Oktatás 2024. 01. 25.

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny eredményhirdetése a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2023. november 24-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt a gimnázium tanárai hívták életre. Ebben az iskolaévben 9 középiskola 96 diákja kapcsolódott be a versenybe.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává lett. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként tanított, és a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor Andruskó Imre igazgató vezetésével. Az 1. helyezettek Cornides Istvánné, a 2. és 3. helyezettek A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körének ajándékát kapták. A díjakat Langschadl István mérnök, az öregdiákok baráti körének elnöke, dr. Kalácska József, az öregdiákok baráti körének alelnöke – Cornides Istvánné megbízásából –, a Selye János Gimnázium nevében pedig Andruskó Imre, igazgató adták át. A résztvevők díjazását a marcelházai McLLOYD´S Kft. is támogatta.

1. évfolyam
1. Szarka Máté – Bencés Gimnázium Pannonhalma
2.-3. Folly-Ritvay Balabán – Bencés Gimnázium Pannonhalma
2.-3. Horváth Solt Gergely – Szent István Gimnázium Budapest

2. évfolyam
1. Muraközi Péter – Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Győr
2. Tapolcsányi Zalán – Selye János Gimnázium Komárom
3. Matyó Simon – Selye János Gimnázium Komárom

3. évfolyam
1. Folly-Ritvay Levente – Bencés Gimnázium Pannonhalma
2. Németh József – Bencés Gimnázium Pannonhalma
3. Benes András – Selye János Gimnázium Komárom

4. évfolyam
1. Rossz Koppány – Eötvös József Gimnázium Tata
2. Stuchly Gábor Ferenc – Szent István Gimnázium Budapest
3. Dsupin Gergő – Szent István Gimnázium Budapest

Mindenkinek szívből gratulálunk, és 2024 novemberében is várjuk a felvidéki és magyarországi középiskolák diákjait a Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny következő fordulójára.

-sjg-