Régió 2018. 04. 13.

Gímesen tartotta Hallgatói Parlamentjét a Diákhálózat

Április 6-8. között Gímesen ülésezett a XXIX. Hallgatói Parlament, amely a Diákhálózat egyik legfontosabb döntéshozó szerve.

Mint a szlovákiai magyar egyetemista diákköröket összefogó ernyőszervezet, minden éven két alkalommal gyűlnek össze a tagszervezetek vezetői, illetve az elnökség. Alapvetően az elmúlt hónapok közéleti eseményeire való reagálás, illetve a Diákhálózat hatásköreiről való beszámolás volt terítéken. A szlovákiai megyei választások kapcsán Ne maradj otthon c. online kampányt folytatott annak érdekében, hogy minél több felvidéki magyar éljen szavazati jogával. 2018 januárjától a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés mögé is beállt, a diákszervezetek több tagja aktivistaként segített az aláírásgyűjtésben. Pozsonyban a Tisztességes Szlovákiáért nevezetű demonstráción a Diákhálózat „Magyar diákok veletek vannak” feliratú transzparenssel fejezte ki szolidaritását a tüntetőkkel.

Részleges tisztújítás is történt, mivel az elnökségben lévő különböző pozíciókat betöltő emberek leköszöntek, és újak lettek helyükre választva. A Diákhálózat elnökségének jelenlegi névsora:

 • Kotiers Róza – elnök,
 • Szabó Ádám – belügyi alelnök,
 • Pál Ádám – külügyi alelnök,
 • Rigó Orsolya – gazdasági alelnök,
 • Katona Flóra – marketing alelnök,
 • Erdélyi Ágnes és Török Máté – oktatási alelnökök,
 • Czáboczky Szabolcs – sajtóreferens,
 • Inczédi Lilla – a Felvidéki Tudományos Diákkonferencia koordinátora,
 • Fodor Péter – a Gímesi Művelődési Tábor főszervezője,
 • Szászi Fanni – a Felsőoktatási Tájékoztató Körút koordinátora,
 • Nagy Csaba – ellenőr,
 • Izsák Gergely – Alma Mater főszerkesztője,
 • Leczkési Zoltán – Angolul tanuló falvak koordinátora,
 • Lajos Petronella – SzakGyak,
 • Póša Nikolas – DiNaMiT-koordinátor.

Az elnökségből távozott Tari Dávid (Felsőoktatási Tájékoztató Körút), Köböl Klaudia (DiNaMiT), Radics Rudolf (Sajtóreferens), Bíró Szilvia (LE-koordinátor), Matús Dávid (Oktatási alelnök). A jelenlévők hálás köszönetüket fejezték ki a pozíciókról leköszönő tagok eddigi munkáját.

(Czáboczky Szabolcs)