Város 2016. 05. 23.

Nem bírják már tovább az Esztergályos utca lakói

Az Esztergályos utcában élők kétségbeesett levéllel fordultak a sajtóhoz. Mindennapjaikat hosszú ideje megkeserítik a szomszédságukban élő „összeférhetetlen” lakók.

„Nem tudjuk, és nem vagyunk hajlandóak tovább tűrni, ami itt folyik – olvashattuk panaszaikat nemrégiben a komárom.online cikkében. – A három lakótömb bérlői, zömében romák, teljesen ellehetetlenítik életünket. A gyerekek köpködik az időseket és trágár szavakat kiabálnak feléjük, a parkoló autók tetején ugrálnak, kövekkel dobálják az ablakokat, kiabálnak, hangoskodnak, zavarják az éjszakai nyugalmat, szemetelnek, a drogosok eldobált fecskendői miatt nem merjük leengedni a gyerekeinket az udvarra. Lakásaink elértéktelenednek, elmennénk innen, de ki lenne hajlandó ide jönni? Nyáron nem tudunk ablakot nyitni, mert árad be a bűz, elszaporodnak a patkányok”.

Az elkeseredett lakók tavaly októberben írtak egy petíciót a város vezetésének, amelyet 350 személy írt alá. Miután nem történt előrelépés, április elején lakossági fórumot tartottak, amelyre meghívták a város vezetőségét és képviselőit (ezen a fórumon Knirs Imre és kilenc képviselő jelent meg).

Ezen a fórumon Knirs Imre többek közt azt a választ adta a lakosok kérdéseire, hogy igyekeznek megtenni minden tőlük telhetőt, de az önkormányzat és a hivatal lehetőségei korlátozottak, mivel magánkézben lévő ingatlanokról van szó. Különféle törvények miatt is nehézkes az ügyintézés, és a rendőrök keze is kötve van.

Mindenesetre az Esztergályos utca lakóit mindez nem nagyon érdekli. Végül is nekik is joguk van a nyugodt életre, és ennek érdekében konkrét, látható lépéseket várnak el a város vezetésétől. Az alábbi levelet juttatták el szerkesztőségünkhöz:

Tisztelt Szerkesztőség,

Mivel elkeseredésünkben már nem látunk sok más lehetőséget és ügyünkben úgy érzékeljük, nem történik semmi, Önökhöz fordulunk segítségért.

A komáromi Esztergályos utca lakói 2016 április 8-án lakossági fórumot tartottak, melyre hivatalosak voltak a képviselők és a városvezetés is. A téma az összeférhetetlen polgárokkal kapcsolatos elviselhetetlen helyzet megoldása volt. Ezen a fórumon a városvezetést Knirs Imre alpolgármester képviselte, aki akkor és ott megígérte, hogy megoldást talál és 30 napon belül tájékoztatja a lakosokat a fejleményekről. A lakosok április 13-án ez ügyben petíciót is nyújtottak be a városi hivatalba, melyben egy hónapon belül hivatalos választ kértek a megoldással kapcsolatban konkrétan megfogalmazott kérdéseikre:

— Hogyan van megoldva a helyi adók és a szemétadó kiszámolása a kérdéses épületben, mivel a bejelentett lakók száma és a valóban ott élők száma nagyon eltérő?

— Hogyan voltak Komárom város jogai érvényesítve a szabálysértésekkel kapcsolatban és a közigazgatási eljárások során az épület tulajdonosával szemben?

— Annak ellenére hogy a városvezetés határozata szerint a februári ülésen ki kellett volna értékelni az ott elfogadott rendelkezéseket, ez miért nem történt meg nemhogy a februári, de azóta egyik ülésen sem?

— A lakosok miért nem éreznek a rendelkezések ellenére semmiféle javulást – sőt ellenkezőleg, a helyzet folyamatosan romlik?

–Milyen konkrét lépéseket tervez a város a helyzet megoldása érdekében tenni és mindez meddig fog tartani?

Egy héttel később az alpolgármester és a lakosok két képviselője megbeszélést tartottak a városházán, a sajtó képviselői jelenlétében. „A lakók képviselői és Knirs Imre alpolgármester megállapodtak abban, hogy a város vezetése minden újabb fejleményről Komárom honlapján ad hírt, hogy mindenki nyomon követhesse az ügy alakulását.“ – írta egy héttel később a Komáromi lapok.

Az alpolgármester a megbeszélésen megígérte, hogy a város honlapján hamarosan megjelenik a polgárok kérdéseire reagáló válasz is. Már régen letelt az ígéretben (nyilvánosság és a sajtó előtt) meghatározott harminc nap, a mai napig nem érkezett meg a hivatalos válasz a kérdéseinkre. –. Vajon meddig kell még a lakosoknak tűrni a tűrhetetlen életkörülményeket és a városvezetés tehetetlenségét?

Tisztelettel,
A petíciós bizottság és az Esztergályos utca lakói

2016. 5. 23.