Mix 2017. 10. 12.

A Selye János Gimnáziumban is megemlékeztek Aradról

Alább Tóth Erika, III.C-s diák beszámolója olvasható a Selye János Gimnázium október 6-ai megemlékezéséről. 

„Október 6-a, mint minden évben, most is az ünnep napja volt a Selye János Gimnáziumban. Iskolánkban rendhagyó történelemórákon emlékeztünk meg az Aradon 1849-ben kivégzett 13 vértanúról és az ugyanezen napon Budapesten kivégzett első felelős magyar kormány miniszterelnökéről, Batthyányi Lajosról.

Az egyik tanteremben zsúfolódtunk össze, mi harmadikosok, hogy 13 csoportot alkotva kicsit másként, saját kutatómunkánkkal csoportonként egy-egy aradi hőst bemutatva alkossunk képet azokról az emberekről, akik szabadságunkért, az eszméért, a nemzetért életüket áldozták. Fontos volt tanáraink – Deák Irén és Elek József – számára, hogy a vértanúkat ne csak nevük alapján ismerjük, hanem múltjukat kutatva, megismerve bemutassuk őket magánemberként is, ezáltal közelebb hozva őket önmagunkhoz, korunkhoz.

Sokféle származásukat, nemzetiségüket, társadalmi és katonai rangjukat, eltérő személyiségüket szivárványhoz tudnám hasonlítani. Eltérőek voltak ők sokféle szempontból, de a közös cél összekötötte őket, s ez igazán példaértékű a mai fiatalok számára.

Igazán izgalmas és tartalmas tanóra volt, hiszen egy kicsit mi, fiatalok is megmutathattuk, hogy a modern kor vívmányait – az okostelefonokat, az internetet – hogyan tudjuk felhasználni tanulmányaink folyamán, nemzeti értékeink megismerésére és megtartására.”