Mix 2018. 01. 26.

Matematika-fizika versennyel emlékeztek Cornides Istvánra

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2017. november 24-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái hívták életre.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként taníthatott, és a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt. Cornides Istvánról a verseny megnyitóján az iskola egykori tanulója, dr. Radi Zsolt fizikus emlékezett meg.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor Horváth Katalin tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével. A díjakat – pénzjutalmakat – Cornides Istvánné megbízásából dr. Neszmélyi Edit, a Selye János Gimnázium nevében Andruskó Imre, igazgató, és A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köréből Langschadl István elnök adták át.

1. évfolyam

1. Koleszár Csoma Bencés Gimnázium, Pannonhalma

2-3. Erdélyi Gergő Szent István Gimnázium, Budapest

2-3. Rátli Ádám Szent István Gimnázium, Budapest

2. évfolyam

1. Baczó Domonkos Szent István Gimnázium, Budapest

2. Jánosdeák Márk Selye János Gimnázium, Komárom

3. Pinke Andrea Selye János Gimnázium, Komárom

3. évfolyam

1. Zsigri Bálint Szent István Gimnázium, Budapest

2-3. Bukor Benedek Selye János Gimnázium, Komárom

2-3. Kovács Levente Szent István Gimnázium, Budapest

4. évfolyam

1. Édes Lili Selye János Gimnázium, Komárom

2. Ernyei Dániel Bencés Gimnázium, Pannonhalma

3. Pszota Máté Selye János Gimnázium, Komárom

Az iskolák versenyében az első helyen a Selye János Gimnázium testvériskolája, a budapesti Szent István Gimnázium, 2. helyen a komáromi Selye János Gimnázium, a 3. helyen pedig a pannonhalmi Bencés Gimnázium csapata végzett. Mindenkinek szívből gratulálunk!

A díjkiosztó résztvevői (balról): állnak: Andruskó Imre, Langschadl István, dr. Neszmélyi Edit, Pinke Andrea, Édes Lili, Pszota Máté, Bukor Benedek; ülnek: Horváth Katalin, RNDr. Édes Erzsébet, RNDr. Bukor Emőke, Szabó Endre és Hevesi Anikó felkészítő tanárok.

-sjg-