Város 2014. 05. 26.

Felhívás ösztöndíjra való kérelem benyújtására

Komárom Városa ösztöndíj formájában támogatja a fiatal tehetségeket, melyet évente legfeljebb két kérvényezőnek ítél meg. Az ösztöndíj megítélését a város a 8/2007-es sz. Általános Érvényű Rendeletével szabályozza, melyet a 19/2008 és a 11/2012-as rendelet módosít.

Az előírást a város a holnapján tette közzé: (www.komarno.sk/docs/uradna.tabula/2007nov/2007_08.doc).

A kérvény formanyomtatványa a város holnapján található: www.komarno.sk/content/file/nyomtatvanyok/iskolakultura/Stipendium_kerveny.doc.

A kérvény mellékletét a következők képezik:
1. Azonosító okirat fénymásolata (személyi igazolvány, születési bizonyítvány).
2. A kérelmező elért eredményei az adott területen (okiratok másolata, elismerések, stb).
3. Ajánlólevél (szakmai ajánlás) szakosodott iskolából vagy más oktatási, kultúr-, sport- vagy művészeti irányzatú intézményből.
4. A választott intézmény igazolása a tandíj magasságáról.
5. Igazolás az utolsó hónap és utolsó év családi bevételéről azon kérelmező részéről, akivel a kiskorú gyermek él.

A 2014/15-ös tanév ösztöndíjára benyújtott kérvényeket az előírt mellékletekkel együtt kérjük a Városi Hivatal Iskolaügyi és Kulturális Főosztályára címezve legkésőbb 2014. június 30.-ig leadni a hivatal iktatójában, vagy postán feladni a következő címre:
Komáromi Városi Hivatal
Oktatás és Kulturális Főosztály
Klapka tér 1
945 01 Komárom

Közelebbi információkat ad a Komáromi Városi Hivatal a következő elérhetőségeken:
Telefon számok: 035 / 2851 269, 035 / 2851 272, 035 / 2851 262,
E-mail címek: gabriel.weszelovszky@komarno.sk, kultura@komarno.sk

(komarno.sk)