Oktatás 2022. 11. 24.

Magyar vagyok és sikeres – projekt a Selye János Gimnáziumban is

A Kukkonia polgári társulás „Magyar vagyok és sikeres” címen előadás-sorozatot szervezett tavaly három magyar tannyelvű középiskolában. Az előadók, Lampl Zsuzsanna szociológus és Simon Attila történész tartottak előadásokat a diákoknak arról, hogy szlovákiai magyarként hogyan lehetnek sikeresek.

Az előadás-sorozat célja a magyar identitás megerősítése volt a felvidéki diákokban. Simon Attila történész a felvidéki magyarok történelméről és az identitásról beszélgetett a diákokkal. Történelmi szempontból világította meg a szlovákiai magyar kisebbség sorsának alakulását Trianontól napjainkig. Szó esett a reszlovakizációról, annak közösségre gyakorolt hatásairól. Az előadás másik központi eleme az identitás volt, azon belül is a magyar identitás mibenlétének megvitatása. Mitől vagyunk magyarok? És hogyan hat ez ki a mindennapi életünkre ma, amikor a nemzeti identitás fontossága egyre inkább háttérbe szorul. Mit is jelent a siker? Az érdekes tényekkel és értékes gondolatokkal teletűzdelt előadásba a diákok is aktívan bekapcsolódtak. Az előadó kérésére rendre kérdésekkel és saját véleményük kifejezésével szakították félbe Simon Attila mondandóját, aki zárszóként elmondta, mindenkiben ott rejlik a tehetség és ezzel együtt a siker lehetősége is. Ezt kell megtalálni önmagunkban, hinni benne és tenni érte.

Lampl Zsuzsanna a legutóbbi népszámlálás eredményeinek ismertetésével, illetve az azokból levonható szociológiai következtetésekkel kezdte előadását. Az adatokból kitűnik, hogy a szlovákiai magyar kisebbség lélekszáma egyre csökken, de a csökkenés lassulni látszik. Mivel azonban a legutolsó népszámlálás alkalmával bevezették a második nemzetiség fogalmát, ez az adat nem jelenthető ki teljes bizonyossággal.

Az előadó a csökkenés lehetséges okairól a diákok véleményét is kérdezte, akik aktív részvevőként jól ráéreztek a helyes válaszokra. Lampl Zsuzsanna előadása ezután a sikeresség kérdésköre felé terelődött. A diákokkal együtt számba vették, mi szükségeltetik, ahhoz, hogy valaki általában sikeressé váljon. Egyáltalán mi a siker? – tette fel a kérdést a szociológus. Ezután sikeres felvidéki magyarokat sorolt fel, és azt vizsgálta, mi az, ami mindannyiukban közös. Ezután gyakorlati tanácsokkal látta el a hallgatóságot arra nézve, hogyan találják meg azt, amit szeretnek, és hogyan legyenek sikeresek benne.

A hallgatóság érdeklődését látván úgy gondoljuk, az előadás-sorozat alapgondolatát, miszerint ismerjük fel, hogy magyarságunk előny a siker felé vezető úton, sikerült továbbadni a fiatal generáció képviselőinek.

A program idén is folytatódott, a Selye János Gimnáziumban november 14-én Lampl Zsuzsanna, és november 15-én Simon Attila tartottak előadást.

Köszönjük a lehetőséget, és remélem jövőre is a Kukkónia polgári társulás folytatja projektjét a Selye János Gimnáziumban is.

Andruskó Imre, igazgató – Dóka Tímea beszámolója alapján