Város 2014. 01. 31.

Komárom: Sártenger az iskola előtt

A közelmúltban többen panaszkodtak arra, hogy borzalmas állapotban van a Kassai utcai lakótelepen található iskola előtti útszakasz. Kátyúk, óriási tócsák, egy kis eső után pedig valódi sártenger fogadja az arrajárót, száraz lábbal lehetetlen megközelíteni a tanintézmények épületeit. A probléma megoldása komoly eurótíz-ezrekbe kerülne, melyre a képviselőknek is rá kellene bólintaniuk.

A Kassai utcai panelházak által körbezárt területen jelenleg a magyar tannyelvű speciális alapiskola működik, továbbá a Munka utcai iskola elsős tantermei is az itt található egyik épületben kaptak helyet. Szülők, tanárok is háborogtak a közösségi hálón amiatt, hogy az iskola kapuját nemhogy gyalog, de még autóval sem lehet normális módon megközelíteni. Esős időben úszik a bekötőút, ha épp nem esik, bokáig ér a sár, a kátyúkról nem is beszélve – sorolták a panaszosok.

Egy olvasónk is felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola előtti útszakasz borzalmas állapotban van, sőt, a környékbeli bekötőutak, parkolók is. Megjegyezte, 2010 első felében kérvényezték, hogy a blokkok előtti parkolókat szórják fel kaviccsal, de ez nem történt meg „Én elhiszem, és megértem, hogy kell mászófal, kerékpárút stb. De azért ezt a problémát is meg kellene már végre oldani, mert itt is emberek laknak, akik szintén igénylik az emberléptékű, szép környezetet, pontosan úgy, mint városunk lakosainak többsége, akik sármentes, leaszfaltozott utaknak, kikövezett parkolóknak örülhetnek!“ – írta olvasónk.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a városi hivatalt. Králik Róbert szóvivő hangsúlyozta, hasonló problémák nemcsak a Kassai utca környékén, hanem a város más területein is megoldásra várnak. A konkrét ügyről elmondta, a komplex megoldás egy átfogó revitalizációs terv megvalósítása lenne, amely megoldaná a vízelvezetést, a parkolók megfelelő számát, és a zöldövezet szakmailag kívánatos és arányos megvalósítását. „Azonban ez komoly anyagi terhet róna a városra, aminek a jelen anyagi helyzetben, saját forrásból való kivitelezése szinte elképzelhetetlen. A legutóbbi testületi ülésen jóváhagyott invesztíciós keret prioritásainak meghatározásáról az idei első, február 20-án megtartandó plénum hivatott dönteni, úgymond apróra váltva a hitelkeret elköltésének mikéntjét“ – nyilatkozta lapunknak.

A kérdéses bekötőút egy provizó-rikus szakasz, mely évtizedekkel ezelőtt csatornázás nélkül lett kialakítva. A problémát az okozza, hogy a parkolóhiány következtében a lakosok a füves területet kezdték el parkolóként használni, így egyre nagyobb területen gyúrták le a talaj felső rétegét, ami túlságosan szilárddá vált és immár nem képes magába szívni az esővizet, a sáros víz így az úton gyűlik össze és áll hosszú ideig. Ez a gond időlegesen elhárítható lenne egy kisebb beavatkozással, ebben az esetben az iskolához vezető útnál víznyelő aknákat építenének, azaz egy mély gödröt ásnának, melyet durva, majd apró kőzúzalékkal töltenének fel, hogy a víz ide folyjon el. Ez azonban csak addig működne, amíg a sáros víz el nem tömítené a kövek közti üregeket, ami ellehetetlenítené a víz beszívását. Ilyen próbálkozás már volt az adott területen, de sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – közölte a város szóvivője.

Rámutatott, valódi megoldást kizárólag a terület komplex revitalizációja, a kanalizáció, azaz a vízelvezető-rendszer, a parkolók, útszegélyek, járdák, zöldövezetek, padok stb. kiépítése jelentheti „A városi hivatal szakembereinek előzetes becslése alapján a terület átfogó felújítása mintegy 100 ezer euró körüli összeget emésztene fel, a részleges felújítás – az iskola körüli kanalizáció és járdák kiépítése – nagyjából 20 ezer eurós kiadás lenne. Amennyiben lesz rá politikai akarat és a testület besorolja a prioritások közé az invesztíciót, akkor remélhetőleg legalább a terület egy része megújulhat“ – nyilatkozta Králik Róbert.

Az ügyben már elindult valami, a szülők aláírásokat gyűjtöttek, az oktatási szakbizottság is foglalkozott a kérdéssel. Keszegh Béla városi képviselő kezdeményezésére a bizottság minden tagja – pártoktól függetlenül – támogatta azt a javaslatot, hogy a testület szavazza meg a szükséges pénzt a munkálatok megvalósítási tervének kidolgozására, ami önmagában is több ezer eurós kiadás. A képviselő is hangsúlyozta, a döntés a testület kezében van, ha megszavazzák, elindulhat a többlépcsős folyamat a sártenger felszámolására.

(DELTA)

Szólj hozzá!