Mix 2018. 02. 13.

Olimpia és angol nyelvi projektek a Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnáziumban évről-évre támogatják a tehetséges diákokat és fejlesztik nyelvi készségeiket. Az iskola minden évben bekapcsolódik az angol nyelvi olimpiász versengéseibe.

Ezt a versenyt a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma hirdeti meg. A versenyt szakmailag az Angol nyelvi olimpiász szlovákiai bizottsága (SKOA) garantálja, együttműködve az Angoltanárok Szlovákiai Társulásával (SAUA), a pozsonyi székhelyű Brit Tanáccsal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével. Minden kategóriából az iskolai forduló győztese kerül tovább a járási szintű megmérettetésre, ahonnan újra csak a győztes vehet részt a kerületi fordulón, majd ugyanez a szabály érvényesül az országos versenyre történő továbbjutás kapcsán is.

A gimnáziumban az angol olimpiász háziversenyét november végén tartották több tucatnyi diák bekapcsolódásával. Nemcsak az írásbeli teszt döntött a nyertesről, hanem annak szóbeli megnyilvánulása is. Először egy váratlan helyzetre kellett tudni reagálni, aztán egy vizuális inger alapján spontán elmondani egy történetet. A diákok négy kategóriában mérték össze képességeiket. Az 1A kategóriában a prímós és szekundós, ill. az alapiskola 5-7.osztályos diákjai, az 1B kategóriában a terciós és kvartós, ill. az alapiskolák 8-9. osztályos diákjai, a 2A kategóriában a középiskola 1-2.évfolyama, míg a 2B kategóriában a 3-4.évfolyamosok versenyeztek.

A kategória-győztesek tovább kerültek a januárban megrendezett járási fordulóba, ahol kitűnően képviselték az iskolát. Boros Milán (Szekundó, 1A kat.) a 4. helyen végzett, Kucsora Vivien (Kvartó, 1B kat.) az 1. helyet szerezte meg, Kollárovics Zsófia (I.A, 2A kat.) 2. helyezett, míg Bánki Bence (IV.A, 2B kat.) 1. lett.

Kucsora Vivien és Bánki Bence jutottak be az angol nyelvi olimpia kerületi fordulójába, amely 2018. február 14-én Nyitrán kerül megrendezésre. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk, a kerületi versenyhez pedig sok sikert kívánunk!

Az olimpiával viszont nem ér véget a Selye János Gimnázium angol nyelvvel kapcsolatos tevékenysége. További projektekben is részt vesz az iskola.

Bekapcsolódtak a Best in English online nemzetközi versenybe, amelyről egy másik cikkben már részletesen szóltunk. A Selye János Gimnázium  29 ország 750 iskolája közül az 55.helyezést érte el.

Február 6-án fogadták intézményükben Adam Sterling-et, az Amerikai Egyesült Államok szlovákiai nagykövetét, aki a nemzetek, nemzetiségek közti toleranciáról tartott a diákoknak előadást.

Az Angol nap tavasszal kerül megrendezésre, melyre meghívták a prágai illetőségű The Bear Educational Theatre színházi társulatot. A színészek interaktív oktató jellegű előadásokkal és alkotóműhelyekkel hozzák közelebb az angol nyelvet a diákokhoz.

A diákok hagyományszerűen készülnek az angol nyelvű BIMUN – Nemzetközi Modell ENSZ Konferenciára, amit a budapesti Eötvös József Gimnázium szervez immár 8. alkalommal. A konferencián résztvevő diákok az ENSZ különböző bizottságaiban zajló tárgyalásokat utánozzák. Ezek a bizottságok leggyakrabban a Biztonsági Tanács, a Gazdasági-Szociális Tanács, a Nemzetközi Biztonság és Leszerelés Tanácsa, a Környezetvédelmi Program, az Egészségügyi Világszervezet, a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség, az Emberjogi Tanács és természetesen az ENSZ Közgyűlése. A konferenciára történő felkészülés nemcsak nyelvileg, de ismeretileg is igényes, mert a diákoknak azon ország politikai és diplomáciai álláspontját kell ismertetniük angolul, amelyiket képviselik. A résztvevők nemzetközi közegben tárgyalnak, alkudoznak, az adott országukat pedig élethűen képviselik. Feltétel továbbá a megfelelő szakzsargon és a hivatalos dress code – öltözködési szabályok betartása. A küldöttségek figyelemmel kísérik a nemzetközi kapcsolatok aktuális alakulását és benne saját országuk reális pozícióját. A konferencia nagy kihívást jelent a diákoknak, mivel vitába kell bocsátkozniuk ahhoz, hogy keresztülvigyék a véleményüket. Általános áttekintéssel kell rendelkezniük nemcsak az általuk képviselt országról, hanem a világpolitikai helyzetről is.

Az iskola következő hagyományos projektje az angliai tanulmányút. 2018. június 29. és július 6. között a diákok London, Gosport, Dover és Portsmouth nevezetességeit tekintik meg, meglátogatják Párizst is és kirándulásuk utolsó napját a csodás Disneyland-ben töltik.

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a Selye János Gimnázium a tehetségek gondozásán kívül figyelmet fordít minden fejlődni és tudását elmélyíteni vágyó diákra is, hiszen az iskolai év számos történése erre megfelelő teret biztosít.

(Hevesi Petruf Alena, Vlahy Anita)