Város Dél-komárom 2018. 04. 19.

A dél-komáromi testületi ülésen történt

Letette képviselői esküjét dr. Kreft-Horváth Loránd, Komárom 2. számú egyéni választókerületének új képviselője a szerdai testületi ülésen. A közgyűlésen emellett számos pontot tárgyaltak a városvezetők.

A szerdai közgyűlés elején Homonnai Bendegúz Krisztián, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az április 8-án Komáromban a 2. számú egyéni választókerületében tartott időközi helyi önkormányzati képviselő választás eredményét, majd a beszámoló után a megválasztott képviselő dr. Kreft-Horváth Loránd esküt tett a testület előtt.

Ezt követően további tizenegy napirendi pontról döntött a grémium, egyebek közt a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a településrendezési terv módosításának megindításáról és a város utcanév-tábláinak cseréjéről és a Komáromhoz kötődő történelmi személyiségek tábláinak kihelyezéséről is.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás és a Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény tavalyi beszámolóját is.

A fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban úgy határozott a testület, hogy a 2018. június 1. és a 2019. május 31. közötti időszakban továbbra is a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási megállapodás keretében biztosítani a hétvégi ellátást.

A városvezetők döntöttek egy új pályázat benyújtásáról is. Tavalyhoz hasonlóan idén is tendert ad be az önkormányzat a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” elnevezésű felhívásra, amelynek keretében a Báthory István utca, a Csokonai úti tömbök közötti és Mártírok útja 58. és 76. szám előtti lakótömbök járdáit szeretné felújítani.

A képviselők emellett kötelezettséget vállaltak arra, hogy az Újszállási útburkolat felújítására 250 millió forintot, valamint a Széchenyi utca, a Szőnyi utca és a Petőfi Sándor utca járdafelújítására több mint 90 millió forint fedezetet biztosítanak az idei költségvetésben.

Az ülés ezt követően zárt ajtók mögött folytatódott, ahol további négy napirendi pontról döntött a testület. A képviselők egyebek közt ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről és önkormányzati tulajdonú bérlakásokról szavaztak, valamint döntöttek az idei „Komárom Város Díszpolgára”, és „Pro urbe Komárom” kitüntető címek és díjak odaítéléséről is, amelyeket április 26-án ad át a városvezetés a Városháza dísztermében.

(komaromhirado.hu)