Kultúra 2017. 08. 15.

Felhívás – Az Irinyi János Kémiaverseny meghirdetése a 2017/2018-as tanévre

Felhívás – Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2017/2018-as tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizenötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 50. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2017/2018-as tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

Az 50. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői

1. Az iskolák igazgatói 2017. december 15-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a posta@sjg.sk címen Andruskó Imre igazgató részére.
2. A megbízott szervező 2018. január 26-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium 2018. február 15-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2018. február 15-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
5. Az iskola szaktanára 2018. február 20-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 26-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.
6. 2018. március 8-án (csütörtökön) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2018. április 27-től 29-ig zajlik az országos forduló Szegeden.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

Andruskó Imre
a Selye János Gimnázium igazgatója