Mix 2020. 07. 03.

Új koncepció a Jókai Mór Alapiskola felső tagozatán

Június 26-án mutatta be a Jókai Mór Alapiskola a város iskolaügyi vezetőjének, az iskolatanács tagjainak, valamint a komáromi középiskolák igazgatóinak azt az új koncepciót, amelyet a 2020/21-es tanévben vezetnének be felső tagozaton. Az új koncepció lényege, hogy a diákok később könnyebben tudjanak középiskolát választani, lehetőleg Komáromban.

Az új módszer már érintené a következő iskolaév ötödikeseit és hatodikosait is. Két osztályt indítanának, az egyik a nyelvi-természettudományi, a másik pedig művészet-technikai. Az előbbiben a matematika és az angol órákat erősítenék meg, míg a másikban komolyabban vennék a technika és a rajz órákat, hogy a gyerekeknek fejlődjön a finommotoros készségük.  Itt nyolcadik-kilencedik évfolyamban nagyobb teret kapna a robotika és a programozás is.

„Minden gyerek másképp tehetséges – mondja az iskola igazgatóhelyettese, Hübsch Miklós. – Vannak, akiknek kiváló a kézügyességük, később jó asztalosok, kozmetikusok, designerek válnának belőlük, azonban fölösleges emelt szintű matematikával, vagy angollal terhelni őket. A gyerekek másik típusa azonban igényli az alaposabb természettudományi oktatást, gondolva itt mind a matematikára, mind a fizikára, kémiára. Illetve későbbi tanulmányaik során szükségük lesz az angolra.”

Mindkét osztályban minden alap tudnivalót megkapnak a gyerekek, csupán arról van szó, hogy a lehetőségekhez képest komolyabban fogják venni az adott tárgyakat. Emellett az egész felső tagozaton erősítik a szlovák kommunikációt. A tanulók például nemrégiben elsétáltak a postára, ahol szlovákul kellett feladniuk levelet. „Szeretnénk elérni, hogy diákjaink bátrabbak legyenek – felelt kérdésünkre az igazgatóhelyettes. – Sok esetben tudják, mit kéne mondani, de nem mernek megszólalni. Ezen szeretnénk változtatni.”

Az iskola szorosabbra fűzné az együttműködést a középiskolákkal is. Szeretnék évente kétszer, kisebb-nagyobb csoportokban meglátogatni a szakközépiskolák műhelyeit, a gimnázium esetében pedig részt venni nyitott nyelvi vagy természettudományi napokon. Például bemennének esztergálni, megfigyelnék a CNC-programozást, sütnének egy sütit. Egykori, jelenleg középiskolába járó diákok is tarthatnának bemutatókat a régi alma materban. (Az ilyen jellegű együttműködés már el is kezdődött: az utóbbi rendezvényeken pincér-szakács szakos diákok, volt jókaisok szolgálták fel a hidegtálakat. Így ők is meg tudják mutatni egykori tanáraiknak, milyen ügyesek, de példaképpé válhatnak a kisebbek számára is.)

Az egész koncepciónak az a lényege, hogy a diákok kilencedik évfolyam közepére-végére teljes betekintést nyerjenek arról, hol, mit lehet tanulni, milyen pályát válasszanak. Illetve, hogy már a 5-9 évfolyamon azokat a készségeket fejlesszék, amelyekre nekik szükségük lesz.

A középiskolák vezetői üdvözölték az ötletet. Örültek a lehetőségnek, hiszen így mindegyik középiskola közelebb kerülhet az alapiskolás diákokhoz, jobban be tudják mutatni, miért érdemes őket választani.

(Dráfi Anikó)