Kultúra 2016. 11. 28.

A XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia Komáromban

A felvidéki magyar egyetemistákat tömörítő Diákhálózat közreműködésével sikeresen lezajlott a XI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK).

A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia a szlovákiai magyar diákság számára az országban egy egyedülálló, színvonalas platform, ahol amellett, hogy az egyetemisták reprezentálni tudják saját munkáikat, szakmai, illetve baráti kapcsolatokra is szert tehetnek, valamint lehetőségük nyílik a tudományterületükhöz kapcsolódó szakterminológia magyar nyelvű elsajátítására is.

oppp

A konferencián kiemelkedő eredményt elért diákok a rengeteg tapasztalat mellett részvételi lehetőséget is nyertek a tavasszal tartandó magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) is.

A kétnapos rendezvénynek, amely november 24-25-e között zajlott, a komáromi Selye János Egyetem biztosított helyszínt.

poll

A rendezvény a Selye János Egyetem rektorának, doc. RNDr. Tóth János, PhD. ünnepélyes beszédével kezdődött, majd a szekcióülések és a főzsűri ülése következett. A dolgozatok bemutatása után a résztvevők a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata által megszervezett Egyetemi bálon pihenhették ki a verseny okozta fáradalmaikat.

A pénteki nap a Selye János Egyetem Konferencia-központjában Prof. Dr. Pukánszky Béla DrSc.: Emberkép – gyermekkép – nevelés. A pedagógia etikai dilemmái régen és ma című előadásával folytatódott, amelyet az ünnepélyes díjátadó követett.  A díjakat Tóth János, a Selye János Egyetem rektora, Weiszburg G. Tamás – az OTDK alelnöke és a versenyt támogató Országos Takarékpénztár (OTP) képviselője, Mikóczi Angelika adta át a versenyzőknek.

unnamed1

Az idei fődíjat Gergely Lajos, a pozsonyi Komenský Egyetem hallgatója a Gilbert-szindróma – banális betegség genetikai alappal című dolgozatával érdemelte ki. A konferencia fődíját a Microcomp biztosította. A két különdíjat Berta Péter és Vlacsek Dominika vehette át. A különdíjakat a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint a Diákhálózat biztosította.

Az FTDK képzeletbeli stafétáját Bárczi Zsófia, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékán asszonya vette át, így a jövőre sorra kerülő XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia Nyitrán kerül majd megrendezésre.

unnamed8

A konferencia díjazottjainak pontos sorrendje szekciónként a következő:

Humán Tudományi Szekció:

 1. Vida Barbara (SJE) – A kortárs magyar fantasy női vonulata
  2. Kálmán Cyntia (SJE) – Personal and Public Identity in Sylvia Plath´s The Bell Jar
  3. Mellár Dávid (pozsonyi UK) – Krisztina hiánya (Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek c. regényében)

Műszaki, Matematika és Informatika Tudományi Szekció:

 1. Szabó Gergely (brünni VUT) – Rostélyos kazán biomassza tüzelésére
 2. Labanc Gergely (SJE) – A részecske bolyongásának szimulációja

Biológia, Kémia, Egészség – és Testneveléstudományi Szekció:

 1. Gergely Lajos (pozsonyi UK) – Gilbert-szindróma – banális betegség genetikai alappal
 2. Berta Péter (SJE) – A talajfelszíni pókok vizsgálata a komáromi Öregvár földsáncain,
 3. Dancsa Dániel (SJE) – A vitiligo biológiája és genetikája.

Történelemtudományi és Teológia Szekció:

 1. Bencze Dávid (SJE) – A magyarok és a szlovákok múltjának (újra)értelmezése a közös emlékezeti helyek tükrében
 2. Balódi István (SJE) – Bűnözés Dunaszerdahelyen 1913-ban
 3. Pospíšil Miklós (SJE) – Egyházértelmezés Kálvinnál

Társadalom-, Jog-és Gazdaságtudományi Szekció:

 1. Vlacsek Dominika (SJE) – Motivációs eszközök vállalati gyakorlata
  2. Zsigmond Tibor (SJE) – Az online kuponos vásárlás elterjedtsége hazánkban
  3. Stirber Tamás (SJE) – Az Európai Unió és Kína közti kereskedelem elemzése

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt versenyzők:

Berta Péter, Mellár Dávid, Kálmán Cyntia, Vida Barbara, Labanc Gergely,Stirber Tamás,Vlacsek Dominika,Balódi István,Bencze Dávid

unnamed899

A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT) és a Selye János Egyetem (SJE) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), a Diákhálózat (DH) és tagszervezete, a Jókai Mór Diákkör (JóMóD), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt jött létre.

unnamedpppp

Inczédi Lilla, a Diákhálózat FTDK programkoordinátora a következőképp értékelte a rendezvényt: „Az idei FTDK nagyon jól sikerült. Az eddigi évekhez képest több pályamunka érkezett be, melyek témailag nagyon változatosak voltak. Magán a konferencián is többen vettek részt, s mutatták be munkájukat. A 2016-os Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát rendkívül sikeresnek értékelném. Elsősorban a színvonal szempontjából, amely évről évre emelkedik. Másodsorban pedig a szervezés szempontjából, melyért köszönet a Selye János Egyetemnek, aki az idén elvállalta a konferencia megszervezését és lebonyolítását.”

A Diákhálózat ezúton is gratulál a díjazottaknak, valamint minden egyes egyetemistának köszönjük a részvételt, a továbbjutóknak pedig sok sikert kívánunk a tavaszi OTDK-ra!

Radics Rudolf, Diákhálózat
Fotók: Csóka Márk, Kocsis Gergely

wui