Oktatás 2023. 01. 20.

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny eredményhirdetése a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2022. november 25-én. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt a gimnázium  tanárai hívták életre.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként tanított, és a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt. Cornides Istvánról a verseny megnyitóján dr. Morvay László, a nyitrai Konstantin filozófus egyetem nyugalmazott egyetemi docense emlékezett meg.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napja közeledtével, január 20-án került sor RNDr. Bukor Emőke tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke és Hevesi Anikó tanárnő, a gimnázium fizika tantárgybizottságának elnöke vezetésével. Az 1. helyezettek Cornides Istvánné, a 2. és 3. helyezettek A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körének ajándékát kapták. A díjakat dr. Kalácska József, az öregdiákok baráti körének alelnöke – Cornides Istvánné megbízásából –, a Selye János Gimnázium nevében pedig Andruskó Imre, igazgató adták át.

1. évfolyam

1. Antal Barnabás – Szent István Gimnázium, Budapest

2. Nagy Nándor – Szent István Gimnázium, Budapest

3. Ďurčovič Ádám – Selye János Gimnázium, Komárom

2. évfolyam

1. Németh József – Bencés Gimnázium, Pannonhalma

2. Szilágyi Barnabás – Bencés Gimnázium, Pannonhalma

3. Bóna Alexander – Szent István Gimnázium, Budapest

3. évfolyam

1. Rossz Koppány – Eötvös József Gimnázium, Tata

2. Vitálos Eszter Tünde – Selye János Gimnázium, Komárom

3. Káli Balázs – Szent István Gimnázium, Budapest

4. évfolyam

1. Csolti Ákos – Szent István Gimnázium, Budapest

2. Szeidemann Márton – Eötvös József Gimnázium, Tata

3. Barna Benedek – Szent István Gimnázium, Budapest

Mindenkinek szívből gratulálunk!

2023 novemberében is nagy szeretettel várjuk a Felvidék és magyarországi középiskolák diákjait a Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny következő fordulójára.

-sjg-

Fényképek:

1. Dr. Kalácska József, az öregdiákok baráti körének alelnöke, Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója, RNDr. Bukor Emőke és Hevesi Anikó, a gimnázium matematika-, illetve fizikaszakos tanárai.

1.

2. Az 1. és 2. évfolyam díjazottjainak Hevesi Anikó tanárnő adta át a díjat.

2.

3. A 3. és 4. évfolyam díjazottjainak RNDr. Bukor Emőke tanárnő adta át a díjat.

3.

4. A díjazottak (balról): Csolti Ákos, Szeidemann Márton, Rossz Koppány, Németh József, Szilágyi Barnabás, Vitálos Eszter Tünde és Ďurčovič Ádám.

4

5. A díjkiosztó a tanári szobában zajlott.

5.

6. Oklevelek

6.

Fotók: Fehér Erzsébet és Nagy András