismeri fel és használja a különleges helyzetekben lévő tárgyakat, eltérni a megszokott gondolkodási módtól, valami újra lelni, ami gazdagítja kultúránkat és társadalmunkat. Ezen hozzáállását és látásmódját főleg növendékei irodalommal kapcsolatos versenyekre való felkészítésében hasznosítja: Rozprávkové vretienko, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín versenyek, amelyeken tanítványai kiváló helyezéseket értek el a járási versenyeken. Az elmúlt év folyamán diákja országos helyezést ért el a Miért szeretem Szlovákiát elnevezésű versenyen hazánkhoz szóló vallomásával. Sok nemzetközi projektje városunkat, iskolánkat helyezi előtérbe.

Ing. Želmíra Dobrovická
Az elért eredményei révén a Ján Ámos Komensky alapiskola egyik pilléres tagja, és diákjai által elért kiválló eredmények révén az iskola jó hírnevét is növeli. Közvetlenségét, emberségét és empátiáját diákjai megismerhették az etikai nevelési órákon. Szakképzettsége, segítőkészsége viszont a kémia órákon mutatkozik meg. Az elmúlt évben tanítványai sikeresen képviselték az iskolát a járási kémiai olimpiászon, ahol első helyezést értek el, majd sikeresen szerepeltek a kerületi versenyen is. A sikerek felsorolásánál nem feledkezhetünk meg a Fiatal életmentő elnevezésű járási verseny harmadik helyezéséről sem, illetve a Vöröskereszt által szervezett verseny első helyezésről. Nem ijed meg az iskolán kívüli feladatoktól sem, ahol kell, segít, tanácsot ad. Szervezőként részt vállal különböző diák és pedagógus rendezvényekben.

Mgr. Zdeňek Pazdera
2009 óta a Rozmaring utcai Alapiskola testneveléstanára. Pedagógiai munkájában a testnevelés és a sport népszerűsítésén dolgozik, mint az egészséges életmód népszerűsítése a fiatal generáció körében. Hatalmas elánnal végzi munkáját, amelyet átvetít diákjaira is a különböző versenyeken. Növendékei szép eredményeket érnek el járási és kerületi szinten. Szívügye lett a sokak által ismeretlen sportág, a FLORBAL, a kezdeti nehézségek ellenére sikerült kialakítania egy erős diákcsapatot. A fiatalabb és idősebb diákok megmérettetésén növendékei a járási és kerületi versenyeken 2010 óta dobogós eredményeket érnek el. 2012 – től tanítványait a járási megmérettetésekben márt senkinek sem sikerült legyőznie mind a 4 kategóriában és idősebb diákjai először a Szlovák bajnokságon az 5. helyezést érték el. A 2013/14-es tanévben e szép eredményt megismételték a fiatalabb tanulók, és az országos megmérettetésen a 7. helyezést érték el. Elszántságával és szervezői képességeivel kivívta, hogy iskolánk rendezhette meg 2014-ben az országos bajnokságot az ifi kategóriában. Úgy, mint tanár és ember nemcsak kiváló szakmai képességekkel rendelkezik, de karakteres emberi tulajdonságokkal is, melynek köszönhetően kollégái körében közkedvelt.

Mgr. Prágay Marianna
30 éves praxal rendelkezo zongoratanár, a zongora tantárgybizottság vezető tanára, a Művészeti Alapiskola művészeti tanácsának tagja. Zenei alapképesítését a néhai Művészeti Népiskolában szerezte. 1979-től a Pozsonyi Konzervatórium zongora tanszékének hallgatója, 2006 –ban pedagógia diplomát szerez a Nyitrai Konštantín Filozof Egyetemen. 2004 –től a zongora szak vezetőtanára. Több éven keresztül koncertezett, mint szólista, korepetítor és kamarazenész. Együttműködött a Comorra kamarazenekarral, és a Brigetio kamarazenekarral, akikkel több zongora koncertet adott. Számos jótékonysági koncerten szerepelt, együttműködött a Jókai Színházzal és a Jókai Egyesülettel. Növendékeivel reprezentálta iskoláját és városát számos kulturális eseményen, mesterkurzusokon vettek részt. Diákjai kiemelkedő helyezéseket értek el az országos zongoraversenyeken. Sikeresen készítette fel növendékeit a további tanulmányaikhoz, úgy mint a Hágai Evangélikus Egyetemen vagy a Bartók Béla Konzervatórium Budapesten való továbbtanulásra. W.A.Mozart, J. Haydn, Fr. Chopin, R. Schuman és Bartók Béla emlékkoncert szervezője, melyeket híres zeneszerzők évfordulóira rendeztek, melyeken együtt szerepelt diákjaival. 2006 – tól a Komáromi Egressy Béni Zeneiskolán is oktat, ahol 2011-ben megkapta az Egressy Béni díjat és 2014-ben Díszoklevelet a Többéves pedagógiai munkáért.

Ružena Baloghová
Énektanár, az ének tantárgybizottság vezető tanára, a Művészeti Alapiskola művészeti tanácsának és iskolatanácsának tagja. Már 25 éve oktat éneket. Néhány éven keresztül, mint hangpedagógus dolgozott a Jókai Színházban. Párhuzamosan zenét oktatott a Nagy megyeri és Komáromi alapiskolán, jelenleg, mint énektanár a Gyallai Művészeti Alapiskolában is tanít. Diákjaival országos versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el Kassán és Pozsonyban. Több növendéke tanulmányát neves művészeti iskolán folytatta, úgy mint a Tapolcsányi, Győri, Váci vagy Budapesti konzervatóriumban. Ketten közülük immár a Brémai és Budapesti opera előadója. Úgy mint pedagógus diákjaival és diák kamara énekkarral jelentős mértékben kiveszi a részét a város és a régió kulturális művészeti életéből. Fellépnek tárlatok megnyitásán, jótékonysági koncerteken, az iskola és a város által rendezett rendezvényeken és a Lehár Ferenc Egyesülettel. Mesterkurzust szervezett a nyugatszlovákiai énektanárok számára. Mint vokálművész több hazai és külhoni színpadokon szerepelt, koncertezett a Comorra kamarazenekarral és a Pozsonyi Metropolita kamarazenekarral.

Alžbeta Kuníčková
Az Eötvös utcai óvoda 35 pedagógiai gyakorlattal rendelkező óvónője. 1980 szerezte képesítését a Lévai óvónőképzőben. Mint óvónő kezdte pedagógiai pályafutását, majd 1989 – től a Vár utcai óvoda igazgatónője. 2000-től az Eötvös utcai szlovák tanítási nyelvű óvoda tanítónője. Munkájához lelkiismeretesen áll hozzá, ügyel a szakmai előmenetelre. Oktató – nevelő munkájában nagyon szép eredményeket ér el. A pedagógiai munka minőségének érdekében új módszertani formákat alkalmaz, aminek eredményességét legszembetűnőbben az angol nyelv oktatásában láthatjuk. Pedagógiai képességein kívül az intézménynek értékesek tapasztalatai és tulajdonságai, úgy mint igazságérzete, objektivitása, a problémák konfliktus mentes kezelése. Nagymértékben hozzájárul a kellemes óvodai légkör megteremtéséhez. Kitüntetését az óvoda igazgatónője javasolta nyugdíj korhatár elérésének alkalmából.

Danka Záhumenská
az iskolaügyben 29 éve dolgozik, jelenleg 6.-dik éve a Béke utcai óvoda igazgatónője. Igazgatónőként a felelősségteljes és lelkiismeretes munkához való viszonyával az egész kollektíva példaképe. Vezetése alatt az intézmény magas színvonalú munkát végez, amit az Állami Tanfelügyelőség is pozitívan értékel. A magas színvonalú oktató – nevelő munkán kívül, melyben a legmodernebb oktatási – nevelési módszereket alkalmazza jelentős mértékben hozzájárult az óvoda műszaki berendezési színvonalának emeléséhez, támogatók meggyőzésével, vagy az óvoda bekapcsolódásával különböző pályázati felhívásokba. Ezen kívül több óvodán belüli projekt megalkotója, ami a legkisebbeket az egészséges életmódra neveli. Igazgatóként természetes autoritással és nagyon jó szervezési képességekkel rendelkezik. Magas szintű pedagógiai képességekkel rendelkezik, amit állandóan tovább fejleszt, ezen kívül nagyon kreatív és flexibilis egyéniség. Hosszú ideje tagja az óvoda pedagógiai nemzetközi nevelési szervezetnek – az OMEP-nek. Igazgatóként és pedagógusként aktívan hozzájárul az óvoda szellemiségének kialakításához, amiben „Az iskola, mint család“ gondolat vezérli.

Bc. Barta Ildikó
1978-tól dolgozik az iskolaügyben. 2010 januárjától a Ferences Barátok Utcai MTNY óvoda igazgatónője. 2012-ben oklevelet szerzett a Selye János Egyetem óvópedagógiai szakán. Igazgatóként nagy felelősséggel irányítja az óvodát, folyamatosan törekszik a jó munkahelyi légkör megteremtésére és a pozitív emberi kapcsolatok megerősítésére. A kollégákkal, szülőkkel egyaránt humánus, empátia készsége követésre méltó. Célja az óvoda fejlesztése, bővítése. Legfontosabb feladatai közé tartozik az anyanyelv megszerettetése és megőrzése valamint a néphagyományok ápolása is. Folyamatosan fejleszti tudását, rendszeresen részt vesz a szakmai továbbképzéseken. Az elmúlt években sokat tett egy gyermekbarát óvodai környezet megteremtéséért. Hivatástudata visszatükröződik az oktató – nevelő munkában, mellyel nagymértékben hozzájárul az óvoda jó hírnevének megőrzéséhez.

Mária Králová
A Kapitán utcai óvoda sok éves gyakorlattal rendelkező pedagógusa, a módszertani csoport tagja és az óvoda oktatási – nevelési programjának egyik alkotója. Szakképzetségét állandóan fejleszti, mivel sosem elégszik meg a meglévő tudásával. A város és más intézmények által szervezett rendezvények aktív szervezője és résztvevője. Az oktatás legjobb szemléltetésének érdekében mindig új tansegédeszközöket készít. Pedagógiai munkájának hatékonyságát, sikerességét igazolja, hogy növendékei az országos sport és kultúrversenyeken kiváló eredményeket érnek el. Az Egészséges iskola projekt keretén belüli részprogramok – Cindi, Filia, és más óvoda pedagógiai programok egyik vezetője. Jelenleg a legifjabb nemzedéket a tiszta ivóvíz fogyasztására neveli, rámutatva az édes italok egészségkárosító hatásaira. A kívánt pedagógia eredmények eléréséért munkája folyamán szorosan együttműködik a módszertani központtal, pedagógiai – pszichológiai tanácsadó központtal, logopédiai központtal és más intézményekkel. Lelkiismeretesen vezeti az óvoda énekkarát – Hviezdičky, növendékei sikeresen szerepelnek különböző versenyeken, az óvoda és a város által szervezett rendezvényeken. Gyermekekkel való munkáját szívvel-lélekkel végzi, egy kedves, mindig segítőkész személyiség.

fotó: Delta hetilap